Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Obchodní a finanční výsledky společnosti Eldorado za rok 2010 a první pololetí roku 2011
  13/09/2011

  Eldorado, největší síť prodejen domácích spotřebičů a elektroniky v Rusku, oznámila svoje finanční výsledky za rok 2010 a první pololetí roku 2011. V prvním pololetí roku 2011 dosáhla společnost obratu 41,5 mld. rublů s DPH a EBITDA marže 4,3 %.

  • V roce 2010 činil obrat společnosti 97,8 mld. rublů s DPH (82,9 mld. bez DPH).
  • Ukazatel EBITDA byl v roce 2010 5,1 mld. rublů.
  • EBITDA marže dosáhla 6,1 % – nejlepší výsledek v oboru maloobchodního prodeje domácích spotřebičů a elektroniky na ruském trhu.
  • Podle výsledků roku 2010 se prodej ve srovnatelných obchodech zvýšil o téměř 15 %, průměrná útrata o 18 % a tržba na čtvereční metr o 15 %.
  • V prvním pololetí roku 2011 vytvořila společnost obrat 41,5 mld. rublů s DPH (35,2 mld. rublů bez DPH).
  • EBITDA marže za první pololetí roku 2011 činí 4,3 % – tj. o 1,4 % více než ve srovnatelném období loňského roku.
  • Objem investic do rozvoje sítě se v roce 2011 oproti roku 2010 zdvojnásobil na cca 100 mil. dolarů.
  • Podle předpovědí analytiků bude obrat společnosti  za celý rok 2011 činit zhruba 105 mld. rublů s DPH a EBITDA marže přesáhne 7 %.

  „Za rok a půl se nám podařilo optimalizovat obchodní procesy ve všech aspektech činnosti společnosti, uzavřít nerentabilní prodejny a v první polovině roku 2011 dosáhnout pro společnost rekordního tempa růstu. Nyní je Eldorado na ruském trhu lídrem ve svém odvětví z hlediska nejdůležitějších ukazatelů, zejména EBITDA marže. Růst finančních ukazatelů i důvěry zákazníků v naši značku je tím nejlepším důkazem úspěšnosti zvoleného modelu rozvoje.“
  Kacha Kobachidze, generální ředitel společnosti Eldorado

  Od roku 2010 společnost Eldorado uplatňuje novou koncepci obchodů připravenou ve spolupráci s mezinárodní agenturou FITCH. Během následujících tří let společnost plánuje rozšíření této koncepce na celou obchodní síť. Rebranding a změna komunikační strategie jsou prvními výsledky realizace strategického plánu rozvoje, který vedení společnosti odsouhlasilo v prosinci 2009. V srpnu 2011 síť Eldorado poprvé ve své historii hromadně otevřela 26 prodejen nového formátu, do konce roku se jejich počet zvýší na více než 50.

  „V nových prodejnách Eldorado jsme uplatnili nejen nejlepší světové zkušenosti z odvětví maloobchodu, ale i vytvořili útulné a k nakupujícím přátelské prostředí,“ prohlásil generální ředitel Eldorada Kacha Kobachidze. „Pobyt v těchto prodejnách je příjemný, požadované zboží je snadno k nalezení a kvalifikovaní odborníci jsou připraveni s nákupem poradit. Jedná se o praktické uplatnění zásady „Je tak snadné žít lépe“, která je základem naší komunikační strategie.“

  „Rozvoj společnosti Eldorado vychází ze tří zásad: inovace, prostředí, služba. Inovace – to jsou novinky od nejlepších značek, které si zákazník může osobně prohlédnout a ohodnotit na místě, a dále inovační technologie maloobchodního prodeje. Prostředí – to je atmosféra v prodejnách, transparentnost a efektivnost všech obchodních procesů a poctivá a výhodná nabídka kupujícímu. Služba – to je kvalita obsluhy před nákupem, v jeho průběhu i po něm a největší výběr nejrůznějších služeb v oblasti poradenství, instalace a seřízení zboží prostřednictvím specialistů divize HiTechnic.“

  Společnost Eldorado je přední sítí prodejen domácích spotřebičů a elektroniky v Rusku. Prodejny Eldorada fungují ve všech městech Ruska s více než 500 000 obyvatel a ve více než 90 procentech měst s 250 000 až 500 000 obyvatel. HiTechnic, servisní divize společnosti Eldorado, je největší odbornou servisní firmou v Rusku, která je zastoupena po celé zemi a provádí instalace a připojení domácích spotřebičů a elektroniky.
  Společnost Eldorado je součástí mezinárodní finanční skupiny PPF, jedné z největších finančních a investičních společností ve střední a východní Evropě.

  Zpět na tiskové zprávy