Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).
PPF Gate

Skupina PPF

Skupina PPF je mezinárodní investiční skupina založená v roce 1991 v České republice, která dnes podniká ve 25 zemích v Evropě, Severní Americe a Asii. Hlavními oblastmi podnikání jsou finanční služby, telekomunikace, televize, nemovitosti, strojírenství a biotechnologie. Naší prioritou je zhodnocování firem prostřednictvím investic do inovací, nových technologií a kvalitního managementu. Vytváříme hodnoty nejenom pro akcionáře, ale i pro společnost.

Třicet let historie PPF i její současnost je příběhem pracovitosti, cílevědomosti a profesionality mnoha lidí, stejně jako vize a odvahy zakladatele skupiny PPF Petra Kellnera.

Celková aktiva

40

miliard EUR

k 30/06/2021

Oborová diverzifikace

Odvětví podnikání Skupiny PPF podle vlastního kapitálu k 31/06/2021
1 Home Credit, Air Bank, Zonky, PPF banka, ClearBank, Mobi Banka, Moneta 

Čistý zisk 2014 – 19

3.68

miliard EUR

kumulovaně za skupinu PPF

Skupina ve světě

82 000

lidí

ve 25 zemích světa na 3 kontinentech (k 30. 06. 2021)

Daně a odvody v ČR

6.9

miliardy Kč

celkově zaplaceno v roce 2020

Celosvětová podpora v r. 2020

835

milionů Kč

věnováno na neziskové a CSR projekty, podporu vzdělávání, kultury a sportu, zdravotnictví a místních komunit

zaměstnanců v ČR

14 000

Naše vize

Věříme v růst a úspěch díky rozvíjení dlouhodobých investičních projektů v tradičních i nových odvětvích ekonomiky, budování moderní infrastruktury a digitálního světa. Stavíme na podpoře kreativity našich lidí, propojení českého talentu a schopností s globálními příležitostmi. Hodnoty a naše obchodní strategie se v tom podstatném od vzniku Skupiny nezměnily. Věříme ve svobodu podnikání a dodržování pravidel.

Investice do inovací a pokročilých technologií, stejně jako do efektivního řízení a provozu, umožňují společnostem skupiny PFF nabízet vysoce konkurenceschopné služby. Zlepšujeme a modernizujeme tak, abychom přinášeli hodnotu nejen našim zákazníkům, ale často i inspirovali další a napomáhali rozvoji celého trhu, resp. společnosti.

S vědomím širší společenské odpovědnosti v našem podnikání podporujeme talent a přinášíme příležitost těm, kteří jdou svojí cestou, mění svět k lepšímu a inspirují k tomu i ostatní. Povzbuzujeme inovativní myšlenky, originální projekty a inspirativní jedince a komunity.

Naše strategie

Hledáme příležitosti a prostor pro rozvíjení firem, obchodu a služeb nejen v dynamických a perspektivních oborech, ale i tam, kde je ostatní přehlížejí nebo jsou vnímány jako riskantní. Naší prioritou je růst hodnoty firem, do kterých investujeme. Nebojíme se vstupů na nové trhy, do nových, často synergických oborů. Expandujeme především na trhy, které mají velký potenciál retailových zákazníků, nebo na trhy s rychle se rozvíjející infrastrukturou.

Soustředíme se na obchodní případy s kapitálovým vkladem nad 100 milionů euro. Dáváme přednost roli majoritního vlastníka nebo spolupracujeme s partnery s podobnou obchodní filozofií. Skupinu společností PPF budujeme jako oborově i geograficky diverzifikované portfolio, které poskytuje stabilitu i příležitosti pro vertikální integrace.

Vyhledáváme společnosti, které potřebují restrukturalizovat, a přinášíme jim silné finanční zázemí, implementaci přísné finanční a firemní disciplíny, perspektivní obchodní modely a kvalitní management. Vysokou návratnost našich investic stavíme na profesionalitě a odbornosti našich lidí a na zkušenostech a expertíze, které jsme získali při vytváření a restrukturalizaci mnoha firem ve střední a východní Evropě, Rusku a Asii. Naše týmy, které se na úspěchu PPF svým úsilím podílí, pojí společná vize, vysoké nasazení, loajalita a profesionalita.

