Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).
PPF Gate

O nás

Skupina PPF je mezinárodní investiční skupina založená v roce 1991 v České republice, která dnes podniká ve 25 zemích v Evropě, Severní Americe a Asii. Hlavními oblastmi podnikání jsou telekomunikace, média, finanční služby, e-commerce, nemovitosti, strojírenství a biotechnologie. Naší prioritou je zhodnocování firem prostřednictvím investic do inovací, nových technologií a kvalitního managementu. Vytváříme hodnoty nejenom pro akcionáře, ale i pro společnost.

Třicet let historie PPF i její současnost je příběhem pracovitosti, cílevědomosti a profesionality mnoha lidí, stejně jako vize a odvahy zakladatele skupiny PPF Petra Kellnera.

Celková aktiva

43 484

milionů EUR

k 31/12/2023

Čistý zisk 2023

1 449

milionů EUR

za skupinu PPF

Skupina ve světě

55 000

lidí

ve 25 zemích světa na 3 kontinentech (k 31/12/2023)

Celosvětová podpora v r. 2023

860

milionů Kč

věnováno na neziskové a CSR projekty, podporu vzdělávání, kultury a sportu, zdravotnictví a místních komunit

zaměstnanců v ČR

18 000

Naše vize

Věříme v růst a úspěch díky rozvíjení dlouhodobých investičních projektů v tradičních i nových odvětvích ekonomiky, budování moderní infrastruktury a digitálního světa. Stavíme na podpoře kreativity našich lidí, propojení českého talentu a schopností s globálními příležitostmi. Hodnoty a naše obchodní strategie se v tom podstatném od vzniku Skupiny nezměnily. Věříme ve svobodu podnikání a dodržování pravidel.

Investice do inovací a pokročilých technologií, stejně jako do efektivního řízení a provozu, umožňují společnostem skupiny PFF nabízet vysoce konkurenceschopné služby. Zlepšujeme a modernizujeme tak, abychom přinášeli hodnotu nejen našim zákazníkům, ale často i inspirovali další a napomáhali rozvoji celého trhu, resp. společnosti.

S vědomím širší společenské odpovědnosti v našem podnikání podporujeme talent a přinášíme příležitost těm, kteří jdou svojí cestou, mění svět k lepšímu a inspirují k tomu i ostatní. Povzbuzujeme inovativní myšlenky, originální projekty a inspirativní jedince a komunity.

Naše strategie

Hledáme příležitosti a prostor pro rozvíjení firem, obchodu a služeb nejen v dynamických a perspektivních oblastech, ale i tam, kde ostatní tyto příležitosti přehlížejí nebo je vnímají jako příliš riskantní. Naší prioritou je dlouhodobý, udržitelný růst hodnoty firem, do kterých investujeme. Nebojíme se vstupovat na nové trhy, do nových, často synergických oborů. Expandujeme především na trhy a do odvětví, jež mají velký potenciál retailových zákazníků nebo na trhy s rychle se rozvíjející infrastrukturou. Skupinu společností PPF budujeme jako oborově i geograficky diverzifikované portfolio, které poskytuje stabilitu i příležitosti pro vertikální integrace. Využíváme našeho oborového know-how a přenositelné expertizy sdílené napříč Skupinou a dokážeme těžit z výhod, které plynou z rozsahu našich projektů.  

Soustředíme se na obchodní případy s vysokým kapitálovým vkladem. Naší výhodou je vlastní, permanentní kapitál, který nám dává svobodu dlouhého investičního horizontu. Do investic vstupujeme v roli majoritního vlastníka nebo spolupracujeme s investičními partnery s podobnou byznysovou filozofií. Vyhledáváme společnosti, které mají růstový potenciál nebo potřebují restrukturalizovat, a přinášíme jim silné finanční zázemí, implementaci přísné finanční a firemní disciplíny, perspektivní obchodní modely a kvalitní management. Naše portfolio doplňujeme investicemi do podílů v dalších společnostech, které jako aktivní akcionář napomáháme dále dlouhodobě rozvíjet. Tyto společnosti svými službami a činností dále doplňují strategii a růst našeho podnikání i synergie a nové příležitosti v oborech, ve kterých skupina PPF působí. 

