Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF zahájila dobrovolný odkup akcií společností O2 a CETIN
  15/06/2015

  Stáhnout soubor PDF

  Skupina PPF dnes uveřejnila dobrovolnou veřejnou nabídku společnosti PPF A4 B.V. k odkupu akcií O2 a CETIN. Na webu www.vykupO2.cz publikovala pro akcionáře O2 a CETIN Nabídkové dokumenty a další podrobnosti k tomu, jak postupovat při prodeji akcií. Lhůta pro akceptování nabídky od akcionářů končí 13. 7. 2015. Realizací výkupu akcií byla pověřena společnost PPF banka.

  Společnost PPF A4 B.V. nabídla všem akcionářům obou společností (O2 a CETIN) odkup jejich akcií za následující ceny:

  • za jednu akcii O2 Czech Republic a.s. (O2): 78 Kč
  • za jednu akcii Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN): 176 Kč.

  Celkem tedy nabízí za obě akcie 254 Kč, což v součtu dává cenu, která o více než 76 Kč převyšuje cenu jedné akcie O2 na Burze cenných papírů před účinností rozdělení společnosti O2, tj. k datu 27. 5. 2015.

  Akcionáři O2 a CETIN (kteří byli držiteli akcí ke dni 3. 6. 2015) obdrží po 15. 6. 2015 poštou písemný návrh na dobrovolný odkup akcií. V případě nejasností se mohou akcionáři v pracovních dnech mezi 8.00 – 16.00 hod. obracet telefonicky na čísla 723 903 317, 721 427 394 nebo 720 346 427, kde jim vyškolení operátoři poradí jak postupovat. Své dotazy mohou zaslat také e-mailem na adresu info@vykupO2.cz. Rovněž na webové stránce www.vykupO2.cz je akcionářům k dispozici podrobný popis, jak nabídnout akcie k prodeji.

  Zpět na tiskové zprávy