Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Uveřejnění dokumentů k dobrovolné nabídce převzetí společnosti Zentiva N.V.
  17/06/2008

  Anthiarose Limited, 100% dceřiná společnost PPF Group N.V., oznamuje, že v návaznosti na přezkoumání návrhu nabídkového dokumentu Českou národní bankou a v souladu se zákonem č. 104/2008 Sb. o nabídkách převzetí v platném znění, uveřejňuje dnes dobrovolnou nabídku převzetí určenou všem držitelům akcií i globálních depozitních akcií společnosti Zentiva N.V. Nabídkový dokument je uveřejněn v celostátně distribuovaném deníku Hospodářské noviny (v českém jazyce) a také česky i anglicky na internetových stránkách www.ppfgroup.nl/anthiarose, kde jsou rovněž k dispozici všechny nezbytné informace, formuláře a vzory jejich vyplnění. Případné dotazy týkající se procesu akceptace nabídky je možno směřovat na společnost PPF banka, tel. č. +420 221 611 237 nebo +420 221 611 240. PPF banka a.s. je pověřena k jejich vyřízení.

  Poznámka pro editory :
  Mezinárodní finanční skupina PPF se zaměřuje především na spotřebitelské financování a retailové bankovnictví pod značkou Home Credit. Skupina dále aktivně vyhledává investiční příležitosti a realizuje strategické investice na rostoucích trzích střední a východní Evropy a Asie. Prostřednictvím podílu v Generali PPF Holdingu je skupina PPF účastníkem trhu pojišťovnictví ve střední a východní Evropě. Za 17 let své existence se skupina PPF stala jedním z předních mezinárodních finančních investorů s hodnotou spravovaných aktiv převyšující 268 mld. korun. Skupina PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu umístěnou v Nizozemsku. Klíčovou holdingovou společností skupiny PPF, na jejíž úrovni jsou přijímána strategická rozhodnutí týkající se činnosti celé skupiny, je společnost PPF Group N.V. se sídlem v Amsterdamu.

  Kontakt pro další informace:

  Alexej Bechtin
  Tiskový mluvčí PPF
  Tel.: +420 224 559 033
  E-mail: bechtin@ppf.cz

  Jiří Hájek
  Ředitel marketingu a komunikace PPF
  Tel.: +420 224 559 563
  E-mail: hajek@ppf.cz
  www.ppfgroup.nl/anthiarose

  Zpět na tiskové zprávy