Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).
sustainability_1

Udržitelnost v PPF

Skupina PPF dlouhodobě buduje a rozvíjí podnikání, které nabízí zákazníkům skutečnou hodnotu a zároveň inspiruje a kultivuje trhy a odvětví, v nichž působí. Udržitelná tvorba hodnoty umožňuje sdílet přínosy takového podnikání s komunitami a společností, a zvyšovat tak jejich prosperitu.

Když budete poctivě podnikat, tak intuitivně budete dělat přesně to, čeho se snaží principy ESG dosáhnout. Když vám půjde o vaše zákazníky, protože bez nich nejste nic. Když se budete chtít dobře postarat o zaměstnance, protože bez nich nejste nic. Když budete chtít něco vrátit komunitě, ve které žijete. Když se budete snažit, aby váš byznys fungoval jako dlouhodobě udržitelný. Pro mě je ESG v podstatě tento rámec.

Jiří Šmejc, CEO PPF Group N.V.

Klíčová témata

Společnosti Skupiny soustavně investují do řešení, která mají zásadní význam pro trvale udržitelné podnikání a ochranu životního prostředí. Ať se jedná o vývoj autonomních dopravních systémů a mobility na vodíkový pohon, snižování uhlíkové náročnosti přenosu dat nebo zavádění energeticky účinných konstrukcí a systémů řízení budov, společnosti skupiny PPF se podílejí na přechodu na nízkouhlíkové hospodářství.

Vedle investic do inovací Skupina vnímá jako nejdůležitější investici do vlastních lidí, týmů a zaměstnanců. Výjimečné produkty a služby vznikají díky výjimečnému pracovnímu prostředí a firemní kultuře, které Skupina vytváří pro desítky tisíc svých zaměstnanců. Toto úsilí je podtrženo i získáním certifikace Great Place to Work, umístěním mezi nejatraktivnějšími zaměstnavateli v České republice a řadou dalších HR ocenění. PPF, mezi jejímiž zaměstnanci v 25 zemích je zastoupeno více než 80 národností, se řídí principy diverzity, praktikuje nulovou toleranci vůči diskriminaci a oceňuje lidi výhradně na základě jejich schopností a výsledků.

Zásadní důležitost skupina PPF přikládá své odpovědnosti vůči zákazníkům a koncovým uživatelům. Nabídka finančních služeb je nedílně spojena s finančním vzděláváním. Transparentní informace o dodavatelských řetězcích a uhlíkové stopě výrobků pomáhají motivovat k udržitelné spotřebě. 

Telekomunikační infrastruktura a služby hrají zásadní roli v rozvoji širší společnosti a ekonomiky.

PPF Telecom Group se proto v rámci udržitelnosti zaměřuje na spolehlivost, cenovou dostupnost a vysokou kvalitu služeb pro zákazníky. Skupina průběžně investuje do rozšiřování sítí, aby zpřístupnila své služby i zákazníkům v odlehlých oblastech. Těm se díky tomu otevírají nové možnosti a příležitosti.

obyvatel, kde PPF Telecom působí, má přístup k síti 4G a 30 % se může připojit k 5G

99

%

datových SIM karet pro ukrajinské uprchlíky

140 000

pokles emisí skleníkových plynů skupiny (Scope 1 a 2) v roce 2022 oproti předchozímu roku

13

%

využití obnovitelné energie v síti CETIN Srbsko

100

%

Zelená energie

Yettel a CETIN v Bulharsku uzavřely desetiletou smlouvu se společností Elektrohold Trade o dodávkách elektřiny z obnovitelných zdrojů. Očekává se, že díky zelené energii sníží PPF Telecom Group emise oxidu uhličitého o 33 tun ročně, což odpovídá roční uhlíkové stopě 6 450 domácností.

elektrických zařízení bylo recyklováno v roce 2022 (meziročně o 121 % víc)

23 730

kg

recyklované mědi, 74 kg stříbra, 5 kg zlata a 3 kg palladia

3 300

kg

lidí bylo proškoleno v digitálních dovednostech a bezpečném chování na internetu

73 000

škol pravidelně využívá zdroje O2 k výuce digitálních dovedností

500

Veřejná doprava, zejména ta železniční, mohou významným způsobem přispět k nízkouhlíkové budoucnosti infrastruktury.

