Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Evžen Hart se bude ve skupině PPF zabývat charitativními a uměleckými projekty
  08/11/2010

  Skupina PPF oznamuje, že po vzájemné dohodě s jejími akcionáři opouští Evžen Hart pozici člena představenstva PPF a.s., hlavní poradenské společnosti celé skupiny. Profesní odpoutání E. Harta od manažerských odpovědností ve vedení skupiny PPF postupně probíhá od konce roku 2009 v souvislosti s jeho návratem k vlastním podnikatelským aktivitám a k řízení rodinných firem.

  Počátkem letošního roku tak E. Hart předal svou tehdejší agendu akcionářům J.-P. Duvieusartovi a J. Šmejcovi. Od listopadu 2010 zůstává Evžen Hart ve skupině PPF jednak jako poradce akcionářů pro charitativní a umělecké projekty, jednak jako předseda představenstva společnosti PPF Art.

  „Evžen má velký podíl na tom, že od roku 2006, kdy do PPF nastoupil, vyrostla skupina z ryze české investiční firmy v multikulturní společnost s mezinárodním přesahem. Jeho zkušenosti z oblasti komunikace a práce s lidmi daly Skupině pevné zásady, na nichž tyto oblasti dále rozvíjí. Chtěl bych Evženovi za tento přínos poděkovat. Osobně jsem rád, že nadále zůstává s PPF v úzkém kontaktu“, uvedl Petr Kellner, zakladatel a majoritní akcionář skupiny PPF.

  Poznámky pro editory:

  1. PPF Art a.s. spravuje a rozvíjí aktivity skupiny PPF v oblasti kultury a umění. Vedle Galerie Václava Špály provozuje PPF Art i Galerii České pojišťovny a Ateliér Josefa Sudka v Praze. Pro PPF spravuje firemní sbírku moderního českého umění, podílí se rovněž na správě sbírky České pojišťovny. Předmětem činnosti PPF Art je také vydávání tematických výtvarných publikací spojených se sbírkami a aktuálně pořádanými výstavami.

  2. Petr Kellner a skupina PPF, kterou založil, patří mezi současnými českými mecenáši k nejstarším: sbírku moderního českého umění buduje systematicky od začátku 90. let. PPF není jen pasivním partnerem kvalitních uměleckých projektů, ale aktivně je vyhledává, nabízí i nápady, jak je kontinuálně rozvíjet. Petr Kellner a skupina PPF patří rovněž k největším českým mecenášům školství a vzdělávání: investuje desítky milionů korun ročně do podpory studia nadaných dětí z celé ČR v kolejním gymnáziu Open Gate, jehož absoloventi nyní studují - s finanční podporou - na prestižních českých i zahraničních univerzitách.

  Zpět na tiskové zprávy