Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Neauditované kombinované finanční výsledky skupiny Air Bank
  11/03/2021

  Neauditované kombinované finanční výsledky skupiny Air Bank (viz pozn. pod čarou), kterou tvoří společnosti Air Bank a.s., Benxy s.r.o. (Zonky), Home Credit a.s. a Home Credit Slovakia, a.s., za rok 2020

  VYBUDOVÁNÍM DIGITÁLNÍ DISTRIBUCE ZÍSKALA V ROCE 2020 SKUPINA AIR BANK 173 516 NOVÝCH KLIENTŮ A NAVZDORY PANDEMII COVIDU-19 DOSÁHLA ČISTÉHO ZISKU VE VÝŠI 1,5 MILIARDY KORUN

  Shrnutí
  • Skupina potvrdila svoji vedoucí pozici v oblasti digitálního a online úvěrování a dokázala získat 173 516 nových klientů a navýšit produkci úvěrů, a to v podstatě bez větších dopadů omezení souvisejících s pandemií, která postihla tradiční kanály.
  • Počet aktivních klientů Skupiny v roce 2020 vzrostl na 1,23 milionu, přičemž klientela Air Bank a platformy Zonky se meziročně rozrostla o 9,6 % na 947 tisíc.
  • Mobilní bankovnictví Air Bank si udržuje rychlé tempo růstu – má 606 000 uživatelů a 22% denní využití aplikace (DAU), což je více než dvojnásobek tržního průměru.
  • Celkový čistý objem úvěrů Skupiny v roce 2020 dosáhl 56,7 mld. Kč, přičemž úvěry retailovým klientům tvořily 48,5 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 12 %. Celkový tržní podíl.
  • Průměrný výnos z aktiv Skupiny v roce 2020 činil 5,1 % a průměrná cena finančních prostředků dosáhla 0,4 %.
  • Špičkové řízení rizik umožnilo skupině udržet náklady na riziko na úrovni 1,1 %, což mírně překračuje historické výsledky v důsledku tvorby rezerv v souvislosti s pandemií covidu-19.
  • Díky digitální akvizici klientů a nabídce služeb poklesl zisk Skupiny v pandemickém roce 2020 meziročně o pouhých 15,6 %. Skupina dosáhla čistého zisku ve výši 1,5 miliardy Kč a 17,2% návratnosti hmotného kapitálu (ROTE).

  Praha, 11. března 2021 – Digitální banka Air Bank, platforma přímého úvěrování Zonky a poskytovatelé spotřebitelského financování Home Credit Česká republika a Home Credit Slovakia (dále jen „Skupina Air Bank“ nebo „Skupina“) dosáhly v roce 2020 čistého zisku ve výši 1,5 miliardy korun. Schopnost Skupiny získávat nové klienty a nabízet služby digitálně navzdory vlivům pandemie covidu-19 omezila meziroční pokles zisku na pouhých 15,6 %. Skupině její „digitální DNA“ umožnila lépe obsluhovat zákazníky a díky zotavení ekonomiky na svých trzích předstihnout své konkurenty na trhu.

  „Koronavirová pandemie ovlivnila každé odvětví podnikání včetně finančního tím, že omezila poskytování tradičních služeb na pobočkách. Díky plně digitálním službám a uživatelsky přátelskému přístupu umíme své zákazníky obsloužit kdekoliv a kdykoliv je třeba. Proto jsme dokázali růst i v průběhu pandemie,“ říká Michal Strcula, generální ředitel Air Bank a člen dozorčí rady společností Benxy, Home Credit a Home Credit Slovakia.

  Od svého založení před 10 lety se Air Bank zaměřuje na špičkové inovace v digitálních službách. Úspěšnost těchto kroků v posledních letech upevnila její pozici průkopníka mezi evropskými neobankami a zůstane hlavním motorem růstu skupiny i v budoucnosti.

