Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

Lidé

 • Petr Kellner 98,93 % (podíl je předmětem probíhajícího dědického řízení) Petr Kellner

  Zakladatel a majoritní akcionář společnosti PPF Group N.V.

  Narodil se v roce 1964; v roce 1986 promoval na Fakultě výrobně-ekonomické Vysoké školy ekonomické v Praze. Patřil mezi zakladatele skupiny PPF. Od ledna 1998 do března 2007 byl předsedou představenstva PPF a.s. Od dubna 2007 do března 2013 byl členem představenstva Assicurazioni Generali S.p.A. Od založení skupiny PPF řídil její strategický rozvoj a směřování. Petr Kellner tragicky zahynul 27. března 2021 při nehodě vrtulníku na Aljašce.

  98,93 % Petr Kellner Zakladatel a majoritní akcionář společnosti PPF Group N.V.

  Narodil se v roce 1964; v roce 1986 promoval na Fakultě výrobně-ekonomické Vysoké školy ekonomické v Praze. Patřil mezi zakladatele skupiny PPF. Od ledna 1998 do března 2007 byl předsedou představenstva PPF a.s. Od dubna 2007 do března 2013 byl členem představenstva Assicurazioni Generali S.p.A. Od založení skupiny PPF řídil její strategický rozvoj a směřování. Petr Kellner tragicky zahynul 27. března 2021 při nehodě vrtulníku na Aljašce.

 • Ladislav Bartoníček 0,535 % Ladislav Bartoníček

  Akcionář společnosti PPF Group N.V.

  Od 3/2021 řídí veškeré aktivity skupiny PPF.

  Narodil se v roce 1964; vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu elektrotechnickou. V roce 1991 nastoupil do PPF investiční společnosti a.s. jako výkonný ředitel a v roce 1993 absolvoval Rochester Institute of Technology v New Yorku (MBA). Od roku 1996 do září 2006 působil jako generální ředitel České pojišťovny a.s. V roce 2007 byl jmenován generálním ředitelem a členem představenstva společnosti Generali PPF Holding N.V. (GPH), která patří mezi největší pojišťovací skupiny ve střední a východní Evropě a vznikla jako společný podnik skupiny PPF a Assicurazioni Generali. Generálním ředitelem GPH byl do března 2013. Ladislav Bartoníček je akcionářem skupiny PPF od roku 2007. Od března 2014 do února 2018 byl generálním ředitelem biotechnologické společnosti SOTIO a.s., která patří do skupiny PPF. Od roku 2018 je odpovědný za strategické řízení investic do telekomunikací, médií a biotechnologií.

  0,535 % Ladislav Bartoníček Akcionář společnosti PPF Group N.V.

  Od 3/2021 řídí veškeré aktivity skupiny PPF.

  Narodil se v roce 1964; vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu elektrotechnickou. V roce 1991 nastoupil do PPF investiční společnosti a.s. jako výkonný ředitel a v roce 1993 absolvoval Rochester Institute of Technology v New Yorku (MBA). Od roku 1996 do září 2006 působil jako generální ředitel České pojišťovny a.s. V roce 2007 byl jmenován generálním ředitelem a členem představenstva společnosti Generali PPF Holding N.V. (GPH), která patří mezi největší pojišťovací skupiny ve střední a východní Evropě a vznikla jako společný podnik skupiny PPF a Assicurazioni Generali. Generálním ředitelem GPH byl do března 2013.
  Ladislav Bartoníček je akcionářem skupiny PPF od roku 2007. Od března 2014 do února 2018 byl generálním ředitelem biotechnologické společnosti SOTIO a.s., která patří do skupiny PPF. Od roku 2018 je odpovědný za strategické řízení investic do telekomunikací, médií a biotechnologií.

 • Jean-Pascal Duvieusart 0,535 % Jean-Pascal Duvieusart

  Akcionář společnosti PPF Group N.V.

  Narodil se v roce 1966; absolvoval University of Chicago (MBA) a Catholic University of Louvain v Belgii, obor komerční inženýring. V roce 1992 nastoupil k poradenské společnosti McKinsey. V letech 1999 až 2005 byl řídícím společníkem McKinsey v Praze, poté převzal vedení jejích aktivit v celém regionu SNS a střední Evropy. Pracoval jako poradce pro banky, pojišťovny a průmyslové podniky v Rusku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku a Rumunsku. Od roku 2010 je akcionářem skupiny PPF. V lednu 2020 byl jmenován do funkce generálního ředitele společnosti Home Credit N. V.

  0,535 % Jean-Pascal Duvieusart Akcionář společnosti PPF Group N.V.

  Narodil se v roce 1966; absolvoval University of Chicago (MBA) a Catholic University of Louvain v Belgii, obor komerční inženýring. V roce 1992 nastoupil k poradenské společnosti McKinsey. V letech 1999 až 2005 byl řídícím společníkem McKinsey v Praze, poté převzal vedení jejích aktivit v celém regionu SNS a střední Evropy. Pracoval jako poradce pro banky, pojišťovny a průmyslové podniky v Rusku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku a Rumunsku. Od roku 2010 je akcionářem skupiny PPF. V lednu 2020 byl jmenován do funkce generálního ředitele společnosti Home Credit N. V.