Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

Index připravenosti na léčbu rakoviny

SOTIO

16/6/2021 | 1 minuta čtení

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Tato zpráva vychází z publikace analytické společnosti The Economist Intelligence Unit z roku 2019 nazvané Cancer preparedness around the world: National readiness for a global epidemic (Připravenost v onkologii ve světě: připravenost na globální epidemii na národní úrovni), která hodnotila 28 zemí světa.

Tato zpráva se konkrétně zabývá nedávným zařazením České republiky do tohoto hodnocení.

Index ICP měří připravenost zdravotnických systémů na onkologickou zátěž a hledá odpověď na otázku, jak dobře jsou státy připravené, aby snížily počet předčasných úmrtí v důsledku nádorových onemocnění, zvýšily míru přežití a zlepšily kvalitu života onkologických pacientů a pacientů po ukončené léčbě.

Tvůrci indexu ICP při výběru vhodných ukazatelů připravenosti vycházeli z rešerší literatury a výstupů odborného konzilia. Index zkoumá připravenost na onkologickou zátěž ve třech základních rovinách:

  1. Politiky a plánování: zaměření na nástroje, které jsou většinou v rukách politické reprezentace.
  2. Poskytování péče: analýza kapacit onkologických služeb v rámci samotného zdravotnického systému.
  3. Zdravotnický systém a řízení: uznání faktu, že rakovinu nelze porazit pouze aktivitami zaměřenými na nádorová onemocnění.

Tyto tři základní roviny zahrnují třináct oblastí a 45 ukazatelů, přičemž sahají od existence politik podporujících pohybové aktivity obyvatel až po rozsah paliativní péče poskytované v rámci veřejného zdravotnického systému. Další ukazatele se týkají rozmanitých záležitostí, jako je počet zdravotnických pracovníků nebo rozšíření korupce. Ukazatele se pro jednotlivé země hodnotily na základě standardní metodiky na stupnici 1–100. Bodové vyjádření ukazatelů se pomocí váženého průměru shrnulo do bodových hodnocení jednotlivých oblastí a z nich se následně vypočítalo celkové skóre. Bodové hodnocení a váhy ukazatelů stanovilo odborné konzilium. Hodnocení v rámci ICP vycházelo z informací shromážděných analytickou společností The Economist Intelligence Unit a údajů z odborně uznávaných mezinárodních databází.

Sdílet na sociálních sítích

Sdílet na sociálních sítích

Vytisknout

Kopírovat odkaz