Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF Group N.V. oznamuje své finanční výsledky za první pololetí 2015
  27/10/2015

  Stáhnout soubor PDF

  Celkový objem aktiv skupiny PPF se nadále pohybuje nad úrovní 21 miliard euro a vlastní kapitál se za letošní první půlrok zvýšil až na téměř  6 miliard euro. Čistý zisk skupiny PPF meziročně klesl na necelých 200 milionů euro.

  Hlavní ukazatele:

  Skupina PPF vygenerovala za první pololetí čistý zisk ve výši 198 milionů euro, za loňské první pololetí byl čistý zisk 297 milionů euro. 
  Vlastní kapitál připadající na akcionáře k 30. červnu 2015 dosáhl 5,321 miliardy euro (k 31. 12. 2014 činil 4,879 miliardy euro).
  Celková aktiva skupiny ke konci pololetí činila 21,288 miliardy euro (k 31. 12. 2014 byla hodnota aktiv 21,893 miliardy euro).

  „V prvním pololetí jsme dokončili prodej našeho podílu v pojišťovacím holdingu GPH, a naopak dále investovali do tuzemských telekomunikací. Investice rovněž pokračují v biotechnologiích a v Home Creditu, kde rozšiřujeme aktivity v Asii a vstupujeme na americký trh, zatímco v Rusku banka Home Credit intenzívně uplatňuje opatření v reakci na pokles trhu a pokračuje v práci na snížení ztrátovosti. Naopak v ziskovosti se rekordně daří našim bankovním aktivům v ČR, tedy PPF bance a Air Bank,” komentovala ukazatele za první pololetí 2015 Kateřina Jirásková, finanční ředitelka skupiny PPF.

   

   

  Zpět na tiskové zprávy