Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

Rychlá pomoc

Skupina PPF vždy pomáhá v zemích, kde podniká, při událostech, které mají výrazný dopad na celou zemi a vyžadují rychlou reakci. Například v roce 2019 poskytla pomoc prostřednictvím společnosti Home Credit při zmírňování následků ničivých přírodních živlů na Filipínách po výbuchu sopky a v Indonésii po zemětřesení.

V roce 2020 bezplatně poskytla zdravotnický materiál v Číně a České republice, které bojovaly s pandemií koronaviru COVID-19. Celková hodnota daru pro Českou republiku, který zahrnoval především respirátory, ochranné masky nebo testovací sady, přesáhla 100 milionů Kč.