Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF Co2 B.V. oznamuje umístění 8 mld. Kč dluhopisů s výnosem na bázi diskontu
  23/10/2007

  PPF Co2 B.V., 100% dceřiná společnost PPF Group N.V., založená podle nizozemského práva, oznamuje umístění svých dluhopisů s výnosem na bázi diskontu v celkové jmenovité hodnotě 8 mld. Kč. Dluhopisy na bázi diskontu jsou plně zajištěny zárukou PPF Group N.V. a budou vydány k 31. 10. 2007. Emisní kurz činí 90,61%, ISIN je CZ0000000229. Dluhopisy mají jmenovitou hodnotu 2 000 000 každý a konečnou splatnost 18 měsíců od data emise s možností předčasného splacení.

  “Výnos z emise bude použit na financování v rámci skupiny. Věříme, že tato transakce ještě více podpoří naší schopnost efektivně financovat růst společností skupiny PPF. Výtěžek z emise dluhopisů bude použit zčásti na dokončení restrukturalizace části skupiny zaměřené na spotřebitelské financování a zčásti na financování dalšího růstu našich aktivit”, říká Aleš Minx, ředitel PPF Co2 B.V a předseda představenstva PPF Group N.V.

  “Věříme, že velký zájem o dluhopisy PPF Co2 Notes je důkazem silné poptávky českých investorů po riziku skupiny PPF po oznámení transakce mezi Generali a skupinou PPF ”, komentoval Petr Milev, generální ředitel PPF banky a.s.

  PPF banka a.s. působí jako Vedoucí manažer a koordinátor nabídky.

  Emise byla přeupsána a v plném rozsahu umístěna institucionálním investorům především v České republice. Emitent požádal o přijetí emise k obchodování na Oficiálním volném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s., a to nejpozději k datu emise.

  Jakmile bude prospekt k emisi dluhopisů schválen Českou národní bankou, bude v souladu s příslušnými právními předpisy k dispozici na internetové stránce emitenta www.ppfco2.nl, a to nejpozději k 31. 10. 2007.

  Poznámky pro editory:

  1) Mezinárodní finanční skupina PPF se zabývá pojišťovnictvím, spotřebitelským financováním a poskytuje komplexní služby v oblasti správy majetku. Za 16 let své existence se skupina PPF stala jedním z předních mezinárodních finančních investorů a ke konci roku 2006 spravovala aktiva v hodnotě převyšující 10 mld. USD. Skupina PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu umístěnou v Nizozemsku. Klíčovou holdingovou společností skupiny PPF, na jejíž úrovni jsou přijímána strategická rozhodnutí týkající se činnosti celé skupiny, je společnost PPF Group N.V. se sídlem v Amsterdamu.

  2) PPF Co2 B.V. patří do skupiny PPF. PPF Co2 B.V. byla založena jako společnost s ručením omezeným. Hlavním předmětem jejího podnikání je zajištění řízení, financování a účastí v jiných společnostech.

  Kontakty:

  Alexej Bechtin
  Tiskový mluvčí PPF
  Tel. +420 224 559 033
  E-mail: bechtin@ppf.cz

  Jiří Hájek
  ředitel marketingu a komunikace PPF
  Tel. +420 224 559 027
  E-mail: hajek@ppf.cz
  www.ppfgroup.nl

  TOTO OZNÁMENÍ JE ČINĚNO POUZE ZA ÚČELEM PODÁNÍ INFORMACÍ A NEPŘEDSTAVUJE VEŘEJNOU NABÍDKU JAKÝCHKOLI CENNÝCH PAPÍRŮ V ČESKÉ REPUBLICE ANI V JINÝCH JURISDIKCÍCH, ANI SE NEJEDNÁ O OZNÁMENÍ TAKOVÉ VEŘEJNÉ NABÍDKY. tisková zpráva není určena k publikaci nebo distribuci, ať již přímo nebo nepřímo, ve spojených státech amerických.

  Zpět na tiskové zprávy