Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Hospodářské výsledky PPF banky za první čtvrtletí roku 2014
  04/07/2014

  Stáhnout soubor PDF

  “V prvním čtvrtletí roku 2014 jsme s čistým ziskem 273 milionů korun udrželi ziskovost stejného období loňského roku.  PPF banka pokračovala v rozvoji svých klíčových obchodních aktivit a zvýšila objem úvěrů o 14 %, hlavně v segmentu exportního a strukturovaného financování. Bilanční suma činila téměř 100 miliard korun a rentabilita vlastního kapitálu (ROAE) dosáhla 26 %.”
  Petr Jirásko, generální ředitel

  Shrnutí výsledků za období leden až březen 2014:

  • Čistý zisk po zdanění za první čtvrtletí (1Q) 2014 dosáhl 273 mil. Kč, což představuje srovnatelnou úroveň s 1Q 2013, kdy čistý zisk činil 276 mil. Kč.
  • Bilanční suma v porovnání s 1Q 2013 meziročně vzrostla o 13 % na úroveň 98 mld. Kč k 31. 3. 2014.  Proti 105 mld. Kč na konci roku 2013 je to mírný pokles.      
  • Úvěry klientům meziročně vzrostly o 14 % na 31 mld. Kč k 31. 3. 2014 a jejich objem je na úrovni konce roku 2013.
  • Celková kapitálová přiměřenost dosáhla k 31. 3. 2014 hodnoty 13,1 % a ve srovnání s koncem roku 2013 se zvýšila o 1,4 procentního bodu.
  • Hlavním zdrojem financování zůstaly závazky vůči klientům, které meziročně vzrostly o 14 % na 80 mld. Kč k 31. 3. 2014 a představují 82 % celkové bilanční sumy.

   

  PPF banka je součástí mezinárodní investiční skupiny PPF. Držitelem 92,96 % akcií banky je PPF Group N.V., podíl 6,73 % drží Hlavní město Praha.

  Zpět na tiskové zprávy