Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Jak bude vypadat newsroom v roce 2015? Téma konference ve FUTUROOMu PPF Media
  06/08/2009

  Šéfredaktoři médií z celého světa budou na konferenci v Praze vytvářet vizi nejmodernějšího a nejefektivnějšího newsroomu

  Jak si i při nedostatku financí v mediálním podnikání udržet vysokou úroveň redakce a zachovávat i kvalitu textů? Na to odpoví říjnová konference, kterou pořádá Světové fórum šéfredaktorů (The World Editors Forum, WEF) tentokrát v Praze. WEF je jedním z partnerů mezinárodního vzdělávacího centra pro multimédia FUTUROOM, které v Praze provozuje společnost PPF Media.

  Světoví šéfredaktoři ve dnech 1. až 2. října 2009 ve FUTUROOMu představí finančně nenáročná praktická řešení problémových situací v médiích a společně vytvoří i vizi moderního newsroomu pro rok 2015.

  Na konferenci s názvem Newsroom roku 2015: Vysoká kvalita s nízkými náklady vystoupí i nejzkušenější odborníci s tématy o moderních technologiích, mobilní komunikaci, sociálních sítích, webovém vysílání a podobně.

  „Konference přivede do Prahy představitele nejvlivnějších světových médií, ale také špičkové odborníky z oblastí jako jsou například multimedializace, mobilní komunikace nebo infografika,“ říká Roman Gallo, ředitel pro rozvoj mediálních strategií PPF, který na konferenci vystoupí s případovou studií hyperlokálního zpravodajství.

  Den před světovou konferencí proběhne i studijní cesta a ukázka inovativního projektu hyperlokálních médií v České republice. Projekt PPF Media s názvem Naše adresa odstartoval 1. června 2009 a v první fázi zahrnuje vydávání tištěných týdeníků a webů v sedmi regionech ČR.

  Více informací naleznete na Internetových stránkách Světové asociace novin WAN www.wan-press.org/wef/studytours.php

  „Nenechte si ujít pražské setkání s PPF Media a jejím nedávno spuštěným projektem, který nese jméno FUTUROOM: newsroom budoucnosti v srdci historické Prahy,“ říká Bertrand Pecquerie, ředitel Světového fóra šéfredaktorů.

  Více informací a podkladových materiálů včetně foto získáte na adrese:

  Jiří Snítil
  PPF Media a.s.
  Na Pankráci 1658/121
  140 21 Praha 4, Czech Republic
  E-mail: snitil@ppf.cz, www.futuroom.cz, www.2015newsroom.com

  Zpět na tiskové zprávy