Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF Group N.V. oznamuje své finanční výsledky za první pololetí 2016
  02/11/2016

  Stáhnout soubor PDF

  Celkový objem aktiv skupiny PPF přesáhl za první pololetí výši 24 miliardy eur a vlastní kapitál se udržuje na úrovni kolem 6 miliard eur. Čistý zisk skupiny PPF vzrostl ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o čtvrtinu.

   Hlavní ukazatele:

  • Skupina PPF vygenerovala za první pololetí roku 2016 čistý zisk ve výši 248 milionů eur (k 30. 6. 2015 dosáhl čistý zisk 198 milionů eur)
  • Celková aktiva Skupiny činila ke konci pololetí 24,220 miliardy eur (21,611 mld. eur k 31. 12. 2015)
  • Vlastní kapitál k 30. 6. 2016 činil 5,810 miliardy eur (k 31. 12. 2015 činil 5,680 mld. eur).

  „V prvním pololetí roku pokračoval růst zisku Home Creditu, který dále rozšiřuje své asijské aktivity. Počet zaměstnanců skupiny tak k 30. 6. 2016 překročil 112 tisíc. Pozitivních výsledků dosahují naše telekomunikační aktiva, kde se prokazuje správnost rozhodnutí o rozdělení na dvě společnosti. Kromě stabilních pozitivních výsledků našich bank, PPF Banky i Air Bank, jsme se soustředili i na rozvoj segmentu nemovitostí,“ komentovala výsledky za 1. pololetí roku 2016 Kateřina Jirásková, finanční ředitelka skupiny PPF.

  Zpět na tiskové zprávy