Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).
PPF Gate 1

PPF Financial Holdings

Finanční služby a bankovnictví patří mezi kmenové aktivity podnikání skupiny PPF. Důraz na potřeby klientů, investice do inovací, digitálních technologií a stále se rozvíjející nabídka moderních fi nančních služeb napomáhají dalšímu růstu značek PPF Financial Holdings – PPF banka, Air Bank, Home Credit, Zonky a Mobi Banka.

PPF Financial Holdings a. s. podléhá konsolidovaným obezřetnostním požadavkům podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 575/2013 a konsolidovanému dohledu České národní banky. V České republice se PPF Financial Holdings a.s. dle klasifi kace ČNB řadí mezi tzv. jiné systémově významné instituce.

Financování a struktura dluhu PPF Financial Holdings a.s. během roku 2023 nezaznamenaly významnější změny. Společnost využila cash fl ow svých nejvýznamnějších dceřiných společností – PPF banky a Home Creditu – a vyplatila dividendu ve výši 317 milionů eur. Skupina také získala souhlas regulátora a v září 2023 předčasně splatila emisi podřízených dluhopisů Tier 2.

Podíl ve společnosti MONETA Money Bank, a.s., získaný v roce 2021 a držený prostřednictvím společnosti Tanemo a.s. (sesterská společnost), se během roku 2023 nezměnil.

PPF Financial Holdings

Lidé

Jean-Pascal Duvieusart

předseda představenstva

Kateřina Jirásková

členka představenstva

Lubomír Král

člen představenstva

Radek Pluhař

člen představenstva

Petr Přecechtěl

člen představenstva

Cenné papíry

Povinně uveřejňované informace

Finanční výkazy, výroční a pololetní zprávy

Povinně uveřejňované vnitřní informace

PPF Financial Holdings a.s. – oznámení o využití call opce (uveřejněno 30. 9. 2022)
PPF Financial Holdings a.s. – informace o konsolidovaném výsledku v H1 2022 (uveřejněno 30. 9. 2022)
PPF Financial Holdings a.s. – informace o konsolidovaném výsledku za rok 2021 (uveřejněno 2. 5. 2022)
PPF Financial Holdings a.s. – informace o konsolidovaném výsledku v H1 2021 (uveřejněno 24. 9. 2021)
PPF Financial Holdings B.V. – informace o konsolidovaném výsledku v H2 2020 (uveřejněno 18. 3. 2021) 
PPF Financial Holdings B.V. – informace o konsolidovaném výsledku v Q2 2020 (uveřejněno 25. 9. 2020)
PPF Financial Holdings B.V. – informace o konsolidovaném výsledku v Q1 2020 (uveřejnění 29. 5. 2020)
PPF Financial Holdings B.V. – informace o konsolidovaném výsledku v Q4 2019 (uveřejnění 17. 3. 2020)
PPF Financial Holdings B.V. – informace o konsolidovaném výsledku v Q3 2019 (uveřejněno 13. 11. 2019) 
PPF Financial Holdings B.V. – informace o konsolidovaném výsledku v Q2 2019 (uveřejněno 2. 9. 2019)
PPF Financial Holdings B.V. – Home Credit B.V.: podání žádosti o přijetí k obchodování na Hong Kong Stock Exchange (uveřejněno 15. 7. 2019) 
PPF Financial Holdings B.V. – informace o konsolidovaném výsledku v Q1 2019 (uveřejněno 2. 7. 2019)
PPF Financial Holdings B.V. – informace o konsolidovaném zisku v Q4 2018 (uveřejněno 8. 3. 2019)
Home Credit Group B.V., dceřiná společnost PPF Financial Holdings B.V., ukončila jednání s MONETA Money Bank a.s. (uveřejněno 27. 2. 2019) 
PPF Financial Holdings B.V. – informace o konsolidovaném zisku v Q3 2018 (uveřejněno 27. 11. 2018)
Home Credit Group B.V., dceřiná společnost PPF Financial Holdings B.V., uzavřela předběžnou dohodu s MONETA Money Bank, a.s. (uveřejněno 08. 10. 2018)

Další povinně uveřejňované informace

Povinné informace v souladu s EU Nařízením a Vyhláškou ČNB

Ostatní uveřejňované informace

„Finanční divize naší Skupiny nadále prokazuje vysokou míru pružnosti a schopnosti obstát v časech rozkolísanosti globálních kapitálových trhů. Pokračujeme v naplňování strategie diverzifikace aktiv PPF směrem na rozvinuté západní trhy.“

Kateřina Jirásková

finanční ředitelka skupiny PPF

Kontakty

PPF Financial Holdings a.s.

Evropská 2690/17
160 00 Prague 6
Česká republika