Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF získá kontrolní podíl v síti Eldorado
  05/02/2009

  Mezinárodní finanční skupina PPF podepsala Memorandum o porozumění (MOU) s ruským podnikatelem Igorem Jakovlevem o vytvoření společného podniku zahrnujícího maloobchodní operace.

  Zároveň získala skupina PPF povolení Federální antimonopolní služby (FAS) Ruské federace nezbytné pro získání podílu ve společnosti Eldorado, největší ruské maloobchodní síti prodávající elektroniku a domácí spotřebiče.

  Memorandum o porozumění – ve znění podepsaném oběma stranami – vymezuje podíl skupiny PPF ve společném podniku na 50 % plus 1 akcie. Budoucí akcionáři se rovněž dohodli na zásadách správy a řízení jejich společného podnikání (Corporate Governance).

  V návaznosti na uzavření partnerství ve společném podniku plánuje skupina PPF převést značnou část mimořádného úvěru, poskytnutého dříve společnosti Eldorado, do kapitálu společnosti. Tento převod výrazně posílí rozvahu společnosti Eldorado. Firma tak bude schopná úspěšně čelit náročným výzvám, které přináší současné turbulentní období na trhu.

  Poznámka pro editory a kontakt pro další informace:

  Mezinárodní finanční skupina PPF se zaměřuje především na spotřebitelské financování a retailové bankovnictví pod značkou Home Credit. Skupina dále aktivně vyhledává investiční příležitosti a realizuje strategické investice na rostoucích trzích střední a východní Evropy a Asie. Prostřednictvím podílu v Generali PPF Holdingu je skupina PPF účastníkem trhu pojišťovnictví ve střední a východní Evropě. Za 18 let své existence se skupina PPF stala jedním z předních mezinárodních finančních investorů s hodnotou spravovaných aktiv převyšující 8 mld.euro. Skupina PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu umístěnou v Nizozemsku. Klíčovou holdingovou společností skupiny PPF, na jejíž úrovni jsou přijímána strategická rozhodnutí týkající se činnosti celé skupiny, je společnost PPF Group N.V. se sídlem v Amsterdamu.

  Kontakt pro další informace:

  Alexej Bechtin
  Tiskový mluvčí PPF
  Tel. +420 224 174 396
  E-mail: bechtin@ppf.cz

  Zpět na tiskové zprávy