Jednou z priorit strategie udržitelnosti ve Škoda Group je snižování emisí oxidu uhličitého, včetně stanovení konkrétních cílů a vytvoření plánu energetické transformace. Dobrým příkladem je výrobní závod skupiny ve finském Otanmäki, který je zcela poháněn větrnou energií.

Další oblastí je výzkum a vývoj, do nějž má Škoda Group za cíl v příštích pěti letech investovat 2-3 % svých tržeb. Důležitými milníky loňského roku bylo představení bateriového vlaku či nové generace vodíkového autobusu H´CITY. Dále firma pracuje na autonomních technologiích. Zdokonalený inteligentní antikolizní systém pro železnici či technologie smart depot zvyšují bezpečnost a posouvají Škoda Group na cestě k autonomnímu řízení.

V neposlední řadě dbá Škoda Group bezpečnost práce a kultivování příjemného pracovního prostředí, kde mohou zaměstnanci rozvíjet své dovednosti a budovat kariéru. Škoda Group se v rámci Randstad Awards pro rok 2023 stala druhým nejatraktivnějším zaměstnavatelem v České republice ve své kategorii.

Klíčové je pro Škoda Group transparentní obchodní jednání. Jakožto dodavatel pro veřejný sektor klade nejvyšší důraz na etické standardy a nulovou toleranci vůči úplatkářství či porušování zákonů a vnitřních zásad. V roce 2022 nezaznamenala žádný podobný případ.

Více o udržitelnosti ve Škoda Group

odpadu Škoda Group je recyklováno

78

%

celkových tržeb půjde v období 2023–2027 na výzkum a vývoj

2-3

%

Dopad produktů na životní prostředí

Naše tramvaje, které vozí cestující v Německém Bonnu, využívají k chlazení oxid uhličitý, což minimalizuje dopad klimatizace na životní prostředí. Dále jsou tramvaje vybaveny regenerativními brzdami či inteligentním systémem vnitřního osvětlení, což výrazně zvyšuje jejich energetickou účinnost. Podle veřejně dostupných údajů jsou emise nejnovější tramvaje Škoda ForCity 36T Smart během celého životního cyklu srovnatelné s konkurenčními modely.

Tramvaj 36T ForCity Smart

průměrná uhlíková stopa pasažéra na kilometr s uvážením kompletního životního cyklu (cradle-to-cradle)

14.16

g CO2e

opětovná využitelnost materiálů po skončení životnosti

97.4

%

Bateriové vlaky

Bateriové vlaky jsou ekologičtější alternativou pro obsluhu tratí bez elektrifikace. Nejnovější bateriový vlak z dílny Škoda Group se může pochlubit dojezdem až 80 km při maximální rychlosti 120 km/h. Akumulátory lze za provozu dobíjet energií z brzdění nebo elektřinou z klasického trolejového vedení. Toto moderní řešení šetří přírodu i peníze provozovatele a zvyšuje pohodlí cestujících. Bateriovou technologii Škoda Group rozvíjí také u dalších dopravních prostředků od tramvají přes trolejbusy až po elektrobusy, které vozí spokojené cestující v mnoha zemích světa.

Bateriový vlak představuje významný posun v udržitelné mobilitě a v provozu na regionálních neelektrifikovaných tratích, kde současné dieselové jednotky každoročně vyprodukují tisíce tun emisí.