Vysokou návratnost našich investic stavíme na odbornosti našich lidí a na zkušenostech, které jsme získali při budování a restrukturalizaci mnoha firem v Evropě, Asii a na dalších trzích. Naše týmy, které se na úspěchu PPF svým úsilím podílejí, pojí společná vize, vysoké nasazení, loajalita a profesionalita.   

Všude se snažíme rozvíjet a budovat hodnoty, na nichž stojí náš přístup k podnikání. Věříme v odvahu, tvořivost a dlouhodobou perspektivu. Děláme věci v měřítku, které umožňuje skutečný dopad a změnu. Přijetí rizika a hledání cest přináší i zkušenosti a růst díky poučení z chyb, které s sebou podnikání nese. Jsme přesvědčeni, že poctivé a úspěšné podnikání se významně podílí na prosperitě celé společnosti. Vnímáme a aktivně podporujeme potřebu udržitelného přístupu a společenskou zodpovědnost našich firem k našim zákazníkům, partnerům, zaměstnancům i dalším stakeholderům. Stejně tak vnímáme a zohledňujeme naši zodpovědnost za dopady našeho podnikání na životní prostředí. Respektujeme kulturní a politické odlišnosti trhů, kde působíme, a rozvíjíme vztahy s veřejným sektorem i komunitami ve všech zemích, kde podnikáme. 

PPF vznikla a vyrostla původně jako česká firma, postupem let se stala globální investiční skupinou se silnou přítomností na trzích ve střední a východní Evropě a podnikáním na několika kontinentech. Všude ve světě, kde podnikáme, díky svým kořenům podporujeme společenské, vzdělávací a kulturní vztahy mezi Českou republikou a zeměmi, kde působíme. Snažíme se přinášet domů inspirace a příležitosti ze zahraničí, stejně jako napomáhat dobrým českým myšlenkám uspět ve světě. 

Budováním moderní, bezpečné a otevřené datové infrastruktury, nabídkou pokročilých digitálních služeb, e-commerce, moderních médií a atraktivního obsahu, stejně jako rozvojem inovativních technologií a produktů v oblasti mobility či investicemi do vývoje a výzkumu v biotechnologiích se podílíme na růstu silné, konkurenceschopné a na budoucnost orientované společnosti v Česku. Stabilita domácího prostředí a ambice, schopnosti a kvalifikace lidí v České republice jsou podmínkou i pro stabilitu a růst firem patřících do skupiny PPF. 

Jsme striktně nepolitičtí. Interní pravidla Skupiny stanoví a vyžadují profesionální, zákonný a etický postup při plnění pracovních povinností v rámci všech našich týmů i při jejich působení a vystupování navenek. Stejně tak je pro nás samozřejmý férový a transparentní přístup k zákazníkům i našim zaměstnancům. 

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1991

První kroky PPF

1991

V září 1991 založil Petr Kellner s partnery společnost Správa Prvního privatizačního fondu. Počáteční základní kapitál činil 100 tisíc Kčs. První čtyři privatizační fondy PPF byly registrovány na konci roku.

VÍCE INFORMACÍ

1992

První vlna kuponovky

1992

Investiční fondy PPF získaly přes 3 % všech investičních bodů v první vlně kuponové privatizace: investovalo s nimi více než 186 000 lidí. Fondy pak vlastnily akcie celkem 202 podniků v nominální hodnotě 4,9 miliardy korun.

VÍCE INFORMACÍ

1993

Odvážně do Ruska

1993

Na počátku roku byla založena společnost PPF-R (Rusko), aby využila zkušeností PPF z české kuponové privatizace a zúčastnila se privatizačního procesu v Ruské federaci.

