Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

PPF Telecom Group

CETIN Group

Přední velkoobchodní poskytovatel služeb telekomunikační infrastruktury pro pevné i mobilní sítě ve střední a jihovýchodní Evropě. Díky investicím do pokročilých technologií a špičkových služeb je CETIN hybatelem digitální transformace ve všech čtyřech zemích, kde působí.

Společnost CETIN vznikla v České republice v roce 2015 úspěšným vyčleněním infrastrukturní části operátora O2 do samostatné společnosti. V roce 2020 došlo ke stejnému oddělení infrastruktury od komerčních aktivit operátorů Telenor (nyní Yettel) v Maďarsku, Bulharsku a Srbsku a k založení regionální skupiny CETIN Group. V říjnu 2021 skupina PPF a mezinárodní inves-tiční a infrastrukturní fond GIC se sídlem v Singapuru uzavřely dohodu, na jejímž základě získal GIC 30% podíl v CETIN Group.

Rozsáhlé sítě a infrastruktura skupiny CETIN jsou pod nepřetržitým technickým dohledem, který zajišťuje spolehlivost a stabilitu služeb. Ty zahrnují špičkové hlasové a datové služby včetně služeb šíření televizního vysílání, IT služeb a kybernetické bezpečnosti pro klienty v České republice, Maďarsku, Bulharsku a Srbsku, stejně jako pro další mezinárodní velkoobchodní zákazníky.

CETIN v České republice

Posláním CETIN v Česku je budování, provoz a neustálá inovace spolehlivé, bezpečné a rychlé telekomunikační infrastruktury, která je předpokladem pro další digitalizaci a podporu konkurenceschopnosti české ekonomiky. 

CETIN vlastní a provozuje největší síť elektronických komunikací v Česku a je velkoobchodním poskytovatelem telekomunikačních služeb. Své služby nabízí za stejných podmínek všem telekomunikačním operátorům a poskytovatelům internetového připojení, kteří přes infrastrukturu CETIN dodávají služby koncovým zákazníkům.

Kromě poskytování infrastruktury mobilních a pevných sítí pro domácnosti a firmy (služby přístupu k síti, xDSL a optické připojení, IPTV, hlasové služby) nabízí CETIN datové služby pro firemní sítě a pronájem datových center. CETIN také zajišťuje mezinárodní hlasové služby pro domácí poskytovatele i pro více než 200 telekomunikačních operátorů po celém světě.

Jako správce největší české komunikační infrastruktury CETIN ročně investuje do jejího rozvoje miliardy korun. Během roku 2023 firma pokračovala ve výstavbě optických přípojek FTTH, což vedlo k růstu průměrné dostupné rychlosti v síti až přes 289 Mb/s.

V loňském roce CETIN pokračoval v rozšiřování mo-bilní technologie 5G v České republice. Díky kompletní obměně technologií používaných v mobilní přístupové síti se navýšila celková kapacita sítě, a tím i kvalita poskytovaných služeb. Ke konci roku 2023 byla 5G konektivita dostupná 87 procentům zákazníků v České republice. K budování infrastruktury 5G sítě CETIN využívá technologie Ericsson, které zajišťují vysoký standard kybernetické bezpečnosti. 

CETIN v Maďarsku

V minulém roce CETIN v Maďarsku dále modernizoval svou síť, upgradoval více než 80 procent své mobilní infrastruktury. Přes 24 procent modernizovaných vysílačů bylo vybaveno nejnovějším typem vysokokapacitní technologie 5G (C-band). Paralelně s tím byla postupně vyřazována technologie 3G. CETIN pomocí efektivních technologií poskytl vynikající bezproblémový výkon širokopásmové sítě, čímž uspokojil významný nárůst poptávky po datech.

Společnost se soustředí na zlepšování zákaznické zkušenosti poskytováním vysoce kvalitních služeb síťové infrastruktury svému klíčovému zákazníkovi, společnosti Yettel, a dalším mobilním operátorům v Maďarsku. CETIN take úspěšně vyvinul a dodal nové služby pro třetí strany, jako jsou distribuované anténní systémy (DAS) s možností jejich využití více operátory pro průmyslové, obchodní, pohostinské a rezidenční využití, SD-WAN a podnikové WIFI služby.

CETIN v Bulharsku

V uplynulém roce CETIN v Bulharsku úspěšně dokončil několik klíčových projektů. Stal se první společností na bulharském trhu, která podepsala smlouvu o nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (PPA). Smlouva mezi CETIN, Yettel a společností Elek-trohold Trade je zásadním krokem dekarbonizačního programu, který je součástí Strategie udržitelného rozvoje skupiny PPF. 

V roce 2023 CETIN napomohl společnosti Yettel v Bulharsku získat už po šesté v řadě certifikát UMLAUT Best in Test. Tím se síť spravovaná společností CETIN už druhým rokem umístila mezi mezinárodní špičkou.

Společnost pokračovala v rozvoji 5G mobilní technologie pro špičkové služby koncovým zákazníkům společnosti Yettel. Po více než desetiletém úsilí se v roce 2023 podařilo aktivovat frekvenční pásma 700 MHz a 800 MHz. Tím se zlepšil přístup k síti v odlehlých a řídce osídlených oblastech. Tento projekt je součástí programu Digitální dekáda Evropy, jehož cílem je poskytnout síťové pokrytí v každé obydlené oblasti EU.

CETIN v Srbsku

Srbský CETIN jako první vybudoval certifikovanou zelenou síť v Srbsku. Trvale poskytuje síťové připojení špičkové úrovně, což potvrzuje i certifikát UMLAUT Best in Test, který již pátý rok v řadě označil srbský CETIN za nejlepší síť.

V reakci na rostoucí poptávku po datových službách CETIN v Srbsku začal budovat zcela nové datové centrum tzv. na zelené louce.

V roce 2023 společnost dále investovala do modernizace přístupové a přenosové sítě. Díky spolupráci s novým partnerem, společností Ericsson, bude síť CETIN připravena pro 5G technologii v roce 2025, aby kapacitně zvládla rostoucí datový provoz uživatelů IPTV a mobilních dat.

Konsolidované finanční ukazatele

2022 2023
Podíl skupiny PPF (%) 100 70*
Čistý zisk (mil. EUR)   224 185
Aktiva (mil. EUR)   3 733 4 181
Vlastní kapitál (mil. EUR)   1 016 1 045
Zdroj: VZ CETIN GROUP 2021
*Od března 2022 vlastní 30%  podíl Roanoke Investment Pte Ltd, dceřiná společnost GIC Private Limited 

CETIN Group v číslech

2022 2023
Základnové stanice 12 900 13 700
Denní mobilní provoz 5 petabytů 7,3 petabytů
Optické kabely asi 78 000 km 89 000 km
Přítomnost 4 státy 4 státy
Zaměstnanci 2 983 3 134

„Naše špičková řešení telekomunikační infrastruktury jsou oporou pro digitalizaci světa kolem nás."

Juraj Šedivý

CEO, CETIN Group

Finanční ukazatele

CETIN Group v číslech

Juraj Šedivý, CEO

Kontakty

CETIN Česká republika

Českomoravská 2510/19
190 00 Praha 9 - Libeň
Česká republika

CETIN Bulharsko

Business Park Sofia, building 6
1766 Sofia
Bulharsko

CETIN Srbsko

Omladinskih brigada 90
11070 Belgrade
Srbsko

CETIN Maďarsko

Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2045 Törökbálint, Pannon út 1
Maďarsko

Mohlo by vás zajímat