Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina Home Credit zvyšuje své investice v Asii a připravuje se na vstup na indonéský a filipínský trh
  25/09/2012

  Skupina Home Credit (dále jen Home Credit), mezinárodní poskytovatel spotřebitelského financování, dnes oznámila, že během následujících dvou let hodlá investovat přes 100 milionů eur (necelých 2,5 miliardy korun) do dalšího rozvoje stávajících aktivit v Číně, Vietnamu a Indii a také do rozšíření své působnosti na nové trhy – mj. do Indonésie a na Filipíny. Nově plánované investice navážou na doposud realizované investice v Asii, jejichž výše již přesáhla 300 milionů eur (necelých 7,5 miliardy korun).

  Skupina Home Credit, která začala působit v Evropě v roce 1997 a za tu dobu její služby využilo již 28,5 milionu zákazníků v ČR, na Slovensku, v Ruské federaci, Bělorusku a Kazachstánu, má rovněž 2,5 milionu zákazníků v Číně, Vietnamu a Indii. Společnost jen v Asii od roku 2009 poskytla formou spotřebitelských úvěrů fyzickým osobám více než 900 milionů eur (přibližně 22,3 miliard korun) na pořízení spotřební elektroniky, motocyklů i dalších věcí. Umožnila jim tak splnit si přání, která by pro ně jinak byla nedosažitelná.

  Další fázi svého rozvoje v Asii spatřuje skupina Home Credit ve vstupu na nové rozvíjející se trhy. V Indonésii by měla začít působit v prvním čtvrtletí roku 2013 a ve druhé polovině roku 2014 by pak měly následovat Filipíny.

  Skupina Home Credit neustále rozšiřuje svou síť prodejních míst v Asii, a to z 12 000 na počátku roku 2012 až na plánovaných 25 000 koncem tohoto roku. Skupina Home Credit v současnosti na asijských trzích zaměstnává více než 8 000 lidí.

  Jiří Šmejc, generální ředitel skupiny Home Credit, k tomu dodává: „Asii považujeme v celosvětovém měřítku za hlavního tahouna růstu skupiny Home Credit. Díky přenosu zkušeností získaných na trzích střední a východní Evropy i SNS a jejich následnému přizpůsobení zvyklostem a preferencím asijských zákazníků, jsme učinili významný pokrok v našem rozvoji a dosáhli nezanedbatelného podílu na asijských trzích - v Číně, Vietnamu a Indii. Vzhledem ke stále rostoucímu počtu zákazníků, partnerů a zaměstnanců, stejně jako k přetrvávající důvěře a podpoře ze strany naší mateřské společnosti PPF, jsem přesvědčen, že dnes zveřejněné plány investic dodají našemu podnikání v Asii nový rozměr, umožní milionům dalších spotřebitelů splnit si jejich sny a přispějí rovněž ke stimulaci domácí poptávky v zemích, v nichž působíme.“

  Skupina Home Credit vstoupila na asijský trh v roce 2004, kdy otevřela své zastoupení v Pekingu, přičemž v roce 2007 zahájila provoz v čínské provincii Guangdong. V roce 2009 získala skupina Home Credit (prostřednictvím své mateřské společnosti PPF) licenci na poskytování spotřebitelských úvěrů, a stala se tak prvním nebankovním poskytovatelem spotřebitelských úvěrů v Číně plně vlastněným a financovaným zahraničním investorem. V současnosti disponuje Home Credit v Číně sítí 15 000 prodejních míst. Ve Vietnamu zahájila skupina Home Credit svou činnost v květnu 2009, přičemž stejně jako v Číně zde prostřednictvím sítě 1 000 obchodů financuje splátkový prodej motocyklů a zboží dlouhodobé spotřeby. V Indii spustila skupina Home Credit v lednu 2012 pilotní projekt v oblasti Nového Dillí a přilehlého regionu.

  Pavel Vyhnálek, generální ředitel skupiny Home Credit pro oblast Asie, doplňuje: „S podporou našich akcionářů, kteří předvídali význam a výhody související se vstupem na klíčové asijské trhy v roli prvního poskytovatele tohoto druhu služeb, jsme zde dosáhli vedoucího postavení. Máme tak dnes výbornou výchozí pozici pro další růst, a to nejen na našich stávajících trzích, ale i na mnoha dalších, včetně Indonésie a Filipín. Náš „fastfoodový“ model, založený na poskytování jednoduchých, efektivních a pohodlných finančních služeb, veřejnost vnímá velmi pozitivně, přičemž jeho kombinace se špičkovým řízením rizik nám umožnila nabídnout našim zákazníkům nejlepší možné podmínky. Mnozí z těchto klientů by totiž jinak nezískali potřebnou úvěrovou historii, a prostřednictvím Home Creditu se tak v podstatě dostávají poprvé do kontaktu s finanční institucí. Tato strategie nám zajistila důvěru širokého spektra zainteresovaných osob napříč asijským kontinentem, kde již nyní v našem podnikání dosahujeme zisku.“

  Zpět na tiskové zprávy