Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

PPF Telecom Group B.V.

PPF Telecom Group (dříve pod názvem PPF Arena 1) je přední telekomunikační skupina ve střední a východní Evropě, konsolidující investice PPF v oblasti telekomunikací (CETIN, O2 Czech Republic, Telenor CEE).

PPF Telecom Group podniká prostřednictvím 7 společností v 6 zemích střední a východní Evropy a je tak středně velkou telekomunikační skupinou. Skupina má v regionu strategickou tržní pozici a úspěšně soutěží se skupinami Deutsche Telekom a Telekom Austria. Její velikost a geografická diverzifikace pomáhá chránit profitabilitu v případě nepříznivých místních trendů. K provozní efektivitě přispívá výměna zkušeností mezi provozními společnostmi. Investice do inovací a technologií jsou aplikovány napříč trhy, kde skupina působí, což přispívá k vysoké kvalitě služeb a k úsporám z rozsahu.

O2 Czech Republic and O2 Slovakia mají vlastní vedení, obchodní a finanční strategie a politiky; pro skupinu PPF je O2 pouze finanční investicí.

PPF Telecom Group: Hlavní ekonomické ukazatele (konsolidované)

  2018 2017
Aktiva celkem (v mil. EUR) 7,566 4,286
Výnosy (v mil. EUR) 2,415 1,826
EBITDA (v mil. EUR) 940 704
Čistý zisk (v mil. EUR) 233 264
Počet zaměstnanců 12,027 6,805

PPF Telecom Group B.V.
Strawinskylaan 933
1077 XX Amsterdam
The Netherlands

www.ppftelecom.eu

Zpět na portfolio

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies

Souhlasím