Tomáš Ignačák
místopředseda představenstva a prezident regionu CZ/SK, Škoda Group

Vodíkový autobus

Vodíkový autobus Škoda H’CITY s dojezdem 350 km je dopravní prostředek do moderního města. Jako příklad uplatnění vodíkové technologie v praxi představuje další krok k zelenější hromadné dopravě. H’CITY nabízí dostatek prostoru pro 70 cestujících a je vybaven regenerativními brzdami, pokročilými bezpečnostními prvky a inteligentním systémem využití energie. Škoda Group patří v této oblasti dlouhodobě ke špičce. První vodíkový autobus vyrobila už v roce 2008 a nejnovější H’CITY 12 začne brzy vozit cestující také v Praze.

maximální dojezd bateriového vlaku bez trolejového vedení při maximální rychlosti 120 km/h

80

km

maximální dojezd vodíkového autobusu H’CITY

350

km

zákazníků Home Credit v roce 2022 nemělo předchozí úvěrovou historii

42

%

lidí oslovených v našich iniciativách finanční gramotnosti

222

milionů

Ochrana životního prostředí

CME letos jako první v regionu uspořádala ve všech šesti televizních stanicích Zelený týden, podpořila tak nejen Zelený týden Evropské unie, ale navázala na tradici britských, německých a dalších vysilatelů, kteří intenzivně upozorňují na závažnost klimatických témat již několik let. Svým obsah v rámci Zeleného týdne let stanice CME oslovily bezmála 23 milionu diváků. V průběhu týdne stanice zorganizovaly řadu aktivit pro své zaměstnance a pro diváky připravily množství příspěvků, týkajících se klimatické krize, s cílem inspirovat k udržitelnému způsobu života.

Divize se zároveň snaží minimalizovat uhlíkovou stopu při natáčení. Stala se první mediální skupinou ve střední a východní Evropě, která se připojila k asociaci Albert International podporující ekologicky odpovědnou produkci v televizním a filmovém průmyslu. Pokud produkce nejen snižuje, ale navíc také kompenzuje vyprodukované emise, může získat certifikát uhlíkově neutrální výroby. Letos ho obdrželo již 23 z 36 dosud uskutečněných projektů.

Do konce roku 2023 hodlá CME podepsat prohlášení Climate Content Pledge.

získalo certifikaci udržitelné a uhlíkově neutrální produkce v roce 2022

36

projektů

za první polovinu roku 2023 je to již 22 projektů

diváků sledovaly pořady v rámci Zeleného týdne na stanicích CME

23

miliony

SOTIO – biotechnologická divize skupiny PPF – dlouhodobě přispívá společensti vývojem nových metod léčby rakoviny. Biotechnologický výzkum se neobejde bez vysokých investic, jejichž návratnost je nejistá. Přes určitá finanční rizika má však toto úsilí smysl, protože obrovskému množství pacientů může zlepšit život.

Společnost SOTIO si vybudovala pozici důvěryhodného partnera výzkumných center, nemocnic a světových farmaceutických koncernů. Její výzkumné týmy pravidelně publikují články v prestižních časopisech, účastní se mezinárodních konferencí a získávají ocenění za vynikající výsledky v oblasti výzkumu a vývoje.

 Posláním SOTIO je transformovat vědecké poznatky do aplikované léčby onkologických pacientů. Pro naplňování této ambice je klíčové přilákat a udržet si ty nejkvalitnějších pracovníky. SOTIO proto klade důraz na diverzitu a mezikulturní inkluzi, o čemž svědčí mezinárodní tým s vysokým zastoupením žen.

SOTIO se zaměřuje na rané fáze výzkumu, čímž sice podstupuje větší riziko, ale prošlapává cestu inovacím, které by jinak velké farmaceutické společnosti mohly přehlédnout. Cílenými investicemi a podporou těch nejpokročilejších výzkumných programů se SOTIO snaží zpřístupnit pacientům účinnou léčbu rakoviny.

Radek Špíšek, CEO SOTIO Biotech

klinických studií zahájeno od vzniku společnosti SOTIO

17

našich zaměstnanců jsou ženy

67

%