Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

PPF je tým lidí, které pojí společná vize a víra v osobní zodpovědnost, soustředěnou práci, talent a schopnost vnímat příležitosti.

Rodina Petra Kellnera

Podíl

98,93 % (podíl je předmětem probíhajícího dědického řízení)

Ladislav Bartoníček

Ladislav Bartoníček

Akcionář a CEO společnosti PPF Group N.V.

Podíl

0,535 %

Bio

Narodil se v roce 1964; vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu elektrotechnickou. V roce 1991 nastoupil do PPF investiční společnosti a.s. jako výkonný ředitel a v roce 1993 absolvoval Rochester Institute of Technology v New Yorku (MBA). Od roku 1996 do září 2006 působil jako generální ředitel České pojišťovny a.s. V roce 2007 byl jmenován generálním ředitelem a členem představenstva společnosti Generali PPF Holding N.V. (GPH), jedné z největších pojišťovacích skupin ve střední a východní Evropě, která vznikla jako společný podnik skupiny PPF a Assicurazioni Generali. Generálním ředitelem GPH byl do března 2013.

Ladislav Bartoníček je akcionářem skupiny PPF od roku 2007. Od března 2014 do února 2018 byl generálním ředitelem biotechnologické společnosti SOTIO a.s., která patří do skupiny PPF. Od roku 2018 je odpovědný za strategické řízení investic do telekomunikací, médií a biotechnologií. Od konce března 2021 zastává Ladislav Bartoníček roli CEO PPF Group N.V. a je členem Řídicího výboru PPF.

Jean-Pascal Duvieusart

Akcionář, PPF Group N.V.

Podíl

0,535 %

Další role

člen Řídicího výboru PPF, Home Credit Group CEO

Bio

Narodil se v roce 1966; absolvoval University of Chicago (MBA) a Catholic University of Louvain v Belgii, obor komerční inženýring. V letech 1999 až 2005 byl řídicím společníkem pražské pobočky poradenské společnosti McKinsey, poté z Moskvy řídil aktivity McKinsey v celém regionu SNS a střední Evropy.

Od roku 2010 je akcionářem PPF Group N.V. Jako zástupce skupiny PPF působil v představenstvu společnosti Polymetal International. Dále byl ředitelem pro strategii a rozvoj vztahů s investory v ruské bance Nomos Bank, kde také zastával funkci člena dozorčí rady. J.-P. Duvieusart byl členem vrcholového vedení biotechnologické společnosti SOTIO patřící do skupiny PPF, kde se soustředil na aktivity v Číně a USA. Je ředitelem PPF Real Estate Holding B.V., a od června 2021 také členem představenstva PPF Financial Holdings a.s.

V lednu 2020 byl jmenován generálním ředitelem společnosti Home Credit N.V. V rámci vedení skupiny PPF je v současnosti odpovědný za oblast finančních služeb a za nemovitosti. Od března 2021 je členem Řídicího výboru PPF.

Ladislav Bartoníček

Akcionář a CEO společnosti PPF Group N.V.

Podíl

0,535 %

Bio

Narodil se v roce 1964; vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu elektrotechnickou. V roce 1991 nastoupil do PPF investiční společnosti a.s. jako výkonný ředitel a v roce 1993 absolvoval Rochester Institute of Technology v New Yorku (MBA). Od roku 1996 do září 2006 působil jako generální ředitel České pojišťovny a.s. V roce 2007 byl jmenován generálním ředitelem a členem představenstva společnosti Generali PPF Holding N.V. (GPH), jedné z největších pojišťovacích skupin ve střední a východní Evropě, která vznikla jako společný podnik skupiny PPF a Assicurazioni Generali. Generálním ředitelem GPH byl do března 2013.

Ladislav Bartoníček je akcionářem skupiny PPF od roku 2007. Od března 2014 do února 2018 byl generálním ředitelem biotechnologické společnosti SOTIO a.s., která patří do skupiny PPF. Od roku 2018 je odpovědný za strategické řízení investic do telekomunikací, médií a biotechnologií. Od konce března 2021 zastává Ladislav Bartoníček roli CEO PPF Group N.V. a je členem Řídicího výboru PPF.

Kateřina Jirásková

Finanční ředitelka PPF

Další role

členka Řídicího výboru PPF a správní rady Nadace PPF

Bio

Narodila se v roce 1974; po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze pracovala jako obchodnice s cennými papíry ve společnosti Conseq, do skupiny PPF nastoupila v roce 2000 jako manažerka portfolia. Osm let řídila společnost Generali PPF Asset Management, kde měla na starosti jedno z největších investičních portfolií ve střední a východní Evropě. Zároveň odpovídala za výkonnost investic 27 firem patřících pod Generali PPF Holding ve 14 zemích, jejichž hodnota aktiv činila 15 miliard eur.

