Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

Shrnutí

SOTIO

16/6/2021 | 2 minuty čtení

Vytisknout
Kopírovat odkaz

Nádorová onemocnění představují v České republice závažný zdravotní problém. V současné době jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí a v nadcházejícím desetiletí se s ohledem na stárnutí populace očekává další nárůst počtu nových případů.

K tomuto trendu může také přispět vysoká prevalence rizikových faktorů, jako je kouření, obezita nebo nedostatek pohybu. Reakce země na tuto situaci je důrazná, byť existují náznaky, že není dobře koordinovaná.

Z hlediska úrovně opatření v oblasti prevence a léčby nádorových onemocnění se Česká republika umístila na 8. místě z 29 států hodnocených v rámci indexu ICP.

Nejhůře podle ICP dopadla oblast politik a plánování, byť i zde se Česko pohybuje nad celosvětovým průměrem (15. místo). Nejviditelnější slabinou je národní onkologický plán. Přestože Česká republika takový plán má, chybí v něm údaje o jeho realizaci, monitoringu a vyhodnocení. Nedostatkem stávajícího plánu, který vzešel z iniciativy České onkologické společnosti, je to, že není zaštítěn žádným vládním úřadem, což by napomohlo ke strategickému přidělování prostředků.

Česku se více daří v oblasti vyhodnocování onkologických dat a výzkumu. Zejména velmi kvalitní onkologický registr představuje základ pro účinné sledování nádorových onemocnění a působení zdravotnických institucí.

Česko se v oblasti poskytované péče umístilo na 9. příčce. Je na špici v imunizaci, screeningu i včasném záchytu onemocnění. Širokou dostupnost těchto služeb v populaci podporuje všeobecné zdravotní pojištění. Mezi dostupné moderní postupy patří HPV DNA testy nebo testování mutací v genu BRCA1 či BRCA2.

České zdravotnictví má kromě toho kvalitní a početné personální kapacity a nabízí univerzální dostupnost terapií ze seznamu základních onkologických léčivých přípravků Světové zdravotnické organizace (WHO). Léčba v síti komplexních onkologických center (KOC) je uznávaná jako vysoce kvalitní, byť i zde jsou určité nedostatky.

Předání z primární do specializované péče bývá někdy pomalé a rovněž paliativní péče a následná péče pro děti po ukončené léčbě nemá ve všech institucích jednotný standard. Taktéž zavádění přístupů orientovaných na pacienty je ve zdravotnickém systému třeba provádět mnohem konzistentněji.

Nejlépe hodnocenou oblastí v indexu ICP je zdravotnický systém a řízení (6. místo). Velmi dobře je hodnocena především infrastruktura ve smyslu dostupnosti kvalifikovaných zdravotnických pracovníků. Financování zdravotnictví jako ukazatel politické vůle je v rámci hodnocené skupiny průměrné a i zde je prostor pro zlepšení tak, aby se podařilo podchytit rostoucí náročnost potřeb populace v oblasti léčby nádorových onemocnění.

V Česku existuje mechanismus pro hodnocení zdravotnických technologií (HTA), avšak jeho působnost by bylo možné rozšířit i na zdravotnické prostředky a léčiva používaná ve zdravotnických zařízeních. Existují také příklady mezirezortní spolupráce v oblasti péče o zdraví mezi zdravotnickými a vzdělávacími institucemi při propagaci zdravého životního stylu.

Sdílet na sociálních sítích

Sdílet na sociálních sítích

Vytisknout

Kopírovat odkaz