Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF Group N.V.: Čistý zisk za 6 měsíců roku 2009 dosáhl 137 milionů eur
  09/11/2009

  PPF Group N.V. (‘Skupina’ nebo ‘Skupina PPF’) oznamuje konsolidované finanční výsledky za 1. pololetí končící 30. červnem 2009 podle mezinárodních reportovacích standardů (IFRS), ověřené KPMG.

  “Skupina PPF vstoupila do roku 2009 dobře připravena na výzvy vyplývající z globální ekonomické recese. Robustní finanční základ umožnil Skupině investovat do problémových aktiv. Skupina je stále soustředěna na trhy ČR/ Slovenska, Ruska i států SNS a také jihovýchodní Asie. Uskutečnili jsme několik významných transakcí slibujících trvalý budoucí výnos, avšak vyžadujících naši rozhodnou manažerskou akci k obratu v hospodaření získaných firem. Skupina PPF se pokládá za důsledného, disciplinovaného ‚business developera‘, který je schopen úspěšně takovouto manažerskou a finanční intervenci uskutečnit. Od roku 2009 začala Skupina diverzifikovat své základní aktivity, když přidala oblast přímých investic (private equity) a nemovitostí k existujícímu portfoliu ve finančních službách. Protože jsme během uvedeného období investovali do řady aktiv a neuskutečnili žádné velké prodeje, z nichž každý byznys developer generuje významné výnosy, pokládám čistý zisk 137 milionů eur za dobrý výsledek.“

  Jiří Šmejc, akcionář Skupiny PPF

  • Čistý zisk za 6 měsíců končících 30. červnem 2009 dosáhl EUR 137 milionů. Ve stejném období roku 2008 činil čistý zisk EUR 2,732 miliardy, což bylo významně jednorázově ovlivněno transakcí se Skupinou Generali. Tato transakce vyústila ve vytvoření nové entity, Generali PPF Holding B.V.; Skupina PPF konsoliduje 49% z finančního výsledky Holdingu.
  • Celková aktiva mírně poklesla o 5,6 % - z EUR 10,730 miliardy na konci roku 2008 na EUR 10,129 miliardy k 30. červnu 2009.
  • Celkový vlastní kapitál se zvýšil o 1,4 % - na EUR 3,773 miliardy k 30. červnu 2009 oproti EUR 3,722 miliardy k 31. prosinci 2008.
  • Konsolidovaný poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům vzrostl na 37,2 % k 30. červnu 2009 - oproti 34,7 % ke konci roku 2008.

  Během sledovaného období zahájila Skupina PPF několik investičních transakcí, jejichž dokončení se očekává ve druhé polovině roku 2009, a proto jejich úplný vliv bude promítnut až ve finančních výsledcích k 31. prosinci 2009. Mezi tyto transakce patří zejména:

  • vytvoření PPF ECM Holdingu zahrnujícího 42 různých projektů v oblasti nemovitostí; dokončení se očekává do prosince 2009
  • akvizice kontrolního podílu (50% plus jedna akcie) v Eldoradu, největším ruském prodejci elektroniky a domácích spotřebičů; dokončeno v říjnu 2009
  • vytvoření EP Holdingu, jenž se soustřeďuje na investice do energetiky a průmyslu v ČR a SR; byl vytvořen společně se strukturami J&T a Danielem Křetínským v říjnu 2009.

  Konsolidované finanční výkazy Skupiny PPF za 6 měsíců končících 30. červnem 2009 jsou k dispozici na: www.ppfgroup.nl.

  Zpět na tiskové zprávy