Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).
SOTIO

SOTIO Biotech

Biotechnologická skupina z divize PPF Biotech, která zkoumá a vyvíjí inovativní metody léčby nádorových onemocnění a převádí vědecké poznatky z oblasti imunoterapie do praxe klinických studií. V rámci rozsáhlých mezinárodních aktivit pro SOTIO pracují týmy špičkových odborníků z celého světa. Skupina SOTIO má vlastní vědecké a laboratorní zázemí v Praze a je svého druhu největším soukromě financovaným výzkumným úsilím v České republice.

SOTIO je součástí skupiny PPF od roku 2012 a řídí její aktivity v oblasti biotechnologií. SOTIO buduje diverzifikované portfolio imunoonkologických přípravků na základě vlastního výzkumu a vývoje, spolupráce s partnery, licenčních smluv, investic, fúzí a akvizic. Působí v Evropě a USA s hlavními centry v Praze, ve švýcarské Basileji a v americkém Bostonu ve státě Massachusetts. 

Program výzkumu a vývoje skupiny SOTIO zahrnuje přípravky na bázi interleukinu IL-15 včetně imunocytokinů, personalizovanou buněčnou imunoterapii na platformě CAR T i novou generaci protinádorových přípravků na bázi konjugátu protilátky a léku (antibody-drug conjugate, ADC).

SOTIO

SOTIO ověřuje bezpečnost a účinnost svých produktů v řadě klinických studií. Od roku 2012 skupina realizovala v Evropě a USA sedmnáct klinických studií. V letech 2022—2023 poprvé vstoupí tři nové vyvíjené přípravky do klinické fáze: BOXR1030 (CAR T), SOT102 (ADC) a SOT201 (imunocytokiny). Na konci roku 2021 SOTIO uzavřelo smlouvu o spolupráci s globální farmaceutickou firmou MSD (Merck) na společné realizaci rozsáhlé klinické studie fáze II hodnotící bezpečnost a účinnost přípravku SOT101 na bázi interleukinu IL-15 v kombinaci s přípravkem KEYTRUDA® (pembrolizumab) od společnosti MSD.

SOTIO v listopadu 2021 získalo licenci na využití technologie jihokorejské firmy LegoChem Biosciences pro vývoj pěti nových protinádorových přípravků ADC. Bude zodpovědné za výzkum, preklinický a klinický vývoj a uvedení produktů na trh.

V roce 2021 byla z biotechnologické společnosti SOTIO a.s. vyčleněna část zabývající se výzkumem a vývojem imunoterapeutických přípravků na léčbu nádorových onemocnění, zejména těch na bázi tzv. antibody-drug conjugates, do nové společnosti SOTIO Biotech a.s. Původní společnost, přejmenovaná na SCTbio a.s., se nadále zabývá především výrobou moderních buněčných terapií a logistickou podporou klinických studií.

Ostatní investice PPF Biotech

Cytune Pharma SAS

Francouzská biotechnologická společnost zabývající se výzkumem a vývojem nových léčebných postupů zaměřených na posílení imunitní reakce u nádorových a infekčních chorob. Je součástí skupiny SOTIO Biotech, která vyvíjí přípravky na bázi Interleukinu-15 vzešlé z výzkumu společnosti Cytune Pharma. 

Autolus Therapeutics

Společnost je lídrem ve vývoji léčebných postupů založených na geneticky upravených T lymfocytech, tzv. CAR-T buňkách. Firma se věnuje klinickému vývoji širokého portfolia T-buněčných terapií nové generace pro léčbu hematologických i solidních (pevných) nádorů. www.autolus.com     

Cellestia Biotech

Společnost byla založena roku 2014 jako spin-off Švýcarského federálního technologického institutu v Lausanne, EPLF. Hlavním vyvíjeným přípravkem  je CB-103 – nový perorálně podávaný pan-NOTCH inhibitor s unikátním mechanismem působení, zaměřený na léčbu pacientů trpících lymfomy a solidními tumory souvisejícími s poruchou signální dráhy NOTCH. www.cellestia.com
SOTIO

SOTIO Biotech

Prodej podílu PPF ve firmě NBE-Therapeutics

Na konci roku 2020 proběhla mezi PPF a přední světovou farmaceutickou společností Boehringer Ingelheim největší transakce svého druhu v Evropě za posledních 10 let. Týkala se prodeje podílu PPF ve firmě NBE-Therapeutics vyvíjející inovativní přípravky ADC zaměřené na léčbu pevných nádorů.

Transakce ukázala hodnotu přípravků ADC, které má SOTIO Biotech ve svém portfoliu a nadále je vyvíjí. V rámci první fáze klinických studií by se k prvním pacientům mohly dostat na začátku roku 2022.

„Svým posláním i výsledky SOTIO ukazuje světovou úroveň české vědy. Cílem našeho úsilí je nalézt lék proti rakovině."

Radek Špíšek

CEO, SOTIO Biotech

Kontakty

SOTIO Biotech a.s.

Jankovcova 1518/2
170 00 Praha 7
Česká republika

Sotio Biotech B.V.

Strawinskylaan 933
1077 XX Amsterdam
Nizozemsko

PPF Biotech B.V.

Strawinskylaan 933
1077 XX Amsterdam
Nizozemsko

Mohlo by vás zajímat