  Skupina klade u všech svých podnikatelských činností důraz na odpovědné úvěrování. Nevládní organizace Člověk v tísni ji loni zařadila na první tři místa svého Indexu odpovědného úvěrování. Průzkum srovnává poskytovatele úvěrů na základě 15 ukazatelů včetně celkové ceny půjčky, transparentnosti a férovosti vůči klientům.

  Tři jednotlivé značky Skupiny – Air Bank, Zonky a Home Credit – mají dobrou výchozí pozici pro obsluhu různých segmentů českého trhu, která jim umožňuje solidní růst. Tyto tři značky jsou dobře zavedené – míra povědomí o nich přesahuje 90 % – a na svých trzích jsou leadery z hlediska zákaznické zkušenosti.

  Zákazníci Air Bank jsou mladší a bohatší, než je tržní průměr. Vyznají se v digitálních technologiích, mobilní aplikaci využívají o 50 % častěji, než je tržní průměr, a platebními kartami platí v průměru 15krát za měsíc, kdežto klienti konkurentů Air Bank jen 9,7krát měsíčně.

  Podíl online žádostí o úvěr v roce 2020 dosáhl 85 %. V porovnání s tržním průměrem a vzhledem k nedlouhé historii banky je trh Air Bank dosud nedostatečně penetrován, což skupině do budoucnosti skýtá možnosti trvalého růstu.

  „Skupina Air Bank si rozhodně zachová své zaměření na růst v digitálním sektoru, inovace a klientskou zkušenost, díky čemuž bude schopna dosáhnout svého cíle přiblížit se do roku 2023 zisku ve výši 3 miliard korun,“ dodává Michal Strcula.

  Hlavní kombinované finanční výsledky v milionech Kč   2020 2019 Meziroční změna
  Provozní výnosy 5 781 5 949 (2,8 %)
  Obecné provozní náklady (3 344) (3 616) (7,5 %)
  Ztráty ze znehodnocení (613) (13) -
  Čistý zisk 1 502 1 780 (15,6 %)
  Návratnost hmotného kapitálu - ROTE v % 17,2 22,8 (5,6 p.b.)
  Bilanční suma 137 842 122 818 12,2 %

  Air Bank

  Air Bank je nejrychleji rostoucí a největší neobankou a jednou z mála na světě, které se podařilo dosáhnout jak rozsahu, tak ziskovosti. V současné době nabízí prostřednictvím svých digitálních kanálů ucelený sortiment produktů retailového bankovnictví.

  V loňském roce Air Bank potřetí zvítězila v hodnocení zákaznické zkušenosti společnosti KPMG mezi dvěma sty pravidelně hodnocenými značkami působícími na českém trhu.

  Vybrané ukazatele Air Bank ke dni 31. prosince 2020:  
  Počet klientů 861 055
  Podíl nových žádostí o úvěr online  85 %
  Počet uživatelů mobilní aplikace (My Air)   606 000
  Počet uživatelů chytrých hodinek / mobilních plateb 367 383
  Podíl online transakcí 99 %

  Home Credit ČR/Slovakia

  Home Credit je největší a nejdůvěryhodnější nebankovní poskytovatel spotřebitelského financování, které nabízí v místech prodeje formou kreditních karet, spotřebitelských úvěrů, úvěrů na pořízení vozidla a mikroúvěrů. Loni se společnost Home Credit Česká republika umístila na třetí příčce Indexu odpovědného úvěrování, který pravidelně sestavuje nevládní organizace Člověk v tísni.

  Vybrané ukazatele Home Credit ke dni 31. prosince 2020
  Čistý objem úvěrů         15,91 mld. Kč
  Podíl nových smluv uzavřených online 57 % v roce 2020
  Počet klientů       290 420
  Měsíční počet aktivních uživatelů aplikace HC  53 238

  Zonky (Benxy)

  Zonky je platforma výlučně přímého (peer-to-peer) úvěrování. 

  Vybrané ukazatele Zonky ke dni 31. prosince 2020:
  Počet vypůjčovatelů 42 654
  Počet investorů 42 805
  Podíl smluv zpracovaných online 100 %

  Zpět na tiskové zprávy