Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Air Bank v 1. čtvrtletí vykázala zisk 228 mil. Kč a dál rychle rostla
  12/05/2017

  Neauditované individuální hospodářské výsledky Air Bank a. s. k 31. březnu 2017 podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS):

  Air Bank v 1. čtvrtletí vykázala zisk 228 mil. Kč a dál rychle rostla

  Air Bank v prvním čtvrtletí vykázala čistý zisk 228 milionů korun. Oproti stejnému období loni byl zisk banky vyšší o 543 %. Výraznou meziroční změnu způsobilo především tržní přecenění investic. Zatímco do loňského zisku banky se kvůli situaci na trhu promítlo poklesem, letos naopak způsobilo jeho nárůst. Bance se ale také dál dařilo rychle zvyšovat počet klientů a objem poskytnutých úvěrů. 

  „Vliv tržních výkyvů na růst nebo pokles zisku je u banky naší velikosti a zaměření docela normální. Důležité je, že už čtvrtý rok v řadě hospodaříme ziskově, stále zvyšujeme příjmy z běžného retailového bankovnictví, a můžeme tak dál investovat do nových služeb pro naše klienty,“ říká Michal Strcula, generální ředitel Air Bank.

  Air Bank i letos pokračuje v investicích do rozšiřování sítě svých bankomatů, u kterých loni začala jako první banka v Česku umožňovat i bezkontaktní výběry. Ke konci března měla už 177 bankomatů. Air Bank také v březnu spustila cestovní pojištění v mobilní aplikaci a další nové služby plánuje i na zbytek roku.

  Služby Air Bank ke konci března využívalo už více než 536 tisíc klientů a jejich počet se tak meziročně zvýšil o 19 %. Objem vkladů na běžných a spořicích účtech klientů vzrostl o 11 % na 80,1 miliardy korun. Celkový objem úvěrů v portfoliu Air Bank se zvýšil o 21 % na 33,4 miliardy korun. 

  Celková bilanční suma Air Bank vzrostla ke konci prvního čtvrtletí meziročně o 11 % na 87,6 miliardy korun. Vlastní kapitál se zvýšil o 3 % na 5,1 miliardy korun.  

    31. 3. 2016 31. 3. 2017 Meziroční změna
  Čistý zisk 35,5 mil. Kč 228,0 mil. Kč 543 %
  Čisté výnosy očištěné o úvěrové ztráty 349,8 mil. Kč 574,9 mil. Kč 64 %
  Správní a režijní náklady -293,2 mil. Kč -294,8 mil. Kč 1 %
  Počet klientů 452 110 536 388 19 %
  Objem vkladů 71,9 mld. Kč 80,1 mld. Kč 11 %
  Objem úvěrů 27,5 mld. Kč 33,4 mld. Kč 21 %
  Bilanční suma 79,2 mld. Kč 87,6 mld. Kč 11 %
  Vlastní kapitál 5,0 mld. Kč 5,1 mld. Kč 3 %
  Počet zaměstnanců 713 747 5 %
  Počet poboček 33 34 +1
  Počet bankomatů 79 177 +98

   

  Zpět na tiskové zprávy