Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Hospodářské výsledky Home Credit & Finance Bank za rok 2005: Úvěrové portfolio překročilo miliardu USD díky významnému růstu v oblasti revolvingových úvěrů
  06/04/2006

  Společnost Home Credit & Finance Bank („HCFB”) [Moody‘s Ba3/NP/D-, S&P B-/C], jeden z největších poskytovatelů spotřebitelských úvěrů v Rusku, oznámila své hospodářské výsledky za rok končící 31. prosincem 2005, publikované v souladu s IFRS (International Financial Reporting Standards).

  „Nárůst objemu spotřebitelských úvěrů ve výši 68 %, kterého společnost v minulém roce dosáhla, dokazuje, že se HCFB ubírá správným směrem při udržování své přední pozice na ruském trhu spotřebitelského financování. Kromě rostoucího počtu našich prodejních míst jsme dosáhli i výrazného pokroku v rozšiřování našich aktivit na poli revolvingových úvěrů, přičemž naše banka je v současnosti třetím nejvýznamnějším hráčem na trhu revolvingových úvěrů v Rusku.

  Jsme přesvědčeni, že naše strategie zaměřená na konsolidaci pozice banky na ruském trhu spotřebitelského financování prostřednictvím rozšiřování produktové nabídky a teritoriálního pokrytí, jakož i zlepšování obchodních procesů, technologií a systémů řízení rizik, povede k vytvoření silné základny pro ziskový a udržitelný růst.“

  Andrej Lykov, předseda představenstva společnosti HCFB

  Hlavní údaje

  Pokračující kontrolovaný růst v roce 2005

  • 68% nárůst v objemu spotřebitelských úvěrů na 47,9 miliardy RUR (28,5 miliardy RUR v roce 2004) odráží pokračující rozvoj ruského trhu spotřebitelského financování
  • 50% nárůst úvěrového portfolia banky na 29,2 miliardy RUR ke konci roku 2005 (19,5 miliardy RUR v roce 2004)
  • Udržení významného tržního podílu přes 26 % na ruském trhu úvěrů poskytnutých v místě prodeje (POS úvěry)
  • S tržním podílem 4 % je HCFB třetím největším poskytovatelem revolvingových úvěrů v Rusku. Revolvingové úvěry zaznamenaly výrazný nárůst a ke konci roku 2005 představovaly 10 % úvěrového portfolia banky
  • Čistý zisk za rok 2005 dosáhl 309 milionů RUR (407 milionů RUR v roce 2004)
  • HCFB se soustředila na konsolidaci své silné pozice na ruském trhu spotřebitelského financování, a to prostřednictvím rozšiřování produktové nabídky a teritoriálního pokrytí a zlepšování obchodních procesů, technologií a systémů řízení rizik

  Stabilní kreditní kvalita a dobré finanční výsledky

  • Dobré provozní výsledky: ukazatel provozní náklady / provozní příjmy na úrovni 41.7 % ke konci roku 2005
  • Meziroční zdvojnásobení provozních příjmů na 6,9 miliardy RUR (3,5 miliardy RUR v roce 2004)
  • V posledním čtvrtletí roku se stabilizovala úroveň problematických úvěrů díky zlepšení inkasa a úpravám procesů pro kontrolu vzniku špatných úvěrů
  • Přetrvávající silná kapitalizace, kterou dokládá rizikově vážený ukazatel kapitálové přiměřenosti na úrovni 32,2 % (21,2 % v roce 2004)
  • HCFB je i nadále plně podporována svou mateřskou společností - skupinou PPF, což dokládá navýšení vlastního jmění o 209 % na 8,6 miliardy RUR (2,8 miliardy RUR v roce 2004)
  • V prosinci 2005 potvrdila agentura Moody‘s stávající mezinárodní kreditní ratingy HCFB; ratingová agentura Moody’s Interfax Rating Agency udělila bance lokální kreditní rating na úrovni Aa3.ru

  Strategické zaměření na kontrolovanou expanzi a rozvoj obchodní činnosti

  • Rozšiřování aktivit do dalších částí Ruské federace během celého roku 2005, konkrétně:
   • Rozšíření distribuční sítě: počet prodejních míst ke konci roku vzrostl na 20 178 (9 509 v roce 2004)
   • HCFB v roce 2005 otevřela 31 nových zastoupení (společnost dnes má celkem 57 regionálních poboček)
   • Přítomnost v 1 100 městech a 68 regionech Ruska
   • Nárůst počtu zaměstnanců o 87 % na 5 400


  Financování

  • V roce 2005 byla úspěšně realizována strategie financování, jejímž cílem bylo výrazněji diverzifikovat finanční zdroje banky. Společnost HCFB vstoupila na trhy eurobondové, mezinárodních syndikovaných úvěrů, jakož i ABS (asset backed securitization).
  • Sekuritizační transakce společnosti HCFB byla vůbec první veřejnou sekuritizací portfolia spotřebitelských úvěrů denominovaných v rublech. První tranše této transakce byla ve výši 126,5 milionu EUR; po ní bude v roce 2006 následovat druhá, odložená tranše ve výši až do 164,5 milionu EUR.
  • Tato sekuritizační transakce byla v odborných kruzích vysoce ceněna: časopis Euromoney ji označil za „Deal of the Year“ („Transakce roku“) a transakce získala i mezinárodní ocenění Structured Finance International Award 2006 jako „Best Securitization of Emerging Market Assets“ („Nejlepší sekuritizaci aktiv na rozvíjejících se trzích“)
  • Celková částka financování získaná společností HCFB v roce 2005 dosáhla přibližně 900 milionů USD

  HCFB vykázala čistý zisk za rok 2005 ve výši 309 milionů RUR a udržela si pozici jednoho z předních poskytovatelů služeb spotřebitelského financování na ruském trhu.

