Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Antiarose Ltd. oznamuje záměr odvolat dobrovolnou nabídku převzetí společnosti Zentiva N.V.
  22/07/2008

  Skupina PPF se nehodlá zapojit do “nabídkové války” se Sanofi-Aventis o převzetí Zentivy

  Anthiarose Limited, 100% dceřiná společnost PPF Group N. V., oznamuje svůj záměr odvolat v souladu se zněním Nabídkového dokumentu schváleného ČNB dobrovolnou nabídku převzetí určenou všem držitelům akcií i globálních depozitních akcií společnosti Zentiva N. V., která byla zveřejněna dne 17. 6. 2008.

  Příčiny našeho kroku lze nalézt v důvodných pochybnostech o reálné hodnotě společnosti a také v nedávných postojích managementu Zentivy.

  O záměru odvolat nabídku převzetí informovala Anthiarose Ltd. podle zákona Českou národní banku. Odvolání nabídky bude oficiálně zveřejněno v souladu se zákonem.

  Poznámka pro editory:
  Mezinárodní finanční skupina PPF se zaměřuje především na spotřebitelské financování a retailové bankovnictví pod značkou Home Credit. Skupina dále aktivně vyhledává investiční příležitosti a realizuje strategické investice na rostoucích trzích střední a východní Evropy a Asie. Prostřednictvím podílu v Generali PPF Holdingu je skupina PPF účastníkem trhu pojišťovnictví ve střední a východní Evropě. Za 17 let své existence se skupina PPF stala jedním z předních mezinárodních finančních investorů s hodnotou spravovaných aktiv převyšující 268 mld. korun. Skupina PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu umístěnou v Nizozemsku. Klíčovou holdingovou společností skupiny PPF, na jejíž úrovni jsou přijímána strategická rozhodnutí týkající se činnosti celé skupiny, je společnost PPF Group N.V. se sídlem v Amsterdamu.

  Kontakt pro další informace:
  Jiří Hájek
  Ředitel marketingu a komunikace PPF
  Tel: +420 224 559 563
  E-mail: hajek@ppf.cz
  www.ppfgroup.nl/anthiarose

  Zpět na tiskové zprávy