Všude se snažíme rozvíjet a budovat hodnoty, na nichž stojí náš přístup k podnikání. Věříme v akceschopnost, odpovědnost a tvořivost. Přinášíme podnikavost, globální pohled a schopnost vidět a využít nové obchodní příležitosti. Vnímáme a aktivně podporujeme potřebu udržitelného přístupu a společenskou odpovědnost. Respektujeme kulturní a politické odlišnosti trhů, kde působíme, a rozvíjíme vztahy s veřejným sektorem i komunitami ve všech zemích, kde podnikáme.

V České republice i v mezinárodním měřítku vždy dbáme na dodržování zákonů a pravidel thů, na kterých působíme. Jsme striktně nepolitičtí. V našich společnostech podporujeme odpovědné podnikání, vysokou pracovní kulturu a aktivní vztah ke společnosti. Interní pravidla skupiny reflektují mezinárodní standardy a stanovují a vyžadují profesionální, zákonný a etický postup při plnění pracovních povinností i vystupování jak navenek, tak i v rámci všech našich týmů. Našim kolegům a spolupracovníkúm poskytujeme nejvyšší úroveň pracovního prostředí, nejmodernější techniku a nejnovější formy dalšího vzdělávání.

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1991

První kroky PPF

1991

V září 1991 založil Petr Kellner s partnery společnost Správa Prvního privatizačního fondu. Počáteční základní kapitál činil 100 tisíc Kčs. První čtyři privatizační fondy PPF byly registrovány na konci roku.

VÍCE INFORMACÍ

1992

První vlna kuponovky

1992

Investiční fondy PPF získaly přes 3 % všech investičních bodů v první vlně kuponové privatizace: investovalo s nimi více než 186 000 lidí. Fondy pak vlastnily akcie celkem 202 podniků v nominální hodnotě 4,9 miliardy korun.

VÍCE INFORMACÍ

1993

Odvážně do Ruska

1993

Na počátku roku byla založena společnost PPF-R (Rusko), aby využila zkušeností PPF z české kuponové privatizace a zúčastnila se privatizačního procesu v Ruské federaci.

VÍCE INFORMACÍ

1994

Druhá vlna kuponovky

1994

Pro druhou vlnu kuponové privatizace založila PPF dva podílové fondy. Druhá vlna přinesla dalších 140 000 akcionářů a podíly ve 45 podnicích v nominální hodnotě 2,4 miliardy korun.

VÍCE INFORMACÍ

1995

Vstup do České pojišťovny

1995

Nákupem 20 % akcií zahájila PPF proces akvizice České pojišťovny, největší společnosti na trhu s pojištěním v České republice.

VÍCE INFORMACÍ

1996

PPF zahájila modernizaci České pojišťovny

1996

Na základě dohody akcionářů se PPF stala zodpovědnou za řízení České pojišťovny a zahájila její zásadní restrukturalizaci a modernizaci. Generálním ředitelem České pojišťovny se stal Ladislav Bartoníček.

VÍCE INFORMACÍ

1997

Vznik Home Creditu

1997

V rámci restrukturalizace investičního portfolia České pojišťovny vznikla z malé moravské leasingové firmy společnost Home Credit jakožto platforma pro poskytování služeb spotřebitelského financování.

VÍCE INFORMACÍ

Česká pojišťovna

1997

Česká pojišťovna se úspěšně vypořádala s pojistnými událostmi v důsledku katastrofálních povodní na Moravě a výrazně přispěla ke zmírnění vzniklých škod.

VÍCE INFORMACÍ

1998

Ruský „default“

1998

V Rusku strmý pád kurzu rublu spolu s hlubokou ekonomickou krizí způsobil PPF značné ztráty. Skupina se z ruského trhu dočasně stáhla a odprodala zbývající aktiva.

VÍCE INFORMACÍ

1999

eBanka

Strategický směr finanční služby

1999

PPF prodala podíly v několika průmyslových podnicích a začala uskutečňovat zásadní změnu ve své byznysové strategii směrem k orientaci na retailové finanční služby.

PPF získala od skupiny Expandia eBanku, první čistě elektro­nickou banku v ČR.

VÍCE INFORMACÍ

ŽDJC

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

1999

PPF se stala sponzorem Žižkovského divadla Járy Cimrmana.

VÍCE INFORMACÍ

2000

Letní shakespearovské slavnosti

2000

PPF se poprvé stala generálním partnerem divadelního festivalu Letní shakespearovské slavnosti.

VÍCE INFORMACÍ

Majorita v České pojišťovně

2000

PPF využila dohodnutou opci na nákup dalších podílů a získala majoritu v České pojišťovně.

