Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Změny v orgánech PPF k 1. červnu 2015
  22/05/2015

  Stáhnout soubor PDF

  Skupina PPF informuje o následujících změnách v orgánech společností PPF banka a.s. a PPF a.s.:

  Do dozorčí rady PPF banky a.s. byl s účinností od 28. dubna 2015 zvolen Ladislav Chvátal. Členem představenstva společnosti PPF a.s., která je hlavní poradenskou společností skupiny v České republice, se stává Vladimír Mlynář, dosavadní člen dozorčí rady společnosti (DR). Do uvolněného místa v DR byl ke stejnému datu, tedy k 1. 6., zvolen rovněž Ladislav Chvátal.

   

  Zpět na tiskové zprávy