Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Generali a PPF Group podepsaly dohodu o dokončení transakce k vytvoření společného podniku Generali PPF Holding
  17/01/2008

  Generali a PPF Group, po obdržení souhlasu regulátorů, podepsaly dnes dohodu o dokončení transakce, která byla oznámena dříve, 10. 7. 2007. Generali PPF Holding tak zahajuje své operace - s hlavní organizační složkou sídlicí v Praze.

  Generali PPF Holding, společný podnik Generali (51%) a PPF Group (49%), spojuje podnikání obou skupin ve střední a východní Evropě. Vzniká tak jeden z vedoucích subjektů na pojišťovacím trhu, s ročním hrubým předepsaným pojistným ve výši přibližně 2,6 mld. eur (údaje za rok 2006).

  Generali PPF Holding plánuje působit ve 12 zemích střední a východní Evropy pro 9 milionů klientů. Vedoucí pozice na pojišťovacím trhu má holding v České republice, Maďarsku a na Slovensku.

  Ladislav Bartoníček, současný předseda představenstva České pojišťovny, bude generálním ředitelem Generali PPF Holding. Sergio Balbinot, generální ředitel Generali Group, bude zastávat funkci předsedy představenstva nové holdingové společnosti.

  Generali v zemích střední a východní Evropy

  Skupina Generali, třetí největší evropská a největší italská pojišťovna, s výší předepsaného pojistného více než 64 miliard euro, působí v 10 zemích regionu střední a východní Evropy, a to v oblasti pojištění a správy majetku. Vedle rychlého organického růstu byla Generali aktivní také v získávání nových akvizic v regionu. Během roku 2006 dokončila čtyři akvizice v Bulharsku, Chorvatsku, Srbsku a na Ukrajině.
  V roce 2006 kombinované operace Generali v tomto regionu dosáhly hrubého předepsaného pojistného ve výši 1,159 mld. eur (24,6% nárůst oproti roku 2005), z čehož 62% pochází z neživotního a 38% z životního pojištění. Celkový čistý zisk v roce 2006 byl 48 milionů eur. Hodnota nového předepsaného pojistného činila 28,9 milionu eur, což je 66% meziroční nárůst,a kombinovaný poměr byl 92,8%.

  Skupina PPF a Skupina České pojišťovny

  PPF Group N.V. je finanční společnost kontrolovaná z 94,36% úspěšným českým podnikatelem Petrem Kellnerem. Skupina PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídící strukturu umístěnou v Nizozemí. Klíčovou holdingovou společností skupiny PPF, na jejíž úrovni jsou přijímána strategická rozhodnutí týkající se činnosti celé skupiny, je společnost PPF Group N.V. se sídlem v Amsterdamu.
  PPF byla založena v roce 1991 a v roce 1996 získala minoritní podíl v České pojišťovně v rámci procesu české privatizace. Od té doby PPF postupně získala plnou kontrolu nad Českou pojišťovnou a úspěšně přeměnila bývalý státem vlastněný pojišťovací ústav v rostoucí a ziskovou společnost. Vedle zachování pevné vedoucí pozice na českém trhu vstoupila Česká pojišťovna na Slovensko (kde je nyní třetí největší poskytovatel pojišťovacích služeb) a do Ruska (kde je pátým největším pojišťovatelem klasického životního pojištění). V roce 2006 zahájila svou činnost také na Ukrajině a v Kazachstánu.
  Skupina České pojišťovny je univerzální pojišťovací ústav se sídlem v Praze, který podniká v České republice, Rusku, Slovensku, Kazachstánu a na Ukrajině. V roce 2006 měla ČP hrubé předepsané pojistné ve výši 1,505 mld. eur, z čehož 66 % představovalo neživotní a 34 % životní pojištění. Čistý zisk v roce 2006 byl 384 milionů eur, z čehož 105 milionů eur jednorázových položek. Hodnota nově získaného předpisu pojistného byla 48 milionů eur při čistém kombinovaném poměru 84,9%.

  Popis transakce

  Dohoda oceňuje 100% skupiny České pojišťovny na 3,6 miliard euro a současné operace Generali v oblasti střední a východní Evropy na 1,5 miliard euro. Dohoda také zahrnuje hotovostní platbu ze strany Generali skupině PPF ve výši 1,1 miliardy euro, která bude zcela financována ze stávajících zdrojů Generali a jejímž účelem je, aby Generali po dokončení transakce vlastnila 51% JV, přičemž skupina PPF bude vlastnit zbývajících 49%. Na akcie JV, které získá Generali za peněžní protiplnění, bude mít PPF Group časově odloženou prémii při zhodnocení akcií JV nad hodnotu stanovenou na počátku transakce.

  Zpět na tiskové zprávy

  Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies

  Souhlasím