VÍCE INFORMACÍ

1994

Druhá vlna kuponovky

1994

Pro druhou vlnu kuponové privatizace založila PPF dva podílové fondy. Druhá vlna přinesla dalších 140 000 akcionářů a podíly ve 45 podnicích v nominální hodnotě 2,4 miliardy korun.

VÍCE INFORMACÍ

1995

Vstup do České pojišťovny

1995

Nákupem 20 % akcií zahájila PPF proces akvizice České pojišťovny, největší společnosti na trhu s pojištěním v České republice.

VÍCE INFORMACÍ

1996

PPF zahájila modernizaci České pojišťovny

1996

Na základě dohody akcionářů se PPF stala zodpovědnou za řízení České pojišťovny a zahájila její zásadní restrukturalizaci a modernizaci. Generálním ředitelem České pojišťovny se stal Ladislav Bartoníček.

VÍCE INFORMACÍ

1997

Vznik Home Creditu

1997

V rámci restrukturalizace investičního portfolia České pojišťovny vznikla z malé moravské leasingové firmy společnost Home Credit jakožto platforma pro poskytování služeb spotřebitelského financování.

VÍCE INFORMACÍ

Česká pojišťovna

1997

Česká pojišťovna se úspěšně vypořádala s pojistnými událostmi v důsledku katastrofálních povodní na Moravě a výrazně přispěla ke zmírnění vzniklých škod.

VÍCE INFORMACÍ

1998

Ruský „default“

1998

V Rusku strmý pád kurzu rublu spolu s hlubokou ekonomickou krizí způsobil PPF značné ztráty. Skupina se z ruského trhu dočasně stáhla a odprodala zbývající aktiva.

VÍCE INFORMACÍ

1999

eBanka

Strategický směr finanční služby

1999

PPF prodala podíly v několika průmyslových podnicích a začala uskutečňovat zásadní změnu ve své byznysové strategii směrem k orientaci na retailové finanční služby.

PPF získala od skupiny Expandia eBanku, první čistě elektro­nickou banku v ČR.

VÍCE INFORMACÍ

ŽDJC

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

1999

PPF se stala sponzorem Žižkovského divadla Járy Cimrmana.

VÍCE INFORMACÍ

2000

Letní shakespearovské slavnosti

2000

PPF se poprvé stala generálním partnerem divadelního festivalu Letní shakespearovské slavnosti.

VÍCE INFORMACÍ

Majorita v České pojišťovně

2000

PPF využila dohodnutou opci na nákup dalších podílů a získala majoritu v České pojišťovně.

VÍCE INFORMACÍ

2001

Počátky PPF banky

2001

PPF koupila od hlavního města Prahy majoritní balík akcií První městské banky, dnešní PPF banky.

VÍCE INFORMACÍ

Ateliér Josefa Sudka

2001

PPF se zasadila o rekonstrukci a obnovu po ničivém požáru legendárního ateliéru fotografa Josefa Sudka v Praze.

VÍCE INFORMACÍ

PPF se stává 90% akcionářem České pojišťovny

2001

Česká vláda rozhodla o prodeji státního 30% podílu v České pojišťovně skupině PPF, která se tak stala více než 90% akcionářem a postupně získala 100 % akcií.

VÍCE INFORMACÍ

2002

Vstup do TV NOVA a návrat do Ruska

2002

PPF majetkově ovládla TV NOVA, první soukromou televizní stanici v České republice.

PPF se vrátila do Ruska: na tamním trhu začala nabízet služby spotřebitelského financování (Home Credit) a pojišťovací služby.

VÍCE INFORMACÍ

Nadační činnost

2002

Založení Nadace Educa, první rodinné nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových, a zahájení příprav ke stavbě kolejního gymnázia Open Gate v Babicích u Prahy.

