Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Projekt Pomáháme školám k úspěchu podpoří zlepšování kvality výuky v dalších třech krajích České republiky
  09/06/2015

  Projekt Pomáháme školám k úspěchu zamíří do tří nových krajů. Od příštího školního roku se do něj zapojí ZŠ Tomáše Šobra v Písku (Jihočeský kraj), ZŠ Křížanská v Liberci (Liberecký kraj) a ZŠ Staňkov (Plzeňský kraj, okr. Domažlice). Od roku 2010, kdy projekt vznikl, již získalo odbornou podporu při zvyšování kvality výuky řádově 300 učitelů a ředitelů z 50 veřejných základních škol a jejich prostřednictvím přes 5 000 žáků. Projekt Pomáháme školám k úspěchu je financován rodinnou nadací manželů Kellnerových THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, v loňském roce na jeho realizaci nadace poskytla více než 35 milionů korun.

  Projekt pomáhá zvyšovat kvalitu výuky s důrazem na individuální přístup pedagogů k žákům. Vychází z přesvědčení, že dlouhodobá vzdělávací, materiální a personální podpora pomůže učitelům lépe rozpoznávat individuální potřeby žáků, přizpůsobovat styl výuky, a dosahovat tak co nejlepších pedagogických výsledků. Do rozvoje schopností pedagogů se každoročně zapojují přední odborníci a instituce z oblasti vzdělávání.

  „Šanci na kvalitní vzdělání a ohled k individuálním schopnostem a dovednostem si zaslouží každé dítě. Náš projekt je proto určen veřejným základním školám, které se chtějí učit naplno rozvíjet každého žáka, a které chtějí dlouhodobě sdílet své zkušenosti s dalšími školami. Snažíme se podpořit pozitivní změny v českém školství,“ uvedla Renáta Kellnerová, která společně se svým manželem Petrem Kellnerem založila Nadaci The Kellner Family Foundation.

  Školy zapojené do projektu získají například:

  • nejméně pětiletou intenzivní podporu zaměřenou na zvyšování kvality výuky;
  • nadace financuje například činnost asistentů pedagoga, mentorů a školních psychologů;
  • nákup pomůcek pro učitele i žáky;
  • tři dny v týdnu bude s učiteli pracovat také pedagogická konzultantka, která jim na vyžádání poskytne zpětnou vazbu a pomáhá v situacích, kdy zkoušejí něco nového.

  „Projekt nám přinesl nové pohledy na naši výuku, otevřel cesty k novým metodám a přístupům ve vzdělávání. Je specifický tím, že učitelé mají velkou svobodu v rozhodování o tom, v čem se chtějí rozvíjet a jakým tempem. Klíčové je, aby cítili vnitřní motivaci pro zlepšování své výuky a aby projekt měl co nejlepší dopad na učení každého žáka ve škole,“ popisuje projekt Bohumil Zmrzlík, ředitel ZŠ Mendelova v Karviné, která je jednou z prvních škol zapojených do projektu od roku 2010.

  Nové projektové školy byly vybrány v náročném, čtyři měsíce trvajícím výběrovém řízení. Školy vybírala dvanáctičlenná expertní rada složená z předních odborníků na vzdělávání. Součástí výběrového řízení byla i celodenní osobní návštěva expertního týmu v devíti školách, které postoupily do 2. kola. Mezi hlavní kritéria výběru patřily jasná vize školy, motivace učitelů zapojit se do náročného projektu a osobnost ředitele školy.

  Nové školy se do projektu Pomáháme školám k úspěchu poprvé zapojí v srpnu letošního roku dvoudenním soustředěním celého pedagogického sboru. Učitelé se seznámí se svými kolegy ze základních škol, které jsou do projektu zapojeny již 3 až 5 let. Zejména se budou zabývat tím, jak efektivně plánovat pedagogický rozvoj své školy nebo jak plně využít spolupráci s asistenty pedagoga a pedagogickou konzultantkou. Uvádějící školou pro ZŠ Tomáše Šobra v Písku a ZŠ Křížanská v Liberci bude pražská škola ZŠ Kunratice. Základní škole Staňkov se bude věnovat ZŠ Zdice ze Středočeského kraje.

  Projekt Pomáháme školám k úspěchu bude od příštího školního roku probíhat již v 7 modelových školách v 7 krajích v Čechách i na Moravě. Cílem Nadace je zapojit v každém kraji ČR do projektu 1 modelovou školu.

  Přehled škol zapojených do projektu Pomáháme školám k úspěchu

  Modelové školy
  ZŠ Mendelova, Karviná, Moravskoslezský kraj
  ZŠ Kunratice, Praha
  ZŠ Zdice, Středočeský kraj
  ZŠ a MŠ Horka nad Moravou, Olomoucký kraj

  Nově přijaté do projektu v roce 2015
  ZŠ Tomáše Šobra a MŠ Písek, Jihočeský kraj
  ZŠ Staňkov, Plzeňský kraj
  ZŠ Křížanská Liberec, Liberecký kraj

  Spolupracující školy
  ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo, Olomoucký kraj
  2. ZŠ – Škola Propojení Sedlčany, Středočeský kraj
  ZŠ a MŠ Dobronín, Kraj Vysočina

  Zpět na tiskové zprávy