Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

Kulturní projekty

Společnost PPF, která vznikla a dodnes působí v České republice, byla počátkem devadesátých let jednou z prvních privátních korporací, která se začala systematicky věnovat podpoře umění a pomohla tak zachránit některé unikátní umělecké projekty a díla.

V současné době je PPF majitelem zřejmě největší soukromé sbírky české a slovenské fotografie, kterou spravuje prostřednictvím své dceřiné společnosti PPF Art. Součástí sbírky je i dílo světově uznávaného českého fotografa Josefa Sudka. Rovněž provozuje galerii nesoucí jeho jméno – Ateliér Josefa Sudka, o jehož obnovu na pražském Újezdě se PPF zasloužila. Zajišťuje také činnost Galerie Václava Špály, pražské galerie známé svým zaměřením na současné umění.

Druhou uměleckou sbírku tvoří soubor 333 výtvarných děl, převážně obrazů a soch, mezi nimiž jsou zastoupena díla Alfonse Muchy, Maxmiliána Pirnera, Jakuba Schikanedera, Luďka Marolda, Mikuláše Medka, Augusta Pienhagena a ze současných autorů například Ivana Ouhela, Tomáše Císařovského, Petra Nikla, Jana Merty a dalších. 

PPF Art díla z uměleckých sbírek pravidelně vystavuje, a to jak v Galerii Václava Špály a Ateliéru Josefa Sudka, tak je i zapůjčuje k vystavení dalším institucím v České republice a v zahraničí. Podporuje české umělce také nákupem jejich děl do svých sbírek.

Skupina PPF dlouhodobě podporuje Žižkovské divadlo Járy Cimrmana v Praze a je partnerem Letních shakespearovských slavností. Zvuk orchestru České filharmonie obohatilo díky PPF šest strunných hudebních nástrojů v celkové hodnotě okolo 20 milionů korun: housle z dílny Giovanniho Marii Valenzana z roku 1825, Pietra Messoriho z roku 1924, italského houslového mistra Giovanni Cavani a Onorata Gragnani z počátku devatenáctého století; dále viola z dílny Ettora Soffrittiho z roku 1927 a violoncello od nejlepšího francouzského houslaře všech dob Jeana-Baptista Vuillauma z roku 1844.

Prostřednictvím své dceřiné společnosti CETIN je PPF technologickým partnerem světoznámého hudebního festivalu Pražské jaro. 

Více informací najdete na ppf-art.cz.