VÍCE INFORMACÍ

2001

Počátky PPF banky

2001

PPF koupila od hlavního města Prahy majoritní balík akcií První městské banky, dnešní PPF banky.

VÍCE INFORMACÍ

Ateliér Josefa Sudka

2001

PPF se zasadila o rekonstrukci a obnovu po ničivém požáru legendárního ateliéru fotografa Josefa Sudka v Praze.

VÍCE INFORMACÍ

PPF se stává 90% akcionářem České pojišťovny

2001

Česká vláda rozhodla o prodeji státního 30% podílu v České pojišťovně skupině PPF, která se tak stala více než 90% akcionářem a postupně získala 100 % akcií.

VÍCE INFORMACÍ

2002

Vstup do TV NOVA a návrat do Ruska

2002

PPF majetkově ovládla TV NOVA, první soukromou televizní stanici v České republice.

PPF se vrátila do Ruska: na tamním trhu začala nabízet služby spotřebitelského financování (Home Credit) a pojišťovací služby.

VÍCE INFORMACÍ

Nadační činnost

2002

Založení Nadace Educa, první rodinné nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových, a zahájení příprav ke stavbě kolejního gymnázia Open Gate v Babicích u Prahy.

VÍCE INFORMACÍ

2003

PPF Asset Management

2003

Vznikl PPF Asset Management, který se postupně stal investičním centrem pro všechny společnosti v rámci skupiny PPF.

VÍCE INFORMACÍ

2004

První kroky na čínském trhu

2004

Skupina PPF otevřela reprezentační kancelář v Pekingu.

VÍCE INFORMACÍ

Prodej TV Nova

2004

PPF prodala TV NOVA nadnárodní mediální společnosti CME.

VÍCE INFORMACÍ

2005

Jiří Šmejc do PPF

2005

Jiří Šmejc se stal pětiprocentním akcionářem PPF.

VÍCE INFORMACÍ

Open Gate

2005

Prvním školním rokem zahájila činnost škola Open Gate, za podpory rodinné nadace manželů Kellnerových.

VÍCE INFORMACÍ

2006

Expanze Home Creditu na Východ

2006

Home Credit začal nabízet služby spotřebitelského financování v Kazachstánu, na Ukrajině a v Bělorusku. Skupina PPF na těchto trzích rovněž začala nabízet pojištění.

VÍCE INFORMACÍ

2007

Ladislav Bartoníček akcionářem PPF Group N.V.

2007

Ladislav Bartoníček se stal akcionářem PPF Group N.V.

VÍCE INFORMACÍ

Home Credit zahájil činnost v Číně

2007

Home Credit zahájil činnost v Číně.

PPF získala podíl v Nomos-bance, jedné z předních soukromých bank v Rusku.

VÍCE INFORMACÍ

2008

Generali PPF Holding

2008

PPF a italská Assicurazioni Generali společně založily Generali PPF Holding, který se stal jednou z největších pojišťovacích skupin ve střední a východní Evropě a zemích SNS.

VÍCE INFORMACÍ

Vstup PPF do společnosti Polymetal

2008

PPF se stala významným akcionářem ruské společnosti Polymetal, jedné z předních firem v odvětví těžby stříbra a zlata.

VÍCE INFORMACÍ

2009

Vstup do ruského Eldorada

2009

PPF vstoupila do společnosti Eldorado, jednoho z největších maloobchodních řetězců s domácími spotřebiči a elektronikou v Rusku.

VÍCE INFORMACÍ

Založení EPH

2009

PPF spolu s J&T a Danielem Křetínským založili Energetický a průmyslový holding.

VÍCE INFORMACÍ

Nadační činnost

2009

Byla založena Nadace The Kellner Family Foundation zaměřená na podporu vzdělávání v ČR.

VÍCE INFORMACÍ

2010

Licence na spotřebitelské financování v Číně

2010

PPF získala jako první zahraniční společnost licenci čínského regulátora k lokálnímu poskytování samostatných služeb v oblasti spotřebitelského financování.

VÍCE INFORMACÍ

Nadace The Kellner Family Foundation

2010

Proběhla fúze rodinných nadací, kdy všechny projekty převzala a nadále rozvíjí Nadace The Kellner Family Foundation.

VÍCE INFORMACÍ

Jean-Pascal Duvieusart akcionářem PPF Group N.V.

2010

Jean-Pascal Duvieusart se stal minoritním akcionářem PPF Group N.V.

VÍCE INFORMACÍ

2011

Mechacek air bank

Air Bank mění pravidla hry na českém trhu

2011

Založení nové, převážně internetové retailové banky Air Bank.

