Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Podle výsledků za první čtvrtletí roku 2013 vzrostl objem obchodů společnosti PPF Life Insurance o 25 %
  13/06/2013

  Stáhnout soubor PDF

  Objem předepsaného pojistného společnosti PPF Life Insurance podle IFRS se v 1. čtvrtletí roku 2013 ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2012 zvýšil o 25 %.

  Celkový objem předepsaného pojistného podle výsledků za 1. čtvrtletí roku 2013 přesáhl 3,2 miliardy rublů, což je o 25 % víc než ve stejném období roku 2012. Objem aktiv společnosti přesáhl 21,2 miliardy rublů (zvýšení o 2 % v porovnání se stavem k 31. 12. 2012) a objem pojistných rezerv dosáhl 17,4 miliardy rublů (+7 % v porovnání se stavem k 31. 12. 2012)1.

  Vysoké tempo růstu vykázaly všechny hlavní odbytové kanály společnosti nesouvisející s pojištěním schopnosti splácet2. Objem prodeje prostřednictvím sítě obchodních zástupců společnosti byl v prvním čtvrtletí roku 2013 o 29 % vyšší než výsledky dosažené ve stejném období roku 2012. Objem prodeje v oblasti úrazového pojištění zaměstnanců v korporátní sféře převýšil výsledky prvního čtvrtletí roku 2012 o 16 %. Makléřský kanál v podobném srovnání vykázal zvýšení o 2 %.

  Vít Sedláček, předseda představenstva, prohlásil: „Klíčovou prioritou společnosti je rozvoj retailového pojištění. Máme v plánu rozšířit rozsah naší činnosti na základě regionální expanze sítě obchodních zástupců a rozšíření spolupráce s ruskými makléřskými společnostmi a partnerskými bankami v pojišťovací činnosti mimo oblast úvěrového pojištění“.


  1 Podle IFRS
  2 Všechny údaje o odbytových kanálech jsou uvedeny podle ruských účetních standardů RSBU

  Zpět na tiskové zprávy