Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

PPF je tým lidí, které pojí společná vize a víra v osobní zodpovědnost, soustředěnou práci, talent a schopnost vnímat příležitosti.

Renáta Kellnerová s rodinou

Akcionáři, PPF Group N.V.

Podíl

100 % 

Jiří Šmejc

CEO, PPF Group N.V.

Bio

Je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, se zaměřením na matematickou ekonomii a informační technologie. V roce 1992 založil IT společnost PUPP Consulting a začal se věnovat kapitálovým investicím. V roce 1995 založil společnost Middle Europe Finance zaměřenou na fúze a akvizice. Do konce roku 2004 byl 34% vlastníkem skupiny TV NOVA. V roce 2004 začal působit ve skupině PPF a v roce 2005 se stal jejím akcionářem. Mimo jiné zastával funkci člena představenstva Generali PPF Holding.

Jiří Šmejc řídil byznys Home Creditu na ruském trhu a také veškeré aktivity skupiny PPF v Ruské federaci, včetně banky Nomos nebo maloobchodního řetězce Eldorado. V srpnu 2012 založil Jiří Šmejc vlastní investiční skupinu EMMA Capital, jejímž je majoritním akcionářem. Ve stejném roce se dohodl s Petrem Kellnerem na výměně svého 5% podílu ve skupině PPF za 13 % Skupiny Home Credit, ve které stále působí v různých řídicích funkcích. V letech 2012 až 2018 byl jejím generálním ředitelem. V květnu 2022 přijal nabídku rodiny Renáty Kellnerové převzít vedení skupiny PPF.

Zobrazit více

Investiční výbor

Investiční výbor PPF je hlavním řídicím orgánem Skupiny, s výkonnými rozhodovacími pravomocemi. Výbor má zásadní funkci při vyhodnocování klíčových investic a investičních příležitostí Skupiny.

Kateřina Jirásková

Chief Operating Officer, Chief Financial Officer, PPF Group

Další role

Předsedkyně správní rady, Nadace PPF

Bio

Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze pracovala jako obchodnice s cennými papíry ve společnosti Conseq, do skupiny PPF nastoupila v roce 2000 jako manažerka portfolia. Osm let řídila společnost Generali PPF Asset Management, kde měla na starosti jedno z největších investičních portfolií ve střední a východní Evropě. Zároveň odpovídala za výkonnost investic 27 firem patřících pod Generali PPF Holding ve 14 zemích, jejichž hodnota aktiv činila 15 miliard eur.

S účinností od ledna 2013 se stala finanční ředitelkou skupiny PPF. Rovněž zastává funkci předsedkyně představenstva PPF a.s. a je členkou představenstva PPF Financial Holdings a.s. Je předsedkyní správní rady Nadace PPF.

Zobrazit více

Didier Stoessel

Chief Investment Officer, PPF Group a CEO, Central European Media Enterprises

Bio

Generální ředitel CME, jednoho z největších mediálních holdingů ve střední a východní Evropě, který svými programy oslovuje 49 milionů diváků. Vysílá na 46 kanálech a provozuje stále rostoucí streamovací službu Voyo. Didier Stoessel má rozsáhlé manažerské zkušenosti v oblasti strategického řízení v investičním bankovnictví, médiích či technologiích. V minulosti působil v Modern Times Group, HSBC a Merrill Lynch. Od dubna 2022 je zodpovědný za investiční strategii skupiny PPF ve funkci Chief Investment Officer.

Ondřej Frydrych

Bio

Ondřej Frydrych absolvoval obor kontrolních systémů na liberecké Technické univerzitě a následně získal titul MBA na RIT v Rochestru, NY. Zaměření na technologie vedlo k jeho profesnímu angažmá v oblasti internetových služeb ve společnostech Kodak a eProductivity.com v USA. Po návrat do Česka v roce 2001 působil v IT konzultační společnosti Adastra Czech, ze které v roce 2014 docházel jako CEO a managing partner Adastra Business Consulting.

Od roku 2014 vedl Eldorado, druhou největší síť prodejen elektrospotřebičů a zařízení pro domácnost v Ruské federaci, která byla součástí portfolia skupiny PPF. Od roku 2016 působí Ondřej Frydrych ve skupině Home Credit, kde nyní řídí Home Credit China. 

Zobrazit více

Jean-Pascal Duvieusart

Předseda představenstva, PPF Financial Holdings

Další role

nevýkonný člen představenstva, Home Credit N.V.

Bio

Narodil se v roce 1966; absolvoval University of Chicago (MBA) a Catholic University of Louvain v Belgii, obor komerční inženýring. V letech 1999 až 2005 byl řídicím společníkem pražské pobočky poradenské společnosti McKinsey, poté z Moskvy řídil aktivity McKinsey v celém regionu SNS a střední Evropy.

Od roku 2010 do roku 2023 byl akcionářem PPF Group N.V. Jako zástupce skupiny PPF působil v představenstvu společnosti Polymetal International. Dále byl ředitelem pro strategii a rozvoj vztahů s investory v ruské bance Nomos Bank, kde také zastával funkci člena dozorčí rady.