VÍCE INFORMACÍ

2003

PPF Asset Management

2003

Vznikl PPF Asset Management, který se postupně stal investičním centrem pro všechny společnosti v rámci skupiny PPF.

VÍCE INFORMACÍ

2004

První kroky na čínském trhu

2004

Skupina PPF otevřela reprezentační kancelář v Pekingu.

VÍCE INFORMACÍ

Prodej TV Nova

2004

PPF prodala TV NOVA nadnárodní mediální společnosti CME.

VÍCE INFORMACÍ

2005

Jiří Šmejc do PPF

2005

Jiří Šmejc se stal pětiprocentním akcionářem PPF.

VÍCE INFORMACÍ

Open Gate

2005

Prvním školním rokem zahájila činnost škola Open Gate, za podpory rodinné nadace manželů Kellnerových.

VÍCE INFORMACÍ

2006

Expanze Home Creditu na Východ

2006

Home Credit začal nabízet služby spotřebitelského financování v Kazachstánu, na Ukrajině a v Bělorusku. Skupina PPF na těchto trzích rovněž začala nabízet pojištění.

VÍCE INFORMACÍ

2007

Ladislav Bartoníček akcionářem PPF Group N.V.

2007

Ladislav Bartoníček se stal akcionářem PPF Group N.V.

VÍCE INFORMACÍ

Home Credit zahájil činnost v Číně

2007

Home Credit zahájil činnost v Číně.

PPF získala podíl v Nomos-bance, jedné z předních soukromých bank v Rusku.

VÍCE INFORMACÍ

2008

Generali PPF Holding

2008

PPF a italská Assicurazioni Generali společně založily Generali PPF Holding, který se stal jednou z největších pojišťovacích skupin ve střední a východní Evropě a zemích SNS.

VÍCE INFORMACÍ

Vstup PPF do společnosti Polymetal

2008

PPF se stala významným akcionářem ruské společnosti Polymetal, jedné z předních firem v odvětví těžby stříbra a zlata.

VÍCE INFORMACÍ

2009

Vstup do ruského Eldorada

2009

PPF vstoupila do společnosti Eldorado, jednoho z největších maloobchodních řetězců s domácími spotřebiči a elektronikou v Rusku.

VÍCE INFORMACÍ

Založení EPH

2009

PPF spolu s J&T a Danielem Křetínským založili Energetický a průmyslový holding.

VÍCE INFORMACÍ

Nadační činnost

2009

Byla založena Nadace The Kellner Family Foundation zaměřená na podporu vzdělávání v ČR.

VÍCE INFORMACÍ

2010

Licence na spotřebitelské financování v Číně

2010

PPF získala jako první zahraniční společnost licenci čínského regulátora k lokálnímu poskytování samostatných služeb v oblasti spotřebitelského financování.

VÍCE INFORMACÍ

Nadace The Kellner Family Foundation

2010

Proběhla fúze rodinných nadací, kdy všechny projekty převzala a nadále rozvíjí Nadace The Kellner Family Foundation.

VÍCE INFORMACÍ

Jean-Pascal Duvieusart akcionářem PPF Group N.V.

2010

Jean-Pascal Duvieusart se stal minoritním akcionářem PPF Group N.V.

VÍCE INFORMACÍ

2011

Mechacek air bank

Air Bank mění pravidla hry na českém trhu

2011

Založení nové, převážně internetové retailové banky Air Bank.

VÍCE INFORMACÍ

Zisk podílu ve společnosti Sazka

2011

V důsledku insolvenčního řízení získala PPF podíl ve společnosti Sazka, který se ziskem prodala v roce 2012.

VÍCE INFORMACÍ

2012

SOTIO

Biotechnologické SOTIO součástí PPF

2012

Biotechnologická společnost SOTIO se stala součástí skupiny PPF. Vyvíjí nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu onkologických a autoimunitních onemocnění.

