Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Air Bank v 1. pololetí vydělala 277,3 mil. Kč, má už přes 550 tisíc klientů
  11/08/2017

  Neauditované individuální hospodářské výsledky Air Bank a. s. k 30. červnu 2017 podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS):

  Air Bank v prvním pololetí vykázala čistý zisk 277,3 milionů korun. Oproti stejnému období loni byl zisk banky vyšší o 596 %. Výraznou meziroční změnu způsobilo stejně jako v prvním čtvrtletí hlavně tržní přecenění investic. Bance se také dál dařilo zvyšovat počet klientů a objem poskytnutých úvěrů.

  „Díky rostoucímu zájmu klientů o naše služby se nám dál daří zvyšovat i naše příjmy z běžného retailového bankovnictví. To nám umožňuje neustále investovat do vylepšování současných služeb i do vytváření některých úplně nových,“ říká Michal Strcula, generální ředitel Air Bank.

  Služby Air Bank ke konci června využívalo už přes 557 tisíc klientů a jejich počet tak meziročně vzrostl o 17 %. Další klienty získává banka mimo jiné i díky investicím do větší sítě bankomatů, která některým klientům chyběla. Jen za posledních 12 měsíců přidala Air Bank 120 nových bankomatů a celkem jich tak na konci června měla 207.

  Objem vkladů na běžných a spořicích účtech klientů vzrostl o 13 % na 83,8 miliardy korun. Celkový objem úvěrů v portfoliu Air Bank se zvýšil o 18 % na 33,7 miliardy korun. Do rychle rostoucího objemu poskytnutých úvěrů se pozitivně projevila i úprava sazeb u spotřebitelských úvěrů a hypoték, kterou banka udělala ve druhém čtvrtletí.

  Celková bilanční suma Air Bank vzrostla ke konci června meziročně o 12 % na 91,5 miliardy korun. Vlastní kapitál se zvýšil o 12 % na 5,6 miliardy korun.

   

    30. 6. 2016 30. 6. 2017 Meziroční změna
  Čistý zisk 39,9 mil. Kč 277,3 mil. Kč 596 %
  Počet klientů 582,2 mil. Kč 979,9 mil. Kč 68 %
  Počet běžných účtů -534,7 mil. Kč -627,9 mil. Kč 17 %
  Počet spořicích účtů 474 761 557 261 17 %
  Objem vkladů 74,2 mld. Kč 83,8 mld. Kč 13 %
  Objem úvěrů 28,6 mld. Kč 33,7 mld. Kč 18 %
  Bilanční suma 81,6 mld. Kč 91,5 mld. Kč 12 %
  Vlastní kapitál 5,0 mld. Kč 5,6 mld. Kč 12 %
  Počet zaměstnanců 719 766 7 %
  Počet poboček 34 34  
  Počet bankomatů 87 207 +120

  Zpět na tiskové zprávy