Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Oznámení k výsledkům dobrovolné nabídky na koupi akcií
  13/08/2015

  Stáhnout soubor PDF

  Skupina PPF v souvislosti s vypořádáním svého dobrovolného veřejného návrhu na koupi akcií O2 oznamuje, že k dnešnímu dni vlastní 84,91 % společnosti O2 Czech Republic a.s. (O2). PPF potvrzuje své dříve oznámené záměry neusilovat o získání 90% většiny umožňující tzv. vytěsnění a nadále podporovat udržení akcií O2 na veřejných trzích.

  V rámci dobrovolného veřejného návrhu na koupi akcií společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) dosáhla PPF hranice 90 % nezbytné pro realizaci práva nuceného přechodu vlastnictví k akciím CETIN (vytěsnění/ squeeze-out). Skupina PPF bude nadále zvažovat realizaci vytěsnění, nicméně s ohledem na transakční a finanční náročnost tohoto procesu o tomto kroku zatím rozhodnuto nebylo a nelze tak sdělit, zda a případně kdy se tak stane.

  Zpět na tiskové zprávy