VÍCE INFORMACÍ

Jiří Šmejc akcionářem v Home Credit a Air Bank

2012

Jiří Šmejc prodal svůj pětiprocentní podíl ve skupině PPF ostatním akcionářům a stal se minoritním akcionářem v Home Creditu a v Air Bank.

VÍCE INFORMACÍ

2013

Exit z Generali PPF Holdingu

2013

PPF prodala postupně ve dvou krocích skupině Generali svůj 49% podíl v Generali PPF Holding a ponechala si vybraná pojišťovací aktiva v Rusku.

VÍCE INFORMACÍ

O2 aréna

2013

PPF koupila společnost Bestsport Arena a stala se vlastníkem jedné z nejmodernějších víceúčelových hal v Evropě – O2 areny.

VÍCE INFORMACÍ

2014

Akvizice O2

2014

PPF koupila největšího českého telekomunikačního operátora, společnost O2 Czech Republic, a trojku na slovenském mobil­ním trhu, společnost O2 Slovakia.

VÍCE INFORMACÍ

Spotřebitelské financování v Číně

2014

PPF získala celoplošnou licenci na poskytování služeb spotřebitelského financování v Číně.

VÍCE INFORMACÍ

2015

Oddělení infrastruktury od O2, vznik CETINu

2015

PPF provedla dobrovolnou funkční separaci v telekomunikacích. Společnost O2 Czech Republic rozdělila na Českou telekomunikační infrastrukturu (CETIN), která vlastní pevné a mobilní sítě, a na čistě retailového operátora O2. Rozdělení a restrukturalizace zvýšily hodnotu obou firem.

VÍCE INFORMACÍ

2016

Exit z Eldorada

2016

Skupiny PPF a EMMA Capital prodaly své podíly v Eldoradu, druhé největší ruské maloobchodní síti prodejen elektroniky a domácích spotřebičů.

VÍCE INFORMACÍ

25 let skupiny PPF

2016

Skupiny PPF oslavila 25 let své existence.

VÍCE INFORMACÍ

2017

Vstup do odvětví e-commerce: Mall Group

2017

Skupina PPF vstoupila do největší e-commerce platformy ve střední Evropě, Mall Group.

VÍCE INFORMACÍ

2018

Expanze v telekomunikacích

2018

Skupina PPF koupila telekomunikační aktiva Telenoru ve střední a jihovýchodní Evropě (Maďarsko, Srbsko, Černá Hora, Bulharsko).

VÍCE INFORMACÍ

Návrat do odvětví průmyslu

2018

Skupina PPF koupila firmu Škoda Transportation, největšího výrobce v oboru dopravního strojírenství ve střední a východní Evropě.

VÍCE INFORMACÍ

2019

Mýto v České republice

2019

Nabyla platnosti smlouva mezi Ministerstvem dopravy ČR a konsorciem firem CzechToll ze skupiny PPF a SkyToll, které v roce 2018 zvítězilo ve výběrovém řízení na provozování nového mýtného systému v ČR.

VÍCE INFORMACÍ

CME

2019

PPF podepsala dohodu s mediální společností Central European Media Enterprises Ltd. o plném převzetí jejích aktiv, televizních stanic a dalších mediálních aktiv v Bulharsku, České republice, Rumunsku, na Slovensku a ve Slovinsku. 

VÍCE INFORMACÍ

Nadace PPF

2019

Byla založena Nadace PPF jako platforma Skupiny pro podporu neziskových projektů.

VÍCE INFORMACÍ

2020

Corovent

Pomoc v boji s koronavirem

2020

V boji proti epidemii koronaviru poskytla skupina PPF jako dar České republice ochranné pomůcky, testovací sady i další zdravotnický materiál. Celková hodnota příspěvku skupiny PPF činila 200 milionů korun.

