Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF Group oznamuje akvizici v oblasti biotechnologií a imunoterapie
  31/03/2014

  Stáhnout soubor PDF

  Skupina PPF Group oznamuje, že získala menšinový podíl ve francouzské biotechnologické společnosti OriBase Pharma, která se specializuje na vývoj nových léčebných postupů v onkologii. Tato akvizice posílí výzkumné a produktové portfolio skupiny PPF, v současné době reprezentované společností SOTIO, která se zabývá vývojem nové generace aktivní buněčné imunoterapie založené na aktivaci dendritických buněk a určené k léčbě nádorových a autoimunitních onemocnění. Spolupráce mezi společnostmi OriBase Pharma a SOTIO umožní efektivní sdílení know-how, výzkumu a kapacit klinického vývoje v oblasti imunoterapie a cílené terapie.  

  Skupina PPF se rovněž zavázala financovat současný vývoj portfolia léčebných přípravků společnosti OriBase Pharma. Další investice umožní skupině PPF během krátké doby navýšit svůj podíl ve společnosti OriBase Pharma až do získání kontrolního balíku akcií.

  “Akvizicí společnosti OriBase Pharma rozšiřujeme naše dlouhodobé aktivity v oblasti biotechnologií, v současné době vyvíjené ve společnosti SOTIO. Pokud bude klinický vývoj úspěšný, povede k širšímu portfoliu přípravků protinádorové léčby pro pacienty trpící různými druhy rakoviny,“ říká Ladislav Bartoníček, akcionář skupiny PPF a člen vrcholového vedení zodpovědný za oblast biotechnologií.

  Společnost SOTIO v současné době vyvíjí řadu léčebných přípravků na rakovinu prostaty, rakovinu vaječníků a rakovinu plic. Výzkum a vývoj společnosti OriBase Pharma je zaměřen na nové možnosti protinádorové léčby, zejména na léčbu rakoviny slinivky břišní, rakoviny jater a na doposud neuspokojené potřeby medicíny v oblasti nádorových onemocnění tkání a krve.

  „Příchodem skupiny PPF získá OriBase Pharma  spolehlivé zdroje a zázemí, které nám umožní dále rozvíjet naše inovační programy proti rychle postupujícím a špatně léčitelným druhům rakoviny. Jsem rád, že sdílíme stejné vize v oblasti dalšího vývoje našeho produktového portfolia, například na vývoj platformy zaměřené na novou generaci tyrozinkinázových inhibitorů. Nepochybně budeme rovněž schopni nabídnout zajímavý prostor pro synergii a společné projekty se společností SOTIO,“ říká Dr. Aziz Yasri, generální ředitel a zakladatel společnosti OriBase Pharma.

  Zpět na tiskové zprávy