Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF se zúčastní nové aukce, jen pokud zůstane zachována reálná možnost skutečně vybudovat IV. operátora
  09/04/2013

  Stáhnout soubor PDF

  Skupina PPF vítá rozhodnutí ČTÚ zahájit veřejné konzultace k Návrhu podmínek nové aukce kmitočtů v rámci tzv. digitální dividendy. Skupina PPF je připravena se aktivně zúčastnit veřejné konzultace a při zachování základních parametrů návrhu zveřejněných podmínek deklaruje svoji připravenost zúčastnit se nové aukce a následně vybudovat v ČR nového mobilního operátora. Aby ale nová aukce neskončila opět neúspěchem, tedy bez vzniku IV. operátora, považujeme za nezbytné zachování základních parametrů nynějšího návrhu ČTÚ.

  Za zásadní parametry nové aukce považujeme zejména:

  • Vyhrazení  dvou bloků (2x10 MHz) v pásmu 800 MHz pouze pro nové subjekty.
  • Zabránění diskriminace nových subjektů vstupujících na trh, konkrétně jde o garanci možnosti získat pro nové hráče srovnatelné množství kmitočtového spektra, jaké dnes mají stávající operátoři.
  • Striktní povinnost pro stávající operátory poskytnout v sítích 2G a 3G tzv. národní roaming plus garance regulátorem deklarované ochrany nových subjektů na trhu proti tzv. margin squeezu (povinnost poskytovat velkoobchodní nabídku za nižší ceny než maloobchodní).
  • Zajištění naprosté anonymity jednotlivých účastníků aukce.

   

  Bez zachování těchto podmínek v připravované aukci a bez vypsání aukce bez zbytečných odkladů se PPF nové aukce nezúčastní. Zkušenost první neúspěšné aukce totiž jasně ukázala, že bez splnění uvedených parametrů není vstup nového operátora na trh dominovaný stávajícím oligopolem tří operátorů možný. Odpovědnost za výsledek, respektive za vstup nového operátora na trh, tak plně leží na ČTÚ a MPO jako státních orgánech odpovědných za regulaci telekomunikačního trhu v ČR.


   

  Zpět na tiskové zprávy