J.-P. Duvieusart byl členem vrcholového vedení biotechnologické společnosti SOTIO patřící do skupiny PPF, kde se soustředil na aktivity v Číně a USA. Byl ředitelem PPF Real Estate Holding B.V., od června 2021 je předsedou představenstva PPF Financial Holdings a.s. a zároveň je nevýkonným členem představenstva Home Credit N.V. kde v letech 2020-2022 zastával roli CEO.

Zobrazit více

Balesh Sharma

CEO, PPF Telecom Group

Bio

Od července 2022 je generálním ředitelem PPF Telecom Group a zároveň stojí v čele divize TMT Skupiny. Do PPF přišel po dvacetiletém působení ve Vodafonu, kde byl členem vrcholového vedení v několika zemích. Působil jako CEO Vodafone India, kde řídil spojení společností Vodafone a Idea a následně byl ředitelem firmy Vodacom South Africa, ve které vedl její transformaci na společnost poskytující plně digitalizované služby. 

Petr Jirásko

CEO, PPF banka

Bio

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, během studia absolvoval roční stáž na International College of Queensland v Brisbane. Při studiu získal praxi ve společnostech Budějovický Budvar, n.p., Investa Příbram a.s., Credit Lyonnais Bank Praha, a.s., a Tabák, a.s. Od roku 1998 pracoval v Credit Lyonnais Bank Praha, a.s. V letech 2000–2002 působil v Komerční bance, a.s., naposledy jako Head of Derivatives Desk.

Ve skupině PPF je od roku 2002. Do roku 2004 působil v PPF burzovní společnosti a.s., odkud v dubnu téhož roku přešel do PPF banky a.s. na pozici ředitele divize finanční trhy. Předsedou představenstva a generálním ředitelem PPF banky a.s. se stal v říjnu 2013. 

Zobrazit více

Ladislav Bartoníček

Předseda představenstva, SOTIO Biotech B.V.

Bio

Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu elektrotechnickou. V roce 1991 nastoupil do PPF investiční společnosti a.s. jako výkonný ředitel a v roce 1993 absolvoval Rochester Institute of Technology, New York (MBA). Od roku 1996 do září 2006 působil jako generální ředitel České pojišťovny a.s. V roce 2007 byl jmenován generálním ředitelem a členem představenstva společnosti Generali PPF Holding N.V. (GPH), jedné z největších pojišťovacích skupin ve střední a východní Evropě, která vznikla jako společný podnik skupiny PPF a Assicurazioni Generali. Generálním ředitelem GPH byl do března 2013.

Ladislav Bartoníček byl akcionářem skupiny PPF od devadesátých let do roku 2023. Od března 2014 do února 2018 byl generálním ředitelem biotechnologické společnosti SOTIO a.s., která patří do skupiny PPF, v současné době zastává roli předsedy představenstva SOTIO Biotech B.V. V letech 2018 až 2022 byl odpovědný za strategické řízení investic do telekomunikací, médií a biotechnologií. Od konce března 2021 do června 2022 zastával roli CEO společnosti PPF Group N.V. 

Zobrazit více

Aleš Minx

Předseda představenstva, PPF Group N.V.

Bio

Narodil se v roce 1964; vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu výrobně-ekonomickou. V letech 1987 až 1992 pracoval v podniku PAL a.s. jako vedoucí finančního odboru. Do skupiny PPF nastoupil v roce 1992 a do června 2001 zastával pozici finančního ředitele. Od července 2001 do května 2005 byl generálním ředitelem PPF a.s., do března 2007 působil jako místopředseda dozorčí rady PPF a.s., nyní je předsedou představenstva PPF Group N.V. Od června 2015 do října 2016 zastával funkci člena dozorčí rady O2 Czech Republic.

Zobrazit více

Rudolf Bosveld

Člen představenstva, PPF Group N.V.

Bio

Narodil se v roce 1958; vystudoval Erasmus University Rotterdam, kde mu byl udělen titul MD, obor management se specializací na podnikové finance. Přes 20 let pracuje v oborech finančních služeb a finančních trhů. Zastával řadu vrcholových manažerských pozic ve finančním sektoru od výkonného ředitele pro podnikové finance a kapitálové trhy společnosti MeesPierson N.V. přes ředitele pro rozvoj podniku, fúze a akvizice společnosti Nuon po jednatele společnosti Rabobank International.

Zobrazit více

Jan Cornelis Jansen

Člen představenstva, PPF Group N.V.

Bio

Narodil se v roce 1972; absolvoval studium práva na univerzitě v Utrechtu, obor nizozemské právo, kde získal titul LL.M, přičemž se specializoval na ekonomické, občanské a obchodní právo. Zároveň absolvoval studia práva obchodních společností a pracovněprávních vztahů na Grotius Academie v Nijmegenu a Vrije Universiteit Law Academy v Amsterdamu. 

Do skupiny PPF nastoupil v roce 2007, když předtím tři roky pracoval ve společnosti De Hoge Dennen Holding jako podnikový právník a tajemník společnosti se zaměřením na sociálně investiční fondy. Zastával také funkce v právních odděleních několika dalších firem. Pracoval pak jako podnikový právník a tajemník ve skupině PPF. V roce 2012 se stal místopředsedou představenstva společnosti Home Credit B.V. a od července 2015 je členem představenstva PPF Group N.V.

Zobrazit více