Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Hodnota Skupiny PPF za prvních 6 měsíců roku 2010 dále výrazně vzrostla; zisk připadající na akcionáře Skupiny činil 83 milionů eur
  12/11/2010

  PPF Group N.V. oznamuje své konsolidované finanční výsledky za 1. pololetí 2010

  Klíčové údaje:

  • Vlastní kapitál Skupiny PPF vzorstl oproti 31. 12. 2009 o 333 milionů eur a dosáhl téměř 4,3 miliardy eur
  • Aktiva Skupiny PPF vzrosla oproti konci roku 2009 o více než 1,0 miliardu eur a dosáhla téměř 12 miliard eur
  • Zisk připadající na akcionáře Skupiny PPF k 30. červnu 2010 činil 83 milionů eur
  • Výsledky, vykázané podle mezinárodních standardů IFRS, byly prověřeny KPMG.

  'S výsledky prvního pololetí tohoto roku jsme spokojeni. Pokročili jsme v geografické diverzifikaci aktiv do zemí střední a západní Evropy prostřednictvím EPH, úspěšně jsme restrukturalizovali prodejní řetězec Eldorado v Rusku a řadu dalších nový aktiv. Zisk, který se může zdát relativně malý vzhledem k růstu Skupiny, je v pololetí technicky ovlivněn zaúčtováním zajištění proti kurzovým rizikům. Vlivem pohybů kurzů lokálních měn se hospodářský výsledek přelévá v důsledku hedgingu do zvýšení kapitálu. Proto je v našem případě podstatné sledovat výrazný nárůst kapitálu Skupiny. Za celý letošní rok očekávám zvýšení hodnoty Skupiny o 1 miliardu eur.'
  Jiří Šmejc, akcionář skupiny PPF

  Finanční výsledky (6M 12010)

  6M 2010 EUR mil.
  Aktiva celkem 11 831
  Vlastní kapitál (celkem) 4 288
  Zisk připadající na akcionáře Skupiny PPF 83

  Konsolidované finanční výsledky PPF Group N.V. za 1. pololetí 2010 jsou k dispozici na www.ppfgroup.nl.

  Zpět na tiskové zprávy