Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Valná hromada PPF banky schválila výplatu dividendy
  02/05/2013

  Stáhnout soubor PDF

  PPF banka a.s. („PPF banka“): Akcionáři PPF banky na pondělní řádné valné hromadě schválili výplatu dividendy v celkové výši skoro 1.4 miliardy korun českých
  „Věřím, že je to pro akcionáře velmi dobrá zpráva. Dosažené výsledky a aktivní řízení kapitálu bance dovolují vyplatit tak vysokou dividendu.“

  Petr Milev, generální ředitel

  Výplata dividendy:
  Dne 29. 4. 2013 řádná valná hromada PPF banky a.s., mimo jiné, rozhodla o rozdělení nerozděleného zisku společnosti formou výplaty dividendy.
  Vzhledem k tomu, že vydané akcie PPF banky mají rozdílnou jmenovitou hodnotou, částka nerozděleného zisku banky v celkové výši 1.399.587.876,05 Kč bude rozdělena mezi kmenové akcie PPF banky následovně:
  a) akcie znějící na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 2.602,50 Kč a vyplacena jako podíl na zisku (dividenda), přičemž na každou akcii PPF banky o jmenovité hodnotě 2.602,50 Kč připadne před zdaněním dividenda ve výši 4.736,55 Kč,
  b) akcie znějící na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 700,- Kč a vyplacena jako podíl na zisku (dividenda), přičemž na každou akcii PPF banky o jmenovité hodnotě 700,- Kč připadne před zdaněním dividenda ve výši 1.274,00 Kč.
  PPF banka je součástí mezinárodní investiční skupiny PPF. Držitelem 92,96 procenta akcií banky je PPF Group N.V., podíl 6,7 procenta drží Hlavní město Praha.

  Zpět na tiskové zprávy