Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

Skupina PPF je mezinárodní investiční skupina, založená v roce 1991 v České republice, která dnes podniká v 25 zemích v Evropě, Severní Americe a Asii. Hlavními oblastmi jsou finanční služby, telekomunikace, televize, nemovitosti, strojírenství a biotechnologie. Naší prioritou je zhodnocování firem prostřednictvím investicí do inovací, nových technologií a kvalitního managementu. Vytváříme hodnoty nejenom pro akcionáře, ale i pro společnost.

Třicet let historie PPF i její současnost je příběhem pracovitosti, cílevědomosti a profesionality mnoha lidí a vize a odvahy zakladatele skupiny PPF Petra Kellnera.

Aktuální výroční zpráva

book cover

Stáhnout soubor PDF