Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF Group N.V. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky k 31. 12. 2012 podle IFRS
  04/06/2013

  Stáhnout soubor PDF

  Celkový objem aktiv skupiny PPF činil koncem loňského roku 21,5 miliardy eur. Výnosy dosáhly 5 miliard eur a čistý zisk vykázala skupina PPF na úrovni 727 milionů eur.

  Hlavní finanční ukazatele
  v mil. EUR, na základě IFRS 2012 2011
  Aktiva 21 538 14 357
  Vlastní kapitál (připadající akcionářům) 5 327 4 268
  Výnosy 5 033 3 589
  Zisk po zdanění (připadající akcionářům) 727 216
   
  • Na vývoji hodnoty aktiv, která vzrostla k 31. 12. 2012 na 21,5 miliardy eur, se podílelo především odvětví bankovnictví a finančních služeb.
  • Skupina PPF vytvořila jednorázový zisk připadající akcionářům ve výši 727 milionů eur, na kterém se - kromě výsledku vlastního podnikání - podílel především zisk z prodeje aktiv.
  • V roce 2012 Skupina prodala své podíly v ruské Nomos-Bank či v Sazce. Pokračovala expanze Home Credit zejména v Rusku a na nových asijských trzích. Divize real estate zahájila rozsáhlé stavební projekty v Moskvě a Praze.

   

  „Výsledky roku 2012 ovlivnil především prodej 50% podílu v Sazce. Vliv měly i výsledky dlouhodobé práce na zvyšování hodnoty našich klíčových aktiv. V rámci skupiny Home Credit se na výsledku hlavní měrou opět podílela ruská Home Credit & Finance Bank. Ukazatele zlepšily i další regiony včetně Asie, stejně jako ostatní klíčová odvětví, kde skupina PPF působí,“ komentovala výsledky Kateřina Jirásková, finanční ředitelka skupiny PPF.

  Zpět na tiskové zprávy

  Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies

  Souhlasím