VÍCE INFORMACÍ

Zisk podílu ve společnosti Sazka

2011

V důsledku insolvenčního řízení získala PPF podíl ve společnosti Sazka, který se ziskem prodala v roce 2012.

VÍCE INFORMACÍ

2012

SOTIO

Biotechnologické SOTIO součástí PPF

2012

Biotechnologická společnost SOTIO se stala součástí skupiny PPF. Vyvíjí nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu onkologických a autoimunitních onemocnění.

VÍCE INFORMACÍ

Jiří Šmejc akcionářem v Home Credit a Air Bank

2012

Jiří Šmejc prodal svůj pětiprocentní podíl ve skupině PPF ostatním akcionářům a stal se minoritním akcionářem v Home Creditu a v Air Bank.

VÍCE INFORMACÍ

2013

Exit z Generali PPF Holdingu

2013

PPF prodala postupně ve dvou krocích skupině Generali svůj 49% podíl v Generali PPF Holding a ponechala si vybraná pojišťovací aktiva v Rusku.

VÍCE INFORMACÍ

O2 aréna

2013

PPF koupila společnost Bestsport Arena a stala se vlastníkem jedné z nejmodernějších víceúčelových hal v Evropě – O2 areny.

VÍCE INFORMACÍ

2014

Akvizice O2

2014

PPF koupila největšího českého telekomunikačního operátora, společnost O2 Czech Republic, a trojku na slovenském mobil­ním trhu, společnost O2 Slovakia.

VÍCE INFORMACÍ

Spotřebitelské financování v Číně

2014

PPF získala celoplošnou licenci na poskytování služeb spotřebitelského financování v Číně.

VÍCE INFORMACÍ

2015

Oddělení infrastruktury od O2, vznik CETINu

2015

PPF provedla dobrovolnou funkční separaci v telekomunikacích. Společnost O2 Czech Republic rozdělila na Českou telekomunikační infrastrukturu (CETIN), která vlastní pevné a mobilní sítě, a na čistě retailového operátora O2. Rozdělení a restrukturalizace zvýšily hodnotu obou firem.

VÍCE INFORMACÍ

2016

Exit z Eldorada

2016

Skupiny PPF a EMMA Capital prodaly své podíly v Eldoradu, druhé největší ruské maloobchodní síti prodejen elektroniky a domácích spotřebičů.

VÍCE INFORMACÍ

25 let skupiny PPF

2016

Skupiny PPF oslavila 25 let své existence.

VÍCE INFORMACÍ

2017

Vstup do odvětví e-commerce: Mall Group

2017

Skupina PPF vstoupila do největší e-commerce platformy ve střední Evropě, Mall Group.

VÍCE INFORMACÍ

2018

Expanze v telekomunikacích

2018

Skupina PPF koupila telekomunikační aktiva Telenoru ve střední a jihovýchodní Evropě (Maďarsko, Srbsko, Černá Hora, Bulharsko).

VÍCE INFORMACÍ

Návrat do odvětví průmyslu

2018

Skupina PPF koupila firmu Škoda Transportation, největšího výrobce v oboru dopravního strojírenství ve střední a východní Evropě.

VÍCE INFORMACÍ

2019

Mýto v České republice

2019

Nabyla platnosti smlouva mezi Ministerstvem dopravy ČR a konsorciem firem CzechToll ze skupiny PPF a SkyToll, které v roce 2018 zvítězilo ve výběrovém řízení na provozování nového mýtného systému v ČR.

VÍCE INFORMACÍ

CME

2019

PPF podepsala dohodu s mediální společností Central European Media Enterprises Ltd. o plném převzetí jejích aktiv, televizních stanic a dalších mediálních aktiv v Bulharsku, České republice, Rumunsku, na Slovensku a ve Slovinsku. 

VÍCE INFORMACÍ

Nadace PPF

2019

Byla založena Nadace PPF jako platforma Skupiny pro podporu neziskových projektů.

VÍCE INFORMACÍ

2020

Corovent

Pomoc v boji s koronavirem

2020

V boji proti epidemii koronaviru poskytla skupina PPF jako dar České republice ochranné pomůcky, testovací sady i další zdravotnický materiál. Celková hodnota příspěvku skupiny PPF činila 200 milionů korun.

Kromě ČR, kam přišla pomoc v hodnotě více než 100 milionů korun, zdravotnický materiál dostalo dalších osm zemí: Indie, Indonésie, Kazachstán, Vietnam, USA, Filipíny, Černá Hora a Bulharsko.