Kromě ČR, kam přišla pomoc v hodnotě více než 100 milionů korun, zdravotnický materiál dostalo dalších osm zemí: Indie, Indonésie, Kazachstán, Vietnam, USA, Filipíny, Černá Hora a Bulharsko.

VÍCE INFORMACÍ

PPF Telecom Group

2020

PPF provedla oddělení telekomunikační infrastruktury od retailové části u svých tří mobilních operátorů pod značkou Telenor v Bulharsku, v Maďarsku a v Srbsku a vytvořila CETIN Group, infrastrukturní páteř skupiny PPF Telecom Group.

VÍCE INFORMACÍ

CME

2020

PPF dokončila akvizici společnosti Central European Media Enterprises Ltd. („CME“) a nyní plně majetkově kontroluje aktivity CME v České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Slovinsku a Bulharsku.

Transakci předcházela regulatorní schválení Evropskou komisí, národními regulátory v některých zemích a akcionáři CME.

VÍCE INFORMACÍ

TEMSA

2020

V návaznosti na své investice v oblasti dopravního strojírenství uzavřela skupina PPF v Turecku partnerství s tamním univerzálním obchodním holdingem Sabanci a společně s ním (50:50) získala významného tureckého výrobce autobusů, společnost Temsa.

VÍCE INFORMACÍ

PPF prodala podíl v NBE-Therapeutics firmě Boehringer Ingelheim

2020

PPF významně uspěla v biotechnologiích, prodává podíl v NBE-Therapeutics firmě Boehringer Ingelheim.

VÍCE INFORMACÍ

2021

Petr Kellner

2021

Dne 28. března 2021 při nehodě vrtulníku v aljašských horách v USA tragicky zahynul Petr Kellner, zakladatel a majoritní akcionář skupiny PPF. Řízením veškerých aktivit ve Skupině byl pověřen dlouholetý akcionář, Ladislav Bartoníček. 

VÍCE INFORMACÍ

Vstup PPF Real Estate na americký trh

2021

PPF vstoupila v dubnu 2021 na trh s nemovitostmi v USA, když koupila kancelářský komplex Mansell Overlook v metropolitní oblasti Atlanty. V listopadu pak pokračovala v expanzi na americkém trhu akvizicí kancelářského objektu SouthPark Center v Orlandu. 

VÍCE INFORMACÍ

Národní očkovací centrum

2021

Skupina PPF bezplatně poskytla vládě ČR prostory víceúčelové haly O2 universum k vybudování a provozu Národního očkovacího centra v Praze, největšího v ČR, jímž za čtyři měsíce fungování centra prošlo na 570 tisíc lidí. Centrum provozovala pražská ÚVN ve spolupráci s Armádou ČR. 

VÍCE INFORMACÍ

PPF vstoupila na trh pronájmu lodí

2021

Společně s významným francouzským výrobcem lodí, Groupe Beneteau, vstoupila PPF do segmentu pronájmu lodí. Oba partneři získali kontrolní podíly ve firmách Dream Yacht a Navigare Yachting, se základnami ve více než padesátce kotvišť po celém světě.

VÍCE INFORMACÍ

Prodej 30% podílu v Cetin Group singapurskému globálnímu fondu GIC

2021

PPF se dohodla s globálním investičním fondem GIC se sídlem v Singapuru, že jako minoritní akcionář vstoupí do mezinárodní infrastrukturní telekomunikační skupiny CETIN Group. GIC získal v CETIN Group 30 % podíl.

VÍCE INFORMACÍ

Prodej Mall Group

2021

Skupina PPF, EC Investments a Rockaway Capital společně uzavřely dohodu o prodeji 100 % akcií v provozovateli e-shopů Mall Group polské e-commerce platformě Allegro. Transakce zahrnovala aktiva Mall Group v ČR, na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku a Polsku.

VÍCE INFORMACÍ

PPF Real Estate vstoupila na polský trh

2021

PPF vstoupila na polský trh akvizicí prémiového kancelářského centra New City ve Varšavě holdingem PPF Real Estate. 