S účinností od ledna 2013 se stala finanční ředitelkou skupiny PPF. Rovněž zastává funkci předsedkyně představenstva PPF a.s. a je členkou představenstva PPF Financial Holdings a.s. Je předsedkyní správní rady Nadace PPF.

Jean-Pascal Duvieusart

Akcionář, PPF Group N.V.

Podíl

0,535 %

Další role

člen Řídicího výboru PPF, Home Credit Group CEO

Bio

Narodil se v roce 1966; absolvoval University of Chicago (MBA) a Catholic University of Louvain v Belgii, obor komerční inženýring. V letech 1999 až 2005 byl řídicím společníkem pražské pobočky poradenské společnosti McKinsey, poté z Moskvy řídil aktivity McKinsey v celém regionu SNS a střední Evropy.

Od roku 2010 je akcionářem PPF Group N.V. Jako zástupce skupiny PPF působil v představenstvu společnosti Polymetal International. Dále byl ředitelem pro strategii a rozvoj vztahů s investory v ruské bance Nomos Bank, kde také zastával funkci člena dozorčí rady. J.-P. Duvieusart byl členem vrcholového vedení biotechnologické společnosti SOTIO patřící do skupiny PPF, kde se soustředil na aktivity v Číně a USA. Je ředitelem PPF Real Estate Holding B.V., a od června 2021 také členem představenstva PPF Financial Holdings a.s.

V lednu 2020 byl jmenován generálním ředitelem společnosti Home Credit N.V. V rámci vedení skupiny PPF je v současnosti odpovědný za oblast finančních služeb a za nemovitosti. Od března 2021 je členem Řídicího výboru PPF.

Tomáš Brzobohatý

člen Řídicího výboru PPF

Bio

Vzděláním právník, zakladatel a do roku 2004 řídící společník advokátní kanceláře Brzobohatý, Brož & Honsa (dnes BBH). Spolupracuje s PPF od roku 1996 v oblasti M&A a řízení investičních projektů. Podílel se na všech historicky zásadních transakcích Skupiny.

Aleš Minx

Předseda představenstva, PPF Group N.V.

Bio

Narodil se v roce 1964; vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu výrobně-ekonomickou. V letech 1987 až 1992 pracoval v podniku PAL a.s. jako vedoucí finančního odboru. Do skupiny PPF nastoupil v roce 1992 a do června 2001 zastával pozici finančního ředitele. Od července 2001 do května 2005 byl generálním ředitelem PPF a.s., do března 2007 působil jako místopředseda dozorčí rady PPF a.s., nyní je předsedou představenstva PPF Group N.V. Od června 2015 do října 2016 zastával funkci člena dozorčí rady O2 Czech Republic.

Rudolf Bosveld

Člen představenstva, PPF Group N.V.

Bio

Narodil se v roce 1958; vystudoval Erasmus University Rotterdam, kde mu byl udělen titul MD, obor management se specializací na podnikové finance. Přes 20 let pracuje v oborech finančních služeb a finančních trhů. Zastával řadu vrcholových manažerských pozic ve finančním sektoru od výkonného ředitele pro podnikové finance a kapitálové trhy společnosti MeesPierson N.V. přes ředitele pro rozvoj podniku, fúze a akvizice společnosti Nuon po jednatele společnosti Rabobank International.

Jan Cornelis Jansen

Člen představenstva, PPF Group N.V.

Bio

Narodil se v roce 1972; absolvoval studium práva na univerzitě v Utrechtu, obor nizozemské právo, kde získal titul LL.M, přičemž se specializoval na ekonomické, občanské a obchodní právo. Zároveň absolvoval studia práva obchodních společností a pracovněprávních vztahů na Grotius Academie v Nijmegenu a Vrije Universiteit Law Academy v Amsterdamu. 

Do skupiny PPF nastoupil v roce 2007, když předtím tři roky pracoval ve společnosti De Hoge Dennen Holding jako podnikový právník a tajemník společnosti se zaměřením na sociálně investiční fondy. Zastával také funkce v právních odděleních několika dalších firem. Pracoval pak jako podnikový právník a tajemník ve skupině PPF. V roce 2012 se stal místopředsedou představenstva společnosti Home Credit B.V. a od července 2015 je členem představenstva PPF Group N.V.

Petr Kellner

Zakladatel skupiny PPF

Bio

Narodil se v roce 1964; v roce 1986 promoval na Fakultě výrobně-ekonomické Vysoké školy ekonomické v Praze. Patřil mezi zakladatele skupiny PPF. Od ledna 1998 do března 2007 byl předsedou představenstva PPF a.s. Od dubna 2007 do března 2013 byl členem představenstva Assicurazioni Generali S.p.A. Od založení skupiny PPF řídil její strategický rozvoj a směřování. Petr Kellner tragicky zahynul 28. března 2021 při nehodě vrtulníku na Aljašce. 

Kdo je Petr Kellner

© 2021, PPF (Všechna práva vyhrazena)