VÍCE INFORMACÍ

PPF Telecom Group

2020

PPF provedla oddělení telekomunikační infrastruktury od retailové části u svých tří mobilních operátorů pod značkou Telenor v Bulharsku, v Maďarsku a v Srbsku a vytvořila CETIN Group, infrastrukturní páteř skupiny PPF Telecom Group.

VÍCE INFORMACÍ

CME

2020

PPF dokončila akvizici společnosti Central European Media Enterprises Ltd. („CME“) a nyní plně majetkově kontroluje aktivity CME v České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Slovinsku a Bulharsku.

Transakci předcházela regulatorní schválení Evropskou komisí, národními regulátory v některých zemích a akcionáři CME.

VÍCE INFORMACÍ

TEMSA

2020

V návaznosti na své investice v oblasti dopravního strojírenství uzavřela skupina PPF v Turecku partnerství s tamním univerzálním obchodním holdingem Sabanci a společně s ním (50:50) získala významného tureckého výrobce autobusů, společnost Temsa.

VÍCE INFORMACÍ

PPF prodala podíl v NBE-Therapeutics firmě Boehringer Ingelheim

2020

PPF významně uspěla v biotechnologiích, prodává podíl v NBE-Therapeutics firmě Boehringer Ingelheim.

VÍCE INFORMACÍ

Naše kořeny, náš domov

Jsme pevně svázáni s Českou republikou, kde jsme doma. Všude ve světě, kde podnikáme, vystupujeme jako česká skupina s českými kořeny. Aktivně podporujeme společenské, vzdělávací a kulturní vztahy mezi Českou republikou a zeměmi, kde působíme. Snažíme se přinášet domů inspirace a příležitosti ze zahraničí, stejně jako napomáhat dobrým českým myšlenkám uspět ve světě. 

Zaměstnání a mezinárodní příležitosti

V České republice zaměstnáváme přes 14 000 lidí, z nichž mnozí působí v profesích, přinášejících vysokou přidanou hodnotu. Mnoho společnosti Skupiny působí v českých regionech, kde vytvářejí kvalifikovaná pracovní místa v tradičních i nových oborech, mj. v Plzni, Brně, na Ostravsku a jinde. V Praze sídlí i hlavní poradenská společnost pro řízení celé Skupiny – PPF a.s., stejně jako centrály řady dalších klíčových společností Skupiny PPF.

Mnoha českým občanům poskytujeme příležitost k uplatnění na mezinárodní úrovni: Češi pracují v našich společnostech doslova po celém světě, většina v řídicích funkcích. Jsme největší českou společností, která vysílá Čechy do světa, často do vysokých manažerských pozic.

CSR v České republice

Naše znalosti a příležitosti sdílíme a otevíráme v české společnosti i mnohým dalším. Od vzniku PPF jsme v České republice přispěli na neziskové projekty celkovou částkou 2,56 miliardy korun. Podpoře domácích témat a české společnosti se věnuje Nadace PPF. Na oblast vzdělávání se dlouhodobě zaměřuje Nadace The Kellner Family Foundation.

Svojí podporou se dlouhodobě podílejí na rozvoji vzdělávání, kultury a tvůrčí scény v České republice i mnohé další společnosti skupiny PPF, a to nadačními i CSR zaměřenými programy.

Společenská odpovědnost
CETIN

Česká konkurenceschopnost

Budováním moderní, bezpečné a otevřené datové infrastruktury, rozvojem inovativních programů u tradičních strojírenských podniků, nabídkou pokročilých digitálních služeb nebo investicemi do vývoje a výzkumu v biotechnologiích spoluvytváříme konkurenceschopné, silné Česko. Stabilita domácího prostředí a ambice, schopnosti a kvalifikace našich lidí je podmínkou i pro stabilitu a růst firem skupiny PPF v ČR.

Česká republika, daně

Jsme mezi největšími plátci daní v Česku

PPF tradičně v ČR patří mezi největší plátce daní. V roce 2019 odvedly české firmy ze skupiny PPF do státního rozpočtu celkem 6,9 miliardy korun na dani z příjmu a odvodech ze zdravotního a sociálního pojištění.

Všechny společnosti skupiny PPF v Česku jsou aktuálně dohromady sedmým největším plátcem daně z příjmů v zemi. K velkým českým plátcům daní z příjmu patří zejména O2 CZ, CETIN, Škoda Transportation a PPF banka.