Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Air Bank loni vykázala zisk 268 mil. Kč a získala 106 tisíc nových klientů
  29/04/2016

  Auditované konsolidované hospodářské výsledky Air Bank a. s. k 31. prosinci 2015 podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS):

  Air Bank už druhý rok po sobě dosáhla kladného výsledku hospodaření. Za rok 2015 vykázala čistý konsolidovaný zisk 268 milionů korun. Meziročně zisk banky poklesl o 14 %. Vliv na to mělo především prostředí nízkých úrokových sazeb v kombinaci s rychlým růstem vkladů od klientů. Počet nových klientů totiž opět výrazně narostl a jen loni Air Bank vyplatila klientům na úrocích přes 600 milionů korun.

  Celkový počet klientů banky se ke konci roku 2015 meziročně zvýšil o 33 % na 424 tisíc. S více než 106 tisíci novými klienty tak Air Bank loni byla v absolutních číslech nejrychleji rostoucí bankou na českém trhu. Spolu s novými klienty se zvýšil i objem vkladů na běžných a spořicích účtech, který vzrostl o 27 % na 69,4 miliardy korun. Celkový objem úvěrů v portfoliu Air Bank se zvýšil o 8 % na 27 miliard korun.

  Čisté výnosy Air Bank očištěné o úvěrové ztráty v roce 2015 meziročně vzrostly o 3 % na 1,7 miliardy korun. Oproti tomu se správní a režijní náklady banky meziročně zvýšily o 13 % na 1,4 miliardy korun, zejména v důsledku rozšiřování pobočkové sítě.

  Celková bilanční suma Air Bank vzrostla ke konci roku 2015 meziročně o 23 % na 77,2 miliardy korun. Vlastní kapitál se zvýšil o 8 % na 5,1 miliardy korun.

  Klíčové finanční a obchodní ukazatele Air Bank a.s. k 31. 12. 2015

  Klíčové ukazatele (v mil. Kč) 31. 12. 2014 31. 12. 2015 Meziroční změna
  Čisté výnosy očištěné o úvěrové ztráty 1 624 1 667 3 %
  Správní a režijní náklady -1 999 -1 358 13 %
  Čistý výsledek hospodaření 313 268 -14 %
  Bilanční suma 63 009 77 249 23 %
  Vlastní kapitál 4 705 5 101 8 %
  Další zajímavá čísla  31. 12. 2014 31. 12. 2015 Meziroční změna
  Počet klientů 317 876 424 024 33 %
  Počet běžných účtů 277 115 410 087 48 %
  Počet spořicích účtů 215 359 283 965 32 %
  Objem vkladů 54,7 mld. Kč 69,4 mld. Kč 27 %
  Objem úvěrů 25,1 mld. Kč 27,0 mld. Kč 8 %
  Počet zaměstnanců 563 669 19 %
  Počet poboček 24 31 + 7
  Počet bankomatů 52 72 + 20

   

  Zpět na tiskové zprávy