Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).
PPF Gate 1

PPF Financial Holdings

Finanční služby a bankovnictví jsou jednou z klíčových aktivit podnikání skupiny PPF. Důraz na klientské potřeby, investice do inovací, digitálních technologií, finanční disciplínu a stále se rozvíjející nabídka moderních finančních služeb napomáhají úspěšnému růstu v této oblasti.

PPF Financial Holdings a.s. zastřešuje investice skupiny PPF do finančního sektoru: PPF banku, Home Credit včetně Air Bank a Benxy, ClearBank a Mobi Banku.

PPF Financial Holdings a.s. je klasifikovaná jako finanční holdingová osoba a je předmětem konsolidovaných obezřetnostních požadavků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 575/2013 a je zároveň také předmětem konsolidovaného dohledu České národní banky. Povinnou osobou ve smyslu zákona o bankách za finanční podskupinu PPF Financial Holdings je PPF banka.

PPF Financial Holdings

PPF Financial Holdings je rozhodnutím České národní banky klasifikována jako „jiná systémově významná instituce“, z čehož plynou přísnější regulatorní požadavky zejména v oblasti kapitálu, likvidity, velkých expozic, systému vnitřního řízení a kontroly.

Na všech trzích svého mezinárodního působení se PPF Financial Holdings věnuje programům podpory finanční gramotnosti a odpovědné správy osobních financí.

Cenné papíry

Finanční výkazy, výroční a pololetní zprávy

Povinně uveřejňované vnitřní informace

Další povinně uveřejňované informace

Ostatní uveřejňované informace

„Finanční služby jsou jednou z klíčových oblastí našeho podnikání. Soustředíme se na digitalizaci a růstové oblasti retailového bankovnictví.“

Kateřina Jirásková

finanční ředitelka skupiny PPF

Kontakty

PPF Financial Holdings a.s.

Evropská 2690/17
160 00 Prague 6
Česká republika