Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  AVE, DEKONTA, ECOSOIL a PPF vytvořily sdružení, které se přihlásilo do tendru na odstranění ekologických zátěží
  09/02/2009

  Sdružení čtyř předních českých i mezinárodních společností oznamuje, že se uchází o veřejnou zakázku na odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací. Členové sdružení jsou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., DEKONTA a.s., ECOSOIL Süd GmbH a PPF Advisory a.s.

  Díky kombinaci svých kapacit a know-how a také díky výrazným investicím v řádu stamilionů korun během posledních několika let disponuje sdružení desítkami velkokapacitních zařízení na zpracování nebezpečných i ostatních odpadů po celé ČR, nezbytnou technologií, technickými prostředky a nástroji. Sdružení má k dispozici rovněž stovky odborníků s dlouholetými zkušenostmi v oblasti řízení podobných projektů. Spolu s dalšími subdodavateli - významnými českými společnostmi z odvětví stavebních prací, zpracování nebezpečných odpadů, sanace starých ekologických zátěží a provádění laboratorních analýz - reprezentuje sdružení bezkonkurenční síť partnerů a spolupracovníků schopných zvládnout i ty nejnáročnější úkoly při odstraňování starých ekologických zátěží. Mezi subdodavatele sdružení patří například stavební společnost SYNER a.s., RUMPOLD a.s. a EUROSUP s.r.o. z oblasti odpadového hospodářství, stejně jako ALS z oblasti laboratorně analytických prací.

  Od začátku jednání o budoucí podobě sdružení bylo zřejmě, že jeho základními stavebními kameny mají být přední společnosti ve svém oboru: experti na odpadové hospodářství a sanaci starých ekologických zátěží (AVE CZ, DEKONTA), na rehabilitaci průmyslových zón (ECOSOIL) a také finanční partner (PPF). Velkým úspěchem sdružení je spojení čtyř jedniček v klíčových oblastech náročného projektu. K tomuto základu bylo možné následně přizvat další subjekty, které dohromady tvoří široké spektrum služeb pokrývající veškeré nezbytné činnosti k realizaci této veřejné zakázky.

  Informace o účastnících sdružení:

  1. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. je součástí hornorakouského infrastrukturního koncernu Energie AG Oberösterreich. V ČR patří mezi tři největší společnosti podnikající v oblasti nakládání s odpady a je rovněž důležitým a renomovaným dodavatelem sanačních prací při odstraňování starých ekologických zátěží. V loňském roce překročil konsolidovaný obrat společnosti 2 miliardy korun a počet zaměstnanců přesáhl 1300. Na českém trhu působí společnost od roku 1993. V posledních čtyřech letech se AVE CZ pravidelně umísťovala v žebříčku nejlepších firem v soutěži Českých 100 nejlepších.

  2. DEKONTA a.s. je soukromá česká společnost, která působí na území ČR od roku 1992. V průběhu let se stala jedničkou na českém trhu v oblasti odstraňování starých ekologických zátěží, havarijní služby na průmyslové havárie a biotechnologické čištění zemin. Za dobu své existence na území ČR vyčistila stovky lokalit a miliony tun zemin. DEKONTA a.s. v roce 2002 zvítězila v soutěži CZECH TOP 100 v kategorii Rentabilita.

  3. ECOSOIL Süd GmbH je součástí skupiny ECOSOIL-Group, jedné z největších mezinárodních společností v oblasti enviromentálních stavebních projektů s obratem 160 mil. eur. V Německu je ECOSOIL-Group jedničkou v odvětví rehabilitace průmyslových zón a skládek, demoličních prací, dekontaminace lokalit a zpracování nebezpečných odpadů. Má dlouholeté mezinárodní zkušenosti ve velkých sanačních zakázkách v celé Evropě i jinde na světě. ECOSOIL Süd GmbH zaměstnává 200 lidí a působí prostřednictvím poboček ve Frankfurtu, Mnichově, Norimberku, Stuttgartu, Curychu i Budapešti a také prostřednictvím dceřiných společností v České republice i v Rumunsku.

  4. Mezinárodní finanční skupina PPF se zaměřuje především na spotřebitelské financování a retailové bankovnictví pod značkou Home Credit. Skupina dále aktivně vyhledává investiční příležitosti a realizuje strategické investice na rostoucích trzích střední a východní Evropy a Asie. Prostřednictvím podílu v Generali PPF Holdingu je skupina PPF účastníkem trhu pojišťovnictví ve střední a východní Evropě. Za 18 let své existence se skupina PPF stala jedním z předních mezinárodních finančních investorů s hodnotou spravovaných aktiv převyšující 8 mld. euro. Skupina PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu umístěnou v Nizozemsku. Klíčovou holdingovou společností skupiny PPF, na jejíž úrovni jsou přijímána strategická rozhodnutí týkající se činnosti celé skupiny, je společnost PPF Group N.V. se sídlem v Amsterdamu. PPF Advisory a.s. je 100% vlastněnou dcerou PPF Group N.V.

  Kontakt pro další informace:

  Alexej Bechtin
  Tiskový mluvčí PPF
  Tel. +420 224 174 396
  E-mail: bechtin@ppf.cz

  Zpět na tiskové zprávy