Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Air Bank vykázala v prvním pololetí zisk 783 milionů korun, má už přes 828 tisíc klientů
  07/08/2020

  Neauditované individuální hospodářské výsledky Air Bank a.s. k 30. červnu 2020 podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS):

  Air Bank za prvních šest měsíců letošního roku vykázala čistý zisk 783 milionů korun. Meziročně byl zisk vyšší o 1 %. Oproti stejnému období loňského roku vzrostl počet klientů banky o více než 108 tisíc, objem úvěrů se zvýšil o 23 %. Výnosy banky sice v souvislostí se situací v ČR mírně poklesly, tento pokles ale Air Bank vyrovnala i díky úsporám nákladů.

  „Do našich výsledků se promítlo především výrazné snížení úrokových sazeb České národní banky, na které jsme reagovali jak úpravou naší vlastní nabídky, tak i úsporami provozních nákladů. Pozitivně jsme naopak zúročili naše dlouhodobé investice do digitálních kanálů, které klientům umožnily vyřizovat drtivou většinu požadavků online z bezpečí jejich domovů, a to včetně zakládání nových služeb. I díky tomu se nám v uplynulém pololetí dařilo dál růst, a to jak v celkovém počtu klientů, tak i v objemu poskytnutých úvěrů,“ říká Michal Strcula, generální ředitel Air Bank.

  Počet klientů banky meziročně stoupl o 15 %, a na konci června tak Air Bank měla 828 085 klientů. Počet běžných účtů se navýšil o 17 % na 943 164. Také počet spořicích účtů vzrostl, a to o 15 % na 529 620. Objem vkladů na běžných a spořicích účtech klientů meziročně vzrostl o 10 % na 115,6 miliardy korun.

  Air Bank se dařilo navyšovat i objem rozpůjčovaných peněz, meziročně se objem úvěrů zvýšil o 23 % na 58,6 miliardy korun. Čisté výnosy očištěné o úvěrové ztráty meziročně poklesly o 1 % na 1,72 miliardy korun, zároveň banka ale také snížila správní a režijní náklady o 3 % na 755 milionů korun.

  Celková bilanční suma Air Bank vzrostla meziročně o 12 % na 129,8 miliardy korun. Vlastní kapitál se zvýšil o 25 % na 10,6 miliardy korun.

   

    30. 6. 2019 30. 6. 2020 Meziroční změna
  Čistý zisk 773,7 mil. Kč 783,0 mil. Kč + 1 %
  Čisté výnosy očištěné o úvěrové ztráty 1,73 mld. Kč 1,72 mld. Kč - 1 %
  Správní a režijní náklady −777,0 mil. Kč -755,0 mil. Kč - 3 %
  Počet klientů 719 774 828 085 + 15 %
  Počet běžných účtů 807 913 943 164 + 17 %
  Počet spořících účtů 461 072 529 620 + 15 %
  Objem vkladů 105,2 mld. Kč 115,6 mld. Kč + 10 %
  Objem úvěrů 47,5 mld. Kč 58,6 mld. Kč + 23 %
  Bilanční suma 115,6 mld. Kč 129,8 mld. Kč + 12 %
  Vlastní kapitál 8,5 mld. Kč 10,6 mld. Kč + 25 %
  Počet zaměstnanců 806 797 - 1 %
  Počet poboček 35 35 + 0
  Počet bankomatů 369 374 + 5

   

  Zpět na tiskové zprávy