Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Telefónica Slovakia: Zákaznícka báza O2 vzrástla medziročne o viac ako 13% na 1,58 milióna zákazníkov
  14/05/2014

  Mobilný operátor O2 dosiahol v prvom štvrťroku 2014 výnosy vo výške 49,7 mil. €. K 31. marcu vzrástla zákaznícka báza spoločnosti medziročne o  13 % na 1,58 mil. Spoločnosť zároveň dosiahla v úvodnom kvartáli roku 2014 kladný prevádzkový zisk pred odpismi a amortizáciou (OIBDA), ktorý oproti vlaňajšku vzrástol o  7 %.

  „Kontinuálny nárast zákazníckej bázy neustále potvrdzuje správnosť našej stratégie rovnako férového prístupu ku všetkým bez rozdielu či sú to noví alebo existujúci zákazníci. Intenzívnejšie sa venujeme podnikateľskému segmentu, vylepšujeme dátové služby, opäť sme výrazne posilnili a neustále zlepšujeme našu sieť. Všetky tieto aktivity a najvyššia spokojnosť zákazníkov spomedzi všetkých operátorov na trhu nám priniesli opäť a to už piaty krát titul Operátor roka v nezávislej ankete zákazníkov,  uviedol Ramiro Lafarga, generálny riaditeľ spoločnosti O2.

  Celkové výnosy spoločnosti v prvom kvartáli 2014 dosiahli 49,7 mil. €. Priemerný mesačný výnos na zákazníka (ARPU) predplatených služieb dosiahol v prvých troch mesiacoch aktuálneho roka výšku 5,8 €, ARPU pri zákazníkoch platiacich na základe faktúry predstavoval 13,2 €.

  K 31. marcu 2014 dosiahol počet aktívnych zákazníkov 1,58 mil. Oproti porovnateľnému obdobiu predchádzajúceho roka to predstavuje medziročný nárast o  13 %, pričom od začiatku roka 2014 zaznamenalo O2 čistý nárast zákazníckej bázy o vyše 40 tisíc. Za týmto nárastom stál takmer  18% medziročný nárast zákazníkov fakturovaných služieb na takmer  803 tisíc, zatiaľ čo počet zákazníkov predplatených služieb vzrástol medziročne o  9 % na  778 tisíc.

  Od 1. januára 2014 do 31. marca 2014 si zákazníci do siete O2 preniesli už  29 970 telefónnych čísel.
   
  Na základe prieskumu nezávislej agentúry Ipsos Tambor a spoločnosti Telefónica Slovakia dosiahlo O2 opäť najvyššiu úroveň spokojnosti zákazníkov spomedzi všetkých slovenských mobilných operátorov.

  Zpět na tiskové zprávy