  Objem spotřebitelských půjček poskytnutých v daném období se zvýšil o 68 % na 47,9 miliardy RUR (2004: 28,5 miliardy RUR), a to díky pokračujícímu růstu ruského trhu spotřebitelského financování. Rozšiřování aktivit HCFB v místech prodeje bylo podpořeno otevřením dalších 31 zastoupení v různých částech země, zdvojnásobením počtu partnerských obchodů v distribuční síti na 20 178 a dalším posílením vztahů s klíčovými obchodními partnery. HCFB je druhým největším poskytovatelem POS úvěrů v Rusku a ve svých klientských databázích eviduje více než 7,5 milionu zákazníků.

  HCFB v průběhu roku 2005 výrazně posílila své aktivity v oblasti revolvingových úvěrů (kreditních karet) a vydala více než dva miliony nových karet. HCFB je v současnosti třetím největším poskytovatelem revolvingových úvěrů a její tržní podíl ke konci roku činil přibližně 4 %. Zatímco ruský trh kreditních karet je i nadále klíčovou oblastí pro další růst, HCFB zvažuje i možnosti vstupu do dalších segmentů trhu spotřebitelského financování.

  HCFB si udržela silnou kapitalizaci s rizikově váženým ukazatelem kapitálové přiměřenosti na úrovni 32,2 % ke konci roku 2005, a v současnosti je považována za jednu z předních ruských bank podle hodnoty ukazatele provozní náklady / provozní příjmy (2005: 41.7 %).

  Banka se navíc i nadále teší podpoře mezinárodních investorů při krytí svých potřeb financování. HCFB v roce 2005 provedla řadu úspěšných finančních transakcí. Na domácím dluhopisové trhu HCFB emitovala dvě emisí rublové obligace, z kterých získala 6 miliard RUR. Dvě emise eurobondů uskutečněné v první polovině roku bance přinesly 150 milionů USD a 275 milionů USD. V prosinci 2005 potvrdila agentura Moody’s stávající mezinárodní kreditní ratingy HCFB a ratingová agentura Moody’s Interfax Rating Agency udělila bance lokální kreditní rating na úrovni Aa3.ru.

  Finanční přehled

  K 31. prosinci 2005 v tis. RUR K 31. prosinci 2004 v tis. RUR Meziroční změna v %
  Hrubé poskytnuté úvěry 47 911 161 28 496 412 68.1 %
  Provozní příjmy 6 871 433 3 460 080 98.6 %
  Čistý zisk 308 619 407 098 -24.2 %
  Aktiva celkem 39 354 070 25 828 653 52.4 %
  Vlastní jmění 8 556 721 2 768 203 209.1 %

  Poznámka pro editory:

  Home Credit & Finance Bank (Moody’s Ba3/NP/D-, S&P B-/C) je na ruském trhu spotřebitelských financí aktivní již od roku 2002. Od té doby se stala jednou z vedoucích společností na ruském trhu a k 31. prosinci 2005 měla 26% podíl na trhu úvěrů poskytovaných v místě prodeje. Majoritu ve společnosti HCFB vlastní skupina PPF z České republiky.

  HCFB svým klientům nabízí širokou paletu úvěrových produktů s různými kreditními podmínkami. K 31. prosinci 2005 byly produkty společnosti HCFB nabízeny ve více než 20 000 obchodech v 1100 městech celého Ruska. Regionální síť banky se skládá z 57 poboček v různých částech Ruské federace. Na konci roku 2004 HCFB vstoupila na ruský trh revolvingových kreditních karet a do konce roku 2005 se stala jednou z nejsilnějších společností na tomto trhu s podílem 4 %.

  Společnost Home Credit & Finance Bank je členem skupiny Home Credit Group. Společnosti skupiny jsou aktivní na středoevropských a východoevropských trzích spotřebitelských financí již od roku 1997. Home Credit Group patří do mezinárodní skupiny PPF, která se zabývá pojišťovnictvím, správou aktiv, spotřebitelskými financemi a komerčním bankovnictvím. Za 15 let své existence se PFF stala důležitým mezinárodním finančním investorem a dnes spravuje aktiva v hodně přes 10 miliard USD.

  Pro další informace kontaktujte:

  Alena Zheltova
  PR manager Home Credit & Finance Bank
  105005, Moskva, Baumanskaja ul., 4
  Tel.: (+7) 495 514 1019
  www.homecredit.ru
  E-mail: press@homecredit.ru

  Dita Fuchsova
  ředitelka marketingu a komunikace PPF a.s.
  Na Pankráci 1659/121, 140 21 Praha, Česká republika
  105005, Moskva, Baumanskaja ul., 4
  Tel.: +420 (22) 455 9555
  www.homecredit.net
  www.ppf.cz
  E-mail: fuchsova@ppf.cz

  Zpět na tiskové zprávy