Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Standard & Poor´s potvrdil rating ČP v investičním stupni
  31/01/2006

  Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor´s (S&P) potvrdila úvěrový rating a rating finanční síly České pojišťovny na úrovni známky BBB se stabilním výhledem. Česká pojišťovna tak potvrdila svou pozici v nejvyšším, tzv. investičním stupni ratingové škály. Plnohodnotný rating má mnohem vyšší prestiž a vypovídací schopnost, než tzv. public rating, který vychází pouze z veřejných zdrojů.

  Do stupně BBB zvýšila agentura S&P plnohodnotné ratingové hodnocení České pojišťovně před více než rokem a v odůvodnění tehdy uvedla především úspěšné ukončení transformace ČP v oblasti klientského servisu a provozní výkonnost. Současná ratingová známka je dále podložena silnou tržní pozicí České pojišťovny, vycházející z rozsáhlé prodejní sítě podpořené ostatními členy finanční skupiny PPF. Jedním z důležitých faktorů působících na výši ratingu ČP bylo podle S&P efektivní využívání nástrojů pro řízení kvality investičního portfolia.

  Stabilní výhled ratingového hodnocení podle S&P odráží zejména očekávaný další růst kvality kapitálové vybavenosti ČP. S&P ve své zprávě uvedla, že v souvislosti s rostoucí úrovní transparentnosti skupiny PPF může být rating České pojišťovny v následujícím hodnocení zvýšen.

  Schopnost České pojišťovny udržet si vysoký tržní podíl v životním i neživotním pojištění ocenila také ratingová agentura Moody´s, která v rámci plnohodnotného ratingového hodnocení přidělila České pojišťovně známku Baa3. I toto hodnocení je v tzv. investičním stupni. Rating vyjadřuje hodnocení finanční a úvěrové pozice firmy na trhu podle mezinárodních standardů. Česká pojišťovna je jedinou pojišťovnou v České republice, která má takovéto ohodnocení od dvou největších mezinárodních ratingových agentur.

  Česká pojišťovna je největší domácí pojišťovací ústav s tržním podílem 37 procent. Má základní kapitál 3 miliardy korun a spravuje přes 13 milionů pojistných smluv. Jediným akcionářem České pojišťovny je společnost PPF Group N. V.

  Pro další informace kontaktujte:

  Václav Bálek
  tiskový mluvčí ČP
  Tel.: 224 559 168
  Fax: 224 559 270
  Mobil: 731 493 296
  E-mail: vbalek@cpoj.cz

  Richard Kapsa
  ředitel odboru komunikace ČP
  Tel.: 224 559 125
  Fax: 224 559 270
  E-mail: rkapsa@cpoj.cz

  Zpět na tiskové zprávy