VÍCE INFORMACÍ

Spojení Air Bank a Moneta Money Bank

2021

Akcionáři MONETA Money Bank na valné hromadě podpořili spojení MONETY s Air Bank a jejími přidruženými společnostmi. PPF dosáhla dalšího milníku k vybudování silné digitální domácí banky, schopné konkurovat stávajícím zahraničním lídrům českého retailového trhu a dlouhodobě přinášet hodnotu svým akcionářům. 

VÍCE INFORMACÍ

PPF Financial Holdings přesunul sídlo do České republiky

2021

Společnost PPF Financial Holdings B.V., zastřešující investice skupiny PPF ve finančním odvětví, s platností od 1. června 2021 přesunula své sídlo z Nizozemska do České republiky. Nově tak byla do českého obchodního rejstříku zapsána společnost PPF Financial Holdings a.s.

VÍCE INFORMACÍ

Prodej Telenoru Černá Hora

2021

PPF Telecom Group se dohodla s maďarskou společností 4iG Nyrt o prodeji 100 % akcií Telenoru Černá Hora.

VÍCE INFORMACÍ

PPF Real Estate expanduje v USA

2021

PPF Real Estate pokračovala v expanzi na americkém trhu akvizicí kancelářského centra South Park v Orlandu na Floridě, největším obchodem ve svém segmentu a regionu pro rok 2021.

VÍCE INFORMACÍ

SOTIO zahájilo spolupráci s americkou MSD

2021

Biotechnologická společnost SOTIO uzavřela smlouvu o spolupráci na klinické studii s globální farmaceutickou korporací MSD (obchodní název společnosti Merck&Co., Inc.).

VÍCE INFORMACÍ

2022

RTL Hrvatska se stala součástí CME

2022

Prostřednictvím své dceřiné společnosti CME Media Enterprises uzavřela skupina PPF dohodu s RTL Group Central & Eastern Europe o převzetí 100 % chorvatské soukromé televizní společnosti RTL Hrvatska.

VÍCE INFORMACÍ

Učebnice pro Ukrajinu

2022

PPF odsoudila ruskou agresi na Ukrajině.  Nadace PPF i rodinná Nadace The Kellner Family Foundation věnovaly 100 milionů korun na financování vzdělávání a začleňování dětí uprchlíků z Ukrajiny. Součástí pomoci byl i projekt Učebnice pro Ukrajinu, jehož prostřednictvím bylo bezplatně poskytnuto 340 tisíc kusů výukových materiálů češtiny (učebnice, slovníky či metodické příručky) desítkám tisícům Ukrajinců, kteří uprchli do České republiky. 

VÍCE INFORMACÍ

Značka Yettel nahradila Telenor

2022

Od 1. března 2022 se mobilní operátoři ze skupiny PPF Telecom Group působící v Bulharsku, Maďarsku a Srbsku přejmenovali z Telenoru na nově uvedenou značku Yettel.

VÍCE INFORMACÍ

Vznik ITIS Holding

2022

Skupina PPF oznámila záměr konsolidovat čtyři technologické společnosti z České republiky a Slovenska pod jednu silnou značku. Nově vzniklý ITIS Holding se stane stoprocentním vlastníkem provozovatelů elektronických mýtných systémů CzechToll a SkyToll, technologické společnosti TollNet a dodavatele platebních řešení pro dopravce PaySystem.

VÍCE INFORMACÍ

Vstup PPF Real Estate na trh rezidenčního bydlení V ČR

2022

Ve spolupráci se společností Karlín Group vstoupila PPF Real Estate na trh rezidenčního developmentu v ČR společným projektem v Praze.

VÍCE INFORMACÍ

Prodej RAV Agro

2022

Skupina PPF podepsala dohodu o prodeji zemědělského holdingu RAV Agro. Touto transakcí PPF dokončila odchod ze zemědělského byznysu v Rusku, do kterého vstoupila v roce 2011.

VÍCE INFORMACÍ

Jiří Šmejc se stal novým CEO

2022

Dne 15. června 2022 se Jiří Šmejc ujal funkce generálního ředitele skupiny PPF. Pomyslnou štafetu převzal od Ladislava Bartoníčka, který tuto funkci vykonával od 29. března 2021.

VÍCE INFORMACÍ

Odchod PPF z ruského bankovního trhu

2022

PPF a Home Credit dokončily prodej svého 100% vlastnického podílu v ruské Home Credit & Finance Bank (HCFB). Výsledkem transakce je odchod skupiny PPF z ruského bankovního trhu.

VÍCE INFORMACÍ

2023

Partnerství s Emirates Telecommunication Group Company

2023

Skupina PPF a společnost Emirates Telecommunication Group Company (e&) podepsaly
dohodu, která položila základy jejich vzájemného partnerství, jehož cílem bude vybudování
významného telekomunikačního podniku ve střední a východní Evropě.

VÍCE INFORMACÍ

Rodina Kellnerových 100% vlastníkem Skupiny

2023

Rodina Kellnerových získala akcie skupiny PPF, které dříve vlastnili Ladislav Bartoníček a Jean-Pascal Duvieusart, a stala se tak 100% vlastníkem skupiny PPF.

VÍCE INFORMACÍ

Naše kořeny

Jsme svázáni s Českou republikou. PPF vznikla a vyrostla původně jako česká firma, postupem let se stala globální světovou investiční skupinou. Všude ve světě, kde podnikáme, proto podporujeme společenské, vzdělávací a kulturní vztahy mezi Českou republikou a zeměmi, kde působíme. Snažíme se přinášet domů inspirace a příležitosti ze zahraničí, stejně jako napomáhat dobrým českým myšlenkám uspět ve světě.

Zaměstnání a mezinárodní příležitosti

V České republice zaměstnáváme přes 18 000 lidí, z nichž mnozí působí v profesích, přinášejících vysokou přidanou hodnotu. Mnoho společnosti Skupiny působí v českých regionech, kde vytvářejí kvalifikovaná pracovní místa v tradičních i nových oborech, mj. v Plzni, Brně, na Ostravsku a jinde. V Praze sídlí hlavní poradenská společnost pro řízení celé Skupiny – PPF a.s., stejně jako centrály řady dalších klíčových společností Skupiny PPF.

Mnoha českým občanům poskytujeme příležitost k uplatnění na mezinárodní úrovni: Češi pracují v našich společnostech doslova po celém světě, většina v řídicích funkcích. Jsme největší českou společností, která vysílá Čechy do světa, často do vysokých manažerských pozic.

CETIN

Česká konkurenceschopnost

Budováním moderní, bezpečné a otevřené datové infrastruktury, nabídkou pokročilých digitálních služeb, moderních médií a atraktivního obsahu, stejně jako rozvojem inovativních technologií a produktů v oblasti mobility či investicemi do vývoje a výzkumu v biotechnologiích spoluvytváříme konkurenceschopné, silné Česko. Stabilita domácího prostředí a ambice, schopnosti a kvalifikace lidí v České republice jsou podmínkou i pro stabilitu a růst firem patřících do skupiny PPF.

Česká republika, daně

Jsme mezi největšími plátci daní v Česku

PPF tradičně v ČR patří mezi největší plátce daní. V roce 2023 odvedly české firmy ze skupiny PPF do státního rozpočtu celkem 8,5 miliardy korun na dani z příjmu a odvodech ze zdravotního a sociálního pojištění.

Všechny společnosti skupiny PPF v Česku jsou aktuálně dohromady jedním z největších plátců daně z příjmů v zemi. K velkým českým plátcům daní z příjmu patří zejména O2 CZ, CETIN, Škoda Transportation a PPF banka.