Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF poskytla v boji proti koronaviru pomoc za 200 miliónů korun
  04/05/2020

  Skupina PPF nakoupila a postupně darovala na pomoc v boji s pandemií koronaviru zdravotnický materiál a finanční pomoc v celkové hodnotě 200 miliónů korun. V součtu jde o několik desítek tun materiálu, který skupina PPF nakoupila nejen v Číně a v dalších asijských zemích, ale také v Evropě. Celkem PPF věnovala 6,9 milionu respirátorů a chirurgických roušek, 30 tisíc testovacích tamponů, 570 tisíc párů lékařských rukavic a tisíce lékařských brýlí a teploměrů. Kromě České republiky, kam přišla pomoc v hodnotě víc než 100 miliónů korun, zdravotnický materiál dostalo dalších osm zemí: konkrétně šla pomoc do Indie, Indonésie, Kazachstánu, Vietnamu, Spojených států amerických, na Filipíny, do Černé Hory a do Bulharska.

  Skupina PPF, kromě pomoci v podobě zdravotnického materiálu, podpořila částkou 10 miliónů korun výrobu ventilátorů CoroVent, vyráběných českou firmou MICo na základě vývoje z ČVUT ve spolupráci s platformou COVID19CZ. Přes 25 miliónů korun poskytla PPF českému Ministerstvu vnitra na nákup ventilátorů a ve formě úhrady logistických služeb v Šanghaji. V Srbsku PPF pomohla vládě s nákupem respirátorů v roli zprostředkovatele. Nejčastěji byla příjemcem pomoci ministerstva zdravotnictví, či příslušné státní instituce, které koordinaci pomoci v daných zemích mají v gesci, případně i místní nemocnice.

  „Považuji pomoc druhým za součást naší lidské, ale i podnikatelské odpovědnosti. Zdraví a rodina je to nejcennější, co máme. Pomoc a solidarita jsou pilíře humanity a je odpovědností každého z nás je naplňovat, a to nejen v čase krize. Pomohli jsme ve všech zemích, kde podnikáme a naše pomoc byla potřeba. Děkuji všem našim zaměstnancům, kteří věnovali svůj čas pomoci lidem a komunitám, jichž jsme součástí. Často to byla neuvěřitelná logistická bitva. Hodně jsme se naučili,“ řekl zakladatel a majoritní akcionář PPF Petr Kellner.

  Zpět na tiskové zprávy