Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Dopis PPF a KKCG akcionářům a členům představenstva Sazky: poslední nabídka na záchranu firmy
  24/05/2011

  Praha, 24. 5. 2011 - Petr Kellner a Karel Komárek dnes jménem PPF a KKCG zaslali akcionářům a členům představenstva společnosti Sazka dopis, v němž naposledy konkretizovali společnou nabídku na záchranu firmy.

  Základem nabídky je možnost ponechat akcionářům, tedy sportovním organizacím, dvacetiprocentní majetkový podíl v Sazce za předpokladu, že bude proveden restrukturalizační plán, jak jej navrhují PPF a KKCG. Tato nabídka je vázána na splnění pěti konkrétních podmínek:

  Aleš Hušák sám odstoupí z funkce předsedy představenstva a ředitele Sazky, do představenstva Sazky budou kooptováni tři zástupci skupin PPF a KKCG (K. Ziegler a jím navržení manažeři), nový generální ředitel bude nominován PPF a KKCG, akcionáři Sazky podpoří reorganizační plán skupin PPF a KKCG, akcionáři Sazky se zaváží nevykonávat do dokončení reorganizačního plánu svá akcionářská práva a své akcie uloží do úschovy u vybraného notáře či advokáta.

  „Věříme, že hlavním zájmem Vás, akcionářů a členů představenstva Sazky, je přežití a další fungování této společnosti, a to také zejména z hlediska financování českého sportu,“ píše se v dopise PPF a KKCG. „Díky podpoře reorganizačního plánu PPF a KKCG ze strany současných akcionářů dojde k zachování 20% akciového podílu současných akcionářů – sportovních svazů – ve společnosti Sazka. PPF a KKCG dále opakovaně deklarovaly (a součástí předkládaného reorganizačního plánu to rovněž bude) zajištění financování českého sportu v částce minimálně 200 mil. Kč ročně. Je tak garantováno, že kontinuita financování českého sportu ze strany Sazky nebude v budoucnu - v případě realizace reorganizačního plánu PPF a KKCG - nijak narušena.“

  Petr Kellner a Karel Komárek v závěru dopisu vyjadřují naději, že akcionáři Sazky přijmou navržený postup a že to povede k záchraně společnosti. Pokud se tak však nestane, upozorňují, že pak PPF a KKCG nezbude, než na schůzi věřitelů 26. května 2011 prosazovat způsob řešení úpadku společnosti konkursem.

  Zpět na tiskové zprávy