Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

PPF Telecom Group

CETIN Group

Přední velkoobchodní poskytovatel služeb telekomunikační infrastruktury pro pevné i mobilní sítě ve střední a jihovýchodní Evropě. Díky investicím do pokročilých technologií a špičkových služeb je CETIN hybatelem digitální transformace ve všech čtyřech zemích, kde působí.

Společnost CETIN vznikla v České republice v roce 2015 úspěšným odštěpením infrastrukturní části operátora O2 do samostatné společnosti. V roce 2020 došlo ke stejnému oddělení infrastruktury od komerčních aktivit operátorů Yettel (dříve Telenor) v Maďarsku, Bulharsku a Srbsku a k založení regionální skupiny CETIN.

Rozsáhlé sítě a infrastruktura skupiny CETIN jsou pod nepřetržitým technickým dohledem k zajištění spolehlivosti a stability. Poskytují špičkové hlasové a datové služby včetně služeb šíření televizního vysílání, IT služby a kybernetickou bezpečnost společnostem Yettel v Maďarsku, Bulharsku a Srbsku, stejně jako dalším velkoobchodním zákazníkům v regionu a na mezinárodní úrovni, včetně společnosti O2 Czech Republic.

V říjnu 2021 skupina PPF a významný mezinárodní investiční a infrastrukturní fond GIC se sídlem v Singapuru uzavřely dohodu, na jejímž základě získal GIC 30% podíl v CETIN Group.

CETIN

CETIN

CETIN v České republice

Posláním CETIN je budování, provoz a neustálá inovace spolehlivé, bezpečné a rychlé telekomunikační infrastruktury, která je předpokladem pro další digitalizaci české ekonomiky a její konkurenceschopnost.

CETIN vlastní a provozuje největší síť elektronických komunikací v Česku a je velkoobchodním poskytovatelem telekomunikačních služeb. Své služby nabízí za stejných podmínek všem telekomunikačním operátorům a poskytovatelům internetového připojení, kteří přes infrastrukturu CETIN dodávají služby koncovým zákazníkům. Na soubor pevných a mobilních technologií sítě CETIN spoléhá 99,6 % českých domácností.

Společnost CETIN poskytuje služby infrastruktury mobilních sítí, pevných sítí pro domácnosti a firmy (služby přístupu k síti, xDSL a optické připojení, IP TV, hlasové služby), datové služby pro firemní sítě a pronájem datových center. 

Infrastruktura

Celostátní pevnou síť CETINu tvoří přibližně 20 milionů párů metalických kabelů a téměř 46 tisíc kilometrů optických kabelů, jejichž délka se díky značným investicím neustále rozšiřuje. Tuto výkonnou pevnou síť využívají i mobilní technologie CETINu, které tvoří 6 400 základnových stanic. CETIN se podílí na projektu sdílení sítí a poskytuje svou mobilní infrastrukturu operátorům O2 a T-Mobile. 

CETIN také zajišťuje mezinárodní hlasové služby pro domácí poskytovatele i pro více než 200 telekomunikačních operátorů po celém světě, prostřednictvím fyzických síťových uzlů (POP) v Londýně, Vídni, Bratislavě, Frankfurtu, Budapešti, Bělehradě a Hongkongu.

Jako správce největší české komunikační infrastruktury CETIN ročně investuje do jejího rozvoje miliardy korun. Během roku 2021 firma pokračovala ve výstavbě optických přípojek FTTH. To vedlo k dalšímu navýšení průměrné rychlosti v přístupové síti, která se oproti roku 2020 zvýšila o dvě třetiny na stávajících 177 Mb/s.

V roce 2021 pokračoval CETIN v zavádění mobilní technologie 5G, včetně zajištění pokrytí pražského metra 5G signálem. Díky kompletní obměně technologií používaných v mobilní přístupové síti se navýšila celková kapacita sítě, a tím i kvalita poskytovaných služeb. Pro budování sítě páté generace CETIN využívá technologické prvky společnosti Ericsson, které jsou zárukou vysokého standardu kybernetické bezpečnosti infrastruktury CETIN.

CETIN v Maďarsku

Společnost v roce 2021 úspěšně spustila technologii 5G a pokročila v modernizaci rádiové přístupové sítě. Zvýšením kapacity a pokrytí optickými kabely připravil maďarský CETIN svoji infrastrukturu na růst poptávky po internetové televizi. Klíčovým prvkem nabídky kybernetické bezpečnosti korporátním i maloobchodním zákazníkům se stalo nově zřízené bezpečnostní operační středisko. Systém environmentálního řízení páteřní sítě CETINu podle normy ISO14000 přinesl mj. lepší energetickou úspornost sítě díky fotovoltaickému napájení vybraných základnových stanic. Tento úspěšný model bude CETIN ve své síti dále aktivně rozvíjet i v dalších zemích.

CETIN v Bulharsku

V roce 2021 zahájil bulharský CETIN několik zásadních projektů, včetně spuštění provozu 5G sítě a zpřístupnění této technologie ve více než 160 městech a obcích. Zákazníkům nabídl alternativu k pevnému připojení formou pevného bezdrátového přístupu FWA se stabilní a rychlou konektivitou pro domácnosti a kanceláře. Akvizicí technologických firem Sofia Communication a Raccom rozšířil CETIN svou optickou síť v hlavním městě Sofii, kde s místními partnery nabízí rychlé připojení korporátních zákazníků i dalších operátorů.

CETIN v Srbsku

Srbský CETIN v loňském roce úspěšně rozvíjel svoji strategii stát se především velkoobchodním poskytovatelem infrastruktury a inovativních řešení pokročilé konektivity. Firma získala nové významné zákazníky, například vládní úřad pro informační technologie, kterému poskytuje služby v oblasti kybernetické bezpečnosti a datových center. Společnost také v řadě oblastí zahájila modernizační projekty a úspěšně rozšířila své certifikační portfolio ISO.

CETIN Group

Datová bezpečnost

Při ochraně sítě a uživatelů postupuje CETIN v souladu s doporučeními Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) i Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA). Je součástí projektu FENIX, sdružujícího společnosti poskytující připojení významným službám s cílem zabezpečit provoz i v těch nejkritičtějších situacích.

CETIN průběžně provádí analýzy rizik i audity kybernetické bezpečnosti, realizuje bezpečnostní testy, investuje do bezpečnostních technologií i specialistů a sdílí tyto poznatky se skupinou PPF Telecom Group.

Konsolidované finanční ukazatele

2020 2021
Podíl skupiny PPF (%) 100 100*
Čistý zisk (mil. EUR)   98 242
Aktiva (mil. EUR)   3 468 3 588
Vlastní kapitál (mil. EUR)   1 663 866
Zdroj: VZ CETIN GROUP 2021
*Od března 2022 vlastní 30%  podíl Roanoke Investment Pte Ltd, dceřiná společnost GIC Private Limited 

CETIN Group v číslech

2020 2021
Základnové stanice 11 200 11 700
Denní mobilní provoz 2,9 petabytů 3,7 petabytů
Optické kabely 71 000 km 85 000 km
Přítomnost 4 státy 4 státy
Zaměstnanci 3 000 3 100

„Naše špičková řešení telekomunikační infrastruktury jsou oporou pro digitalizaci světa kolem nás."

Juraj Šedivý

CEO, CETIN Group

Finanční ukazatele

CETIN Group v číslech

Juraj Šedivý, CEO

Kontakty

CETIN Česká republika

Českomoravská 2510/19
190 00 Praha 9 - Libeň
Česká republika

CETIN Bulharsko

Business Park Sofia, building 6
1766 Sofia
Bulharsko

CETIN Srbsko

Omladinskih brigada 90
11070 Belgrade
Srbsko

CETIN Maďarsko

Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2045 Törökbálint, Pannon út 1
Maďarsko

